SURAH AD DUKHAN RUMI (Transliterasi, Audio & Terjemahan)

Ini adalah panduan Surah Ad Dukhan Rumi (transliterasi)

Anda akan dibimbing secara lengkap bacaan surah ini secara ayat demi ayat. Bantuan audio juga akan disediakan.

Semoga membantu..

Pengenalan

Surah Ad-Dukhan terdiri atas 59 ayat.

Surah ini termasuk dalam kumpulan surah-surah Makkiyyah, diturunkan sesudah surah Az-Zukhruf.

Dinamakan Ad-Dukhan (Jerebu), diambil dari perkataan “Dukhān” yang terdapat pada ayat 10 surah ini.

Menurut riwayat Imam Bukhari secara ringkas dapat diterangkan sebagai berikut:

“Orang-orang kafir Mekah dalam menghalang-halangi agama Islam dan menyakiti serta mendurhakai Nabi Muham­mad ﷺ sudah melampaui batas, kerana itu Nabi berdoa kepada Allah agar diturunkan azab, sebagaimana yang telah diturunkan kepada orang-orang yang durhaka kepada Nabi Yusuf iaitu musim kemarau yang panjang.

Doa Nabi itu dikabulkan Allah, sampai orang-orang kafir me­makan tulang dan bangkai, kerana kelaparan. Mereka selalu menengadah ke langit mengharap pertolongan Allah. Tetapi tidak satupun yang mereka lihat kecuali jerebu yang menutupi padangan mereka.

Akhirnya mereka datang kepada Nabi agar Nabi memohon kepada Allah supaya hujan di­ turunkan. Setelah Allah mengabulkan doa Nabi, dan hujan diturunkan, mereka kembali kafir seperti semula kerana itu Allah menyatakan bahawa nanti mereka akan diazab dengan azab yang pedih.”

Ayat-ayat berkaitan keimanan:

 • Dalil-dalil atas kenabian Muhammad SAW [Ayat 5]
 • Huru-hara dan kehebatan hari kiamat. [Ayat 16]
 • Pada hari kiamat hanya amal-amal seseorang yang dapat menolongnya.[ Ayat 41]
 • Azab dan penderitaan yang ditemui orang-orang kafir di akhirat. [Ayat 43-50]
 • Nikmat dan kesenang­an yang diterima orang-orang mukmin di akhirat. [Ayat 51-57]

Kisah-kisah:

 • Kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun dan kaumnya. [Ayat 17-33]

Lain-lain:

 • Permulaan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. [Ayat 3]
 • Orang-orang kafir ha­nya beriman ketika mereka ditimpa bahaya, setelah bahaya yang menimpa mereka hilang mereka kafir kembali. [Ayat 12-15]
 • Dalam penciptaan langit dan bumi itu terdapat hikmah yang be­sar. [Ayat 38-39]

Bacaan Surah Ad Dukhan Rumi (Transliterasi)

1

ḥā mīm

Maksud:

Haa, Miim.


2

wal-kitābil-mubīn

Maksud:

Demi Al-Quran Kitab yang menerangkan kebenaran.


3

innā anzalnāhu fī lailatim mubārakatin innā kunnā munżirīn

Maksud:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat, (Kami berbuat demikian) kerana sesungguhnya Kami sentiasa memberi peringatan dan amaran (jangan hamba-hamba Kami ditimpa azab).


4

fīhā yufraqu kullu amrin ḥakīm

Maksud:

(Kami menurunkan Al-Quran pada malam yang tersebut, kerana) pada malam yang berkat itu, dijelaskan (kepada malaikat) tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmat serta tetap berlaku, (tidak berubah atau bertukar).


5

amram min ‘indinā, innā kunnā mursilīn

Maksud:

Iaitu perkara-perkara yang terbitnya dari hikmat kebijaksanaan Kami, sesungguhnya telah menjadi adat Kami mengutus Rasul.


