SURAH AD DHUHA RUMI (Transliterasi, Audio & Terjemahan)

SURAH AD DHUHA RUMI

Ini adalah panduan Surah Ad Dhuha Rumi (transliterasi)

Anda akan dibimbing secara lengkap bacaan surah ini secara ayat demi ayat. Bantuan audio juga akan disediakan.

Semoga membantu..

Pengenalan

Surah Ad Dhuha mengandungi 11 ayat.

Surah ini termasuk dalam kumpulan surah-surah Makkiyyah dan diturunkan sesudah surah Al-Fajr.

Nama Ad Dhuha diambil dari kata “Ad-Dhuha” yang terdapat pada ayat pertama, ertinya waktu matahari naik kira-kira segalah.

Ayat Berkaitan Keimanan:

  • Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW
  • Isyarat dari Allah bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya akan bertambah baik dan berkembang.
  • Larangan menghina anak yatim dan mengherdik orang-orang yang minta-minta
  • Perintah menyebut-nyebut nikmat yang diberikan Allah sebagai tanda bersyukur.

Bacaan Surah Ad Dhuha Rumi (Transliterasi)

1
Surah ad dhuha ayat 1

waḍ-ḍuḥā

Demi waktu dhuha


2
Surah ad dhuha ayat 2

wal-laili iżā sajā

Dan malam apabila ia sunyi-sepi –


3
Surah ad dhuha ayat 3

mā wadda‘aka rabbuka wa mā qalā

(Bahawa) Tuhanmu (wahai Muhammad) tidak meninggalkanmu, dan Ia tidak benci (kepadamu, sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik).


4
Surah ad dhuha ayat 4

wa lal-ākhiratu khairul laka minal-ūlā

Dan sesungguhnya kesudahan keaadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya.


5
Surah ad dhuha ayat 5

wa lasaufa yu‘ṭīka rabbuka fa tarḍā

Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu (kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat) sehingga engkau reda – berpuas hati.


6
Surah ad dhuha ayat 6

alam yajidka yatīman fa āwā

Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu, lalu la memberikan perlindungan?


7
Surah ad dhuha ayat 7

wa wajadaka ḍāllan fa hadā

Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar), lalu Ia memberikan hidayah petunjuk (dengan wahyu – Al-Quran)?


8
Surah ad dhuha ayat 8

wa wajadaka ‘ā’ilan fa agnā

Dan didapatiNya engkau miskin, lalu Ia memberikan kekayaan?


9
Surah ad dhuha ayat 9

fa ammal-yatīma fa lā taq-har

Oleh itu, adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya


10
Surah ad dhuha ayat 10

wa ammas-sā’ila fa lā tanhar

Adapun orang yang meminta (bantuan pimpinan) maka janganlah engkau tengking herdik,


11
Surah ad dhuha ayat 11

wa ammā bini‘mati rabbika fa ḥaddiṡ

Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan (dan zahirkan) sebagai bersyukur kepadaNya.

Asbabun Nuzul (Sebab Turun Ayat)

Ayat 1, Firman Allah:

“Demi waktu dhuha (matahari sepenggalahan naik).”

Sebab Turunnya Ayat Asy-Syaikhani dan lainnya meriwayatkan dari Jundab, dia mengatakan; Rasulullah SAW merasakan sakit sehingga tidak dapat bangun satu atau dua malam. Maka datanglah seorang perempuan Quraisy kepada baginda dan berkata, “Wahai Muhammad, aku berpandangan bahawa syaitanmu telah meninggalkanmu.” Maka Allah menurunkan ayat, “Demi waktu matahari sepenggalahan naik, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan.”(Adh Dhuha: 1-3)1

Sa’id bin Manshur dan Al-Firyabi meriwayatkan dari Jundub, ia mengatakan; Jibril lama tidak menemui Nabi SAW sehingga orang-orang musyrik berkata, “ia telah meninggalkan Muhammad.” Maka turunlah ayat tersebut.