6

raḥmatam mir rabbik, innahū huwas-samī‘ul-‘alīm

Maksud:

(Untuk menyampaikan) rahmat dari Tuhanmu (kepada umat manusia), sesungguhnya Allah Jualah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui (akan segala keadaan hamba-hambaNya).


7

rabbis-samāwāti wal-arḍi wa mā bainahumā, in kuntum mūqinīn

Maksud:

Tuhan (yang mencipta dan mentadbirkan keadaan) langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, kalau betul kamu orang-orang yang yakin (akan hakikat itu, maka terimalah sahaja apa yang diutuskan kepada kamu).


8

lā ilāha illā huwa yuḥyī wa yumīt, rabbukum wa rabbu ābā’ikumul-awwalīn

Maksud:

Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Dia lah Yang menghidupkan dan Yang mematikan, (Dia lah jua) Tuhan kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu.


9

bal hum fī syakkiy yal‘abūn

Maksud:

(Mereka tidak meyakini kebenaran yang dijelaskan kepada mereka), bahkan mereka masih tenggelam dalam keraguan sambil bermain-main dengan perkara ugama.


10

fartaqib yauma ta’tis-samā’u bidukhānim mubīn

Maksud:

Oleh itu tunggulah (wahai Muhammad) semasa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata (yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat),


11

yagsyan-nās, hāżā ‘ażābun alīm

Maksud:

Yang akan menimpa seluruh keadaan manusia (yang kafir itu, sehingga mereka akan berkata: “Ini adalah azab yang sungguh menyakitkan”.


12

rabbanaksyif ‘annal-‘ażāba innā mu’minūn

Maksud:

(Pada saat itu mereka akan merayu dengan berkata): “Wahai Tuhan kami! Hapuskanlah azab ini dari kami, sesungguhnya kami akan beriman!”.


13

annā lahumuż-żikrā wa qad jā’ahum rasūlum mubīn

Maksud:

Bagaimana mereka dapat beringat (menyempurnakan janji mereka hendak beriman itu)? Pada hal mereka telah pun didatangi seorang Rasul yang memberi keterangan-keterangan (yang cukup untuk mereka beriman)!


14

ṡumma tawallau ‘anhu wa qālū mu‘allamum majnūn

Maksud:

Sekalipun demikian, mereka juga berpaling ingkar daripada menerima keterangannya sambil berkata (sesama sendiri): “Dia seorang yang diajar (oleh bangsa asing), dia juga seorang yang gila!”


15

innā kāsyiful-‘ażābi qalīlan innakum ‘ā’idūn

Maksud:

Sesungguhnya (kalaulah) kami hapuskan azab itu barang sedikitpun, sudah tentu kamu akan kembali (kufur ingkar).


16

yauma nabṭisyul baṭsyatal kubrā, innā muntaqimūn

Maksud:

(Ingatlah! Kalau kamu ulangi keingkaran kamu, kamu akan dibinasakan) semasa Kami timpakan (kamu dengan) paluan yang besar (dari pihak lawan kamu), sesungguhnya Kami tetap akan menyeksa (dengan azab yang seberat-beratnya).


17

wa laqad fatannā qablahum qauma fir‘auna wa jā’ahum rasūlun karīm

Maksud:

Dan demi Sesungguhnya! Sebelum mereka, Kami telah menguji kaum Firaun, dan merekapun telah didatangi oleh seorang Rasul (Nabi Musa) Yang mulia, –


18

an addū ilayya ‘ibādallāh, innī lakum rasūlun amīn

Maksud:

(Yang memberitahu kepada mereka dengan katanya): Berikanlah kepadaku wahai hamba-hamba Allah (apa-apa yang menandakan kamu menerima kerasulanku), sesungguhnya aku ini seorang Rasul yang amanah, yang diutuskan kepada kamu.


19

wa al lā ta‘lū ‘alallāh, innī ātīkum bisulṭānim mubīn

Maksud:

Dan janganlah kamu berlaku sombong takbur terhadap Allah, sesungguhnya aku ada membawa kepada kamu mukjizat yang jelas nyata.


20

wa innī ‘użtu birabbī wa rabbikum an tarjumūn

Maksud:

Dan sesungguhnya aku telah memohon perlindungan kepada Tuhanku dan Tuhan kamu, daripada kamu merejam (atau menyakiti) daku.


21

wa il lam tu’minū lī fa‘tazilūn

Maksud:

Dan sekiranya kamu tidak juga mahu berimankan kerasulanku, maka putuskanlah perhubungan kamu denganku (janganlah mengganggu daku).


22

fa da‘ā rabbahū anna hā’ulā’i qaumum mujrimūn

Maksud:

(Setelah Nabi Musa berputus asa daripada iman mereka), maka ia pun merayu kepada Tuhannya lalu berkata: “Sesungguhnya orang-orang ini adalah kaum yang berdosa, (yang telah sebati dengan kekufurannya, dan berhaklah mereka menerima balasan yang seburuk-buruknya)”.


23

fa asri bi‘ibādī lailan innakum muttaba‘ūn

Maksud:

Lalu (diperintahkan kepadanya): “Bawalah hamba-hambaku (pengikut-pengikutmu) keluar pada waktu malam, kerana sesungguhnya kamu akan dikejar (oleh Firaun dan orang-orangnya).


24

watrukil-baḥra rahwā, innahum jundum mugraqūn

Maksud:

Dan tinggalkanlah laut itu dalam keadaan tenang – terbelah, kerana sesungguhnya mereka (yang mengejarmu itu) ialah tentera yang akan ditenggelamkan (sehingga binasa).


25

kam tarakū min jannātiw wa ‘uyūn

Maksud:

Banyak sungguh kebun-kebun dan matair, mereka tinggalkan,


26

wa zurū‘iw wa maqāmin karīm

Maksud:

Dan juga berbagai jenis tanaman serta tempat-tempat kediaman yang indah – mulia,


27

wa na‘matin kānū fīhā fākihīn

Maksud:

Dan juga kemewahan hidup, yang mereka sekian lama menikmatinya.


28

każālik, wa auraṡnāhā qauman ākharīn

Maksud:

Demikianlah keadaannya (hukum Kami ke atas orang-orang yang derhaka), dan Kami jadikan semua peninggalan Firaun dan orang-orangnya: milik kaum yang lain (kaum Bani Israil).


29

fa mā bakat ‘alaihimus-samā’u wal-arḍ, wa mā kānū munẓarīn

Maksud:

Mereka (ketika dibinasakan) itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi (atau penduduk keduanya) dan mereka pula tidak diberi tempoh lagi.


30

wa laqad najjainā banī isrā’īla minal-‘ażābil-muhīn

Maksud:

Dan demi sesungguhnya! Kami telah selamatkan kaum Bani Israil, dari azab yang menghina, –


31

min fir‘aūn, innahū kāna ‘āliyam minal-musrifīn

Maksud:

Dari penindasan Firaun, sesungguhnya ia adalah seorang yang sombong takbur lagi terbilang dari orang-orang yang melampaui batas (dalam keganasan dan kekejamannya).


32

wa laqadikhtarnāhum ‘alā ‘ilmin ‘alal-‘ālamīn

Maksud:

Dan demi sesungguhnya! Kami telah memilih mereka dengan berdasarkan pengetahuan (Kami) – menjadi lebih pangkatnya dari penduduk dunia (pada zaman itu),


33

wa ātaināhum minal-āyāti mā fīhi balā’um mubīn

Maksud:

Dan Kami berikan kepada mereka (melalui Nabi Musa) berbagai mukjizat yang mengandungi ujian yang jelas nyata (untuk melahirkan sikap mereka).