Al-Hakim meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, dia mengatakan; Rasulullah SAW diam di rumah selama beberapa hari kerana Jibril tidak turun kepada beliau. Ummu Jamil, isteri dari Abu Lahab kemudian berkata kepada baginda, “Aku berpandangan bahawa sahabatmu itu (Jibril) telah meninggalkanmu dan membencimu.” Maka Allah menurunkan ayat, “Demi waktu dhuha.”2

Ayat 4, Firman Allah:

“Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang pertama (dunia).”

Sebab Turunnya Ayat

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam Al-Ausath dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Rasulullah SAW bersabda, “Diperlihatkan kepadaku sesuatu yang terbuka untuk umatku setelahku sehingga aku menjadi bahagia. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang pertama (dunia).” Sanadnya hasan.3

Ayat 5, Firman Allah:

“Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi redha.”

Sebab Turunnya Ayat

Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam Ad-Dala`il, Ath-Thabarani, dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Diperlihatkan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang terbuka untuk umatnya, terbunuhnya orang kafir satu demi satu, dan kota demi kota. Maka hal itu membuat beliau gembira. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas.”


1 Surah Makkiyyah menurut kesepakatan ulama. Al-Qurthubi (10/7557).

2 Hadits munqathi’, diriwayatkan dari Al-Hakim (2/910-911). Ia mengatakan; sanadnya sahih kerana mursal.

3 Hasan: Al-Haitsami (7/139) meriwayatkannya dalam Al-Majma’. Ia mengatakan; Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al-Kabir, sanadnya hasan. Lihat Ibnu Katsir (6/334) dan Al-Qurthubi (10/7565).

Fadhilat Kelebihan Surah Ad Dhuha

YouTube video

Secara umumnya, setiap ayat Al-Quran mempunyai kelebihan dan manfaatnya yang tersendiri tidak terkecuali surah Ad-Dhuha.

Antara kelebihan surah Ad-Dhuha adalah seperti:

1. Mengeluarkan Seseorang Dari Masalah Dan Keserabutan Hidup

Pencetus Ummah Amin (PU Amin) pernah berkongsi pesanan yang diterima dari gurunya untuk mengamalkan ayat kelima Surah Ad-Dhuha selepas solat dan pada waktu terluang. 

Ini sangat bermanfaat untuk menjawab segala permasalahan dan keserabutan yang melanda hidup kita. 

2. Dicukupkan rezeki

Surah Ad-Dhuha sangat berkait rapat dengan Solat Sunat Dhuha. Oleh yang demikian, amalan ini dapat memberikan kecukupan seseorang dalam mendapatkan rezeki.

Diriwayatkan daripada Nu‘aim bin Hammar bahawa ia berkata, 

“Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda; Allah berfirman, ‘Wahai anak Adam, janganlah kamu berasa lemah untuk beribadah kepadaKu dengan cara mengerjakan solat empat rakaat di awal waktu siangmu, nescaya akan Aku cukupkan untukmu di akhir harimu.” 

– (Hadis Riwayat Abu Dawud).

3. Mendapat Keselamatan Bagi Diri, Dan Keluarga Di Dunia 

Menurut Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Muhadir Haji. Joll, penasihat syariah Galeri Ilmu berkata mereka yang mengamalkan membaca surah Ad-Dhuha ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari sebanyak 7 kali, akan selamat bagi dirinya, anak-anaknya, dan keluarganya dari empat perkara. 

Empat perkara itu adalah yang pertama musibah, sihir, binatang buas, dan rumahnya selamat dari kecurian. 

4. Menunjukkan Kekuasaan Dan Kehebatan Allah SWT

Perkara pertama yang diberitahu kepada kita di awal ayat adalah mengenai sinaran cahaya matahari.

Lalu kemudian, kegelapan malam hari.

Semua ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang berkuasa mengawal segala yang ada di langit dan alam semesta. 

5. Memberi Ketenangan Hati Agar Tenteram

Ayat keempat surah Ad-Dhuha, “Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu dari dunia” menerangkan kepada kita akan hakikat sebuah kehidupan yang sementara.

Ramai orang pada hari ini mengalami tekanan dalam hidup lalu mempersoalkan segala takdir yang berlaku dalam hidupnya.

Malah ada yang sanggup untuk mengakhiri kehidupan dengan cara yang haram.

Ayat keempat inilah jawapan yang paling benar dan baik untuk dijadikan panduan kepada umat Islam. 

Firman Allah SWT yang bermaksud:

Dan sesungguhnya Al-Quran (segala kisah di dalamnya) adalah diturunkan oleh Allah; Tuhan sekalian alam. Ia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin.” 

– (Surah Asy-Syu’araa’, ayat 192 & 193)

6. Melatih Diri Untuk Sentiasa Bersyukur Dengan Segala Nikmat 

Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim, ayat 7:

Maksudnya: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”

Dalam ayat kesembilan surah Ad-Dhuha, Allah adala menyatakan bahawa kita berhadapan dengan tekanan hidup maka lihatlah juga anak-anak yatim dan orang susah yang lebih sukar hidupnya dari kita. 

7. Mendapat Rahmat Dan Lindungan Daripada Malaikat

Para malaikat juga akan memberikan perlindungan daripada segala kejahatan yang dapat dilihat mahupun tidak kepada orang-orang yang membaca kitab Al-Quran.

8.  Sebagai Panduan Hidup 

Allah telah berfirman yang bermaksud, “Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) – Al-Quran sebagai roh (yang menghidupkan hati perintah Kami; engkau tidak pernah mengetahui (sebelum diwahyukan kepadamu): apakah Kitab (Al-Quran) itu dan tidak juga mengetahui apakah iman itu; akan tetapi Kami jadikan Al-Quran: cahaya yang menerangi, Kami beri petunjuk dengannya sesiapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) adalah memberi petunjuk dengan Al-Quran itu ke jalan yang lurus” (Surah Ash-Syura, ayat 52).

9. Setiap Huruf Mendapat Sepuluh Ganjaran Pahala

Daripada Ibnu Mas’ud RA ia berkata:

Barangsiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran maka baginya satu kebaikan, satu kebaikan menyamai dengan sepuluh pahala, aku tidak bermaksud: Alif, Lam, Mim ialah satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf.” 

– (Hadis Ibnu Mas’ud ini direkodkan oleh Ad-Darimi Tirmizi dalam Sunan Tirmizi, Kitab Abwab Fadhail Al-Quran, No hadith 2910, status hadith ini hasan sahih)

 10.  Meningkatkan Keimanan Diri

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah mereka yang apabila disebut nama Allah (dan sifat-sifatNya) gementarlah hati mereka; dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah.” (Surah Al-Anfal, ayat 2).

Transliterasi Surah-Surah lain

Antara surah lain yang sudah ditambah tranliterasi untuk membantu anda:

Nota Penutup

Semoga Transliterasi Rumi ini dapat membantu anda yang sukar membaca / sedang belajar mengenal al-Quran.

Sememangnya penggunaan transliterasi rumi adalah kurang tepat dari segi sebutan, namun saya berharap panduan ini dapat membantu sedikit sebanyak saudara-saudari sekalian yang memerlukan bantuan sebegini.

Saya berdoa agar Allah memudahkan urusan kita semua belajar membaca al-Quran dan memperoleh barakah daripadanya.

Semoga Allah melapangkan hati kita dan dibukakan hati kita kepada ilmu.

Photo of author

Muhamad Naim

Bertugas sebagai pendidik dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Telah menubuhkan dan menulis di web akuislam.com semenjak tahun 2010. Saya berharap laman web ini memberi manfaat kepada anda semua. Semoga Allah redha.

Suka Apa Yang Anda Baca?

Daftarkan nama dan email anda untuk mendapatkan panduan dan perkongsian berkualiti terus ke inbox anda secara PERCUMA!Privasi anda adalah keutamaan kami. Kami tidak bertolak ansur dengan spam dan kebocoran maklumat kepada pihak ketiga.

Tinggalkan Komen Anda..

DAFTAR NOTIFIKASI DI SINI..
Maklumkan saya jika terdapat:
guest

1 Comment
Komen Terbaru
Komen Terdahulu Paling disukai
Inline Feedbacks
View all comments
Zainudin bin talib
Zainudin bin talib
13 hari yang lalu

Assalammualaikum ustaz. Audio mmg tak Ada Ka