34

inna hā’ulā’i layaqūlūn

Maksud:

(Berbalik kepada kisah kaum musyrik penduduk Makkah, Allah berfirman): “Sesungguhnya mereka ini akan berkata (kepadamu – wahai Muhammad dan kepada pengikut-pengikutmu):


35

in hiya illā mautatunal-ūlā wa mā naḥnu bimunsyarīn

Maksud:

Mati, hanyalah mati kita yang pertama (di dunia), dan kita tidak sekali-kali akan dibangkitkan hidup lagi (sesudah itu),


36

fa’tū bi’ābā’inā in kuntum ṣādiqīn

Maksud:

(Jika tidak) maka bawakanlah datuk nenek kami (yang telah mati) kalau betul kamu orang-orang yang benar!


37

ahum khairun am qaumu tubba‘iw wallażīna min qablihim, ahlaknāhum innahum kānū mujrimīn

Maksud:

(Mengapa mereka masih berdegil dalam kekufurannya?) Adakah mereka yang lebih kekuatan dan kehandalannya atau kaum “Tubba'” dan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu semuanya Kami telah binasakan, kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa.


38

wa mā khalaqnas-samāwāti wal-arḍa wa mā bainahumā lā‘ibīn

Maksud:

Dan tidaklah Kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, secara main-main,


39

mā khalaqnāhumā illā bil-ḥaqqi wa lākinna akṡarahum lā ya‘lamūn

Maksud:

Tidaklah Kami menciptakan keduanya (serta segala yang ada di antaranya) melainkan kerana menzahirkan perkara-perkara yang benar, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (hakikat itu).


40

inna yaumal-faṣli mīqātuhum ajma‘īn

Maksud:

Sesungguhnya hari pemutusan hukum untuk memberi balasan, ialah masa untuk mereka semua berhimpun, –


41

yauma lā yugnī maulan ‘am maulan syai’aw wa lā hum yunṣarūn

Maksud:

Iaitu hari seseorang kerabat atau sahabat karib tidak dapat memberikan sebarang perlindungan kepada seseorang kerabat atau sahabat karibnya, dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan (untuk menghapuskan azab itu),


42

illā mar raḥimallāh, innahū huwal-‘azīzur-raḥīm

Maksud:

Kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah jualah yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.


43

inna syajarataz-zaqqūm

Maksud:

(Ingatlah), sesungguhnya pokok Zaqqum, –


44

ṭa‘āmul-aṡīm

Maksud:

(Buahnya) menjadi makanan bagi orang yang berdosa (dalam neraka).


45

kal-muhli yaglī fil-buṭūn

Maksud:

(Makanan ini pula panas) seperti tembaga cair, mendidih dalam perut, –


46

kagalyil-ḥamīm

Maksud:

Seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya.


47

khużūhu fa‘tilūhu ilā sawā’il-jaḥīm

Maksud:

(Lalu diperintahkan kepada malaikat penjaga neraka): “Renggutlah orang yang berdosa itu dan seretlah dia ke tengah-tengah neraka.


48

ṡumma ṣubbū fauqa ra’sihī min ‘ażābil-ḥamīm

Maksud:

Kemudian curahkanlah di atas kepalanya – azab seksa – dari air panas yang menggelegak.


49

żuq, innaka antal-‘azīzul-karīm

Maksud:

(Serta dikatakan kepadanya secara mengejek): “Rasalah azab seksa, sebenarnya engkau adalah orang yang berpengaruh dan terhormat (dalam kalangan masyarakatmu)”


50

inna hāżā mā kuntum bihī tamtarūn

Maksud:

(Kemudian dikatakan kepada ahli neraka umumnya): “Sesungguhnya inilah dia (azab seksa) yang kamu dahulu ragu-ragu terhadapnya!”


51

innal-muttaqīna fī maqāmin amīn

Maksud:

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa (akan ditempatkan) di tempat tinggal yang aman sentosa. –


52

fī jannātiw wa ‘uyūn

Maksud:

Ia itu di dalam beberapa taman Syurga, dengan matair-matair terpancar padanya,


53

yalbasūna min sundusiw wa istabraqim mutaqābilīn

Maksud:

Mereka memakai pakaian dari kain sutera yang halus dan kain sutera tebal yang bersulam, (mereka duduk di tempat perhimpunan) sentiasa berhadap-hadapan (di atas pelamin masing-masing).


54

każālik, wa zawwajnāhum biḥūrin ‘īn

Maksud:

Demikianlah keadaannya, dan Kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari yang putih melepak, lagi luas cantik matanya.


55

yad‘ūna fīhā bikulli fākihatin āminīn

Maksud:

Mereka meminta – di dalam Syurga itu – tiap-tiap jenis buah-buahan (yang mereka ingini), dalam keadaan aman sentosa.


56

lā yażūqūna fīhal-mauta illal-mautatal-ūlā, wa waqāhum ‘ażābal-jaḥīm

Maksud:

Mereka tidak merasai kematian dalam Syurga itu selain daripada mati yang mereka rasai (di dunia) dahulu, dan Allah selamatkan mereka dari azab neraka,


57

faḍlam mir rabbik, żālika huwal-fauzul-‘aẓīm

Maksud:

(Mereka diberikan semuanya itu) sebagai limpah kurnia dari Tuhanmu (wahai Muhammad), yang demikian itulah kemenangan yang besar.


58

fa innamā yassarnāhu bilisānika la‘allahum yatażakkarūn

Maksud:

Maka sesungguhnya tujuan Kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu (wahai Muhammad), ialah supaya mereka (yang memahaminya) beringat dan insaf (untuk beriman dan mematuhinya).


59

fartaqib innahum murtaqibūn

Maksud:

(Kiranya mereka tidak berbuat demikian) maka tunggulah (wahai Muhammad akan kesudahan mereka), sesungguhnya mereka juga menunggu (akan kesudahanmu).

Fadilat & Kelebihan Surah Ad Dukhan

Apakah fadilat dan kelebihan Surah Ad Dukhan?

Terdapat beberapa hadis Rasulullah S.a.w yang menyatakan fadhilat, faedah dan hikmah bagi mereka yang mengamalkan membaca surah Ad Dukhan ini.

Diantaranya adalah:

 1. Dari Khalil bahawa Rasulullah Sa.w bersabda: “Di dalam Al Quran terdapat 7 surah yang dimulai dengan Haa Miim, akan datang di depan setiap pintu neraka jahanam dan memohon kepada Allah S.w.t dengan katanya; “Ya Allah! Janganlah Dikau masukkan ke dalam neraka ini orang yang percaya kepadaku dan membacaku.” (HR: Al Baihaqi).
 2. Daripada Zaid Ibnu Haritsah r.a, sesungguhnya Rasulullah S.a.w bersabda kepada Ibnu Zayyad; “Sesungguhnya aku simpan sesuatu, maka apakah ia?. Maka Nabi S.a.w simpan baginya surah Ad-Dukhan, maka baginda bersabda dia ialah (Ad-Dukhan) dan bersabda lagi; Pergilah. Masyaallah, kemudian dia pergi”.
 3. Dari Abi Ja’far r.a., beliau berkata, Rasulullah S.a.w bersabda: “Orang yang membaca surah Ad-Dukhan dalam solat-solat fardhu dan nafilahnya (sunatnya), maka Allah akan membangkitkannya bersama orang-orang yang mendapatkan penjagaan Allah pada hari Kiamat, menaunginya di bawah Arsy-Nya, menghisabnya dengan mudah dan memberi kitab (catatan amal) nya dari sebelah kanannya.” (HR: Abu Hamzah Tsumali)
 4. Daripada Abi Hurairah r.a berkata, Nabi S.a.w bersabda: “Sesiapa membaca “Haa Miim – Ad Dukhan” pada malam Jumaat; maka diberi keampunan baginya”. (HR: Ibnu Katsir).
 5. Dari Umamah pula menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda: “Sesiapa yang membaca surah Ad Dukhan pada malam atau hari Jumaat maka Allah akan membinakan sebuah rumah dalam syurga.” (HR: At Tabrani).
 6. Disebutkan dalam tafsir al-Burhan, dari Nabi S.a.w bersabda; “Orang yang membacanya (surah ad-Dukhan) pada malam Jumaat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”Baginda S.a.w juga bersabda, “Orang yang membaca surah ad-Dukhan pada malam Jumaat akan dimintakan ampun (atas dosa-dosanya) menjelang paginya oleh tujuh puluh ribu Malaikat.”
 7. Rasulullah S.a.w bersabda: “Sesiapa membaca Ad-Dukhan setiap malam, maka tujuh puluh ribu (70.000) malaikat memohon ampun untuknya.” (HR. Tirmidzi).
 8. Daripada Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah S.a.w telah bersabda: “Sesiapa yang membaca surah “Haamim – Ad Dukhan” pada waktu malam; maka esoknya 70 ribu malaikat akan meminta ampun baginya“. (HR.Ibnu Katsir)
 9. Rasulullah SAW bersabda : “Sesiapa membaca Ad-Dukhan di waktu malam, maka 70.000 malaikat memohon ampun untuknya.” (HR. Tirmidzi).

Khasiat Ayat-Ayat Surah Ad-Dukhan

 1. Mengamalkan membaca keseluruhan surah Ad-Dukhan ini, akan terselamat dari segala gangguan.
 2. Khasiat ayat 1-8 – Membantu membinasakan musuh.
 3. Khasiat ayat 12– Dijauhkan daripada ditimpa bala.
 4. Khasiat ayat 68-73 – Dapat membantu memenangi berhujah.

Mudah-mudahan kita sentiasa dapat membaca surah Ad-Dukhan bersekali dengan Surah Yasin dan Surah Al Kahfi, pada malam Jumaat agar kita terselamat dari huru hara di Padang Mahsyar.

Surah Ad-Dukhan yang mengandungi 59 ayat ini dikaitkan dengan memohon keampunan dan elok difahami erti dan maksudnya.

Dan istimewanya membaca Surah Ad-Dukhan juga, Malaikat akan memohon ampun untuk pembacanya.

Transliterasi Surah-Surah lain

Antara surah lain yang sudah ditambah tranliterasi untuk membantu anda:

Nota Penutup

Semoga Transliterasi Rumi ini dapat membantu anda yang sukar membaca / sedang belajar mengenal al-Quran.

Sememangnya penggunaan transliterasi rumi adalah kurang tepat dari segi sebutan, namun saya berharap panduan ini dapat membantu sedikit sebanyak saudara-saudari sekalian yang memerlukan bantuan sebegini.

Saya berdoa agar Allah memudahkan urusan kita semua belajar membaca al-Quran dan memperoleh barakah daripadanya.

Semoga Allah melapangkan hati kita dan dibukakan hati kita kepada ilmu.

Sesungguhnya Islam itu agama rahmat dan Allah jualah Maha Memberi Rahmat.

Photo of author

Muhamad Naim

Bertugas sebagai pendidik dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Telah menubuhkan dan menulis di web akuislam.com semenjak tahun 2010. Saya berharap laman web ini memberi manfaat kepada anda semua. Semoga Allah redha.

Suka Apa Yang Anda Baca?

Daftarkan nama dan email anda untuk mendapatkan panduan dan perkongsian berkualiti terus ke inbox anda secara PERCUMA!Privasi anda adalah keutamaan kami. Kami tidak bertolak ansur dengan spam dan kebocoran maklumat kepada pihak ketiga.

Tinggalkan Komen Anda..

DAFTAR NOTIFIKASI DI SINI..
Maklumkan saya jika terdapat:
guest

4 Comments
Komen Terbaru
Komen Terdahulu Paling disukai
Inline Feedbacks
View all comments
Muhammad
Muhammad
4 bulan yang lalu

Assalamualaikum tahniah kerana membuat terjemahan bagi memudahkan orang2 yg memerlukan terjemahan begini..adakah tuan ada menerbitkan dlm bentuk buku?

Emilya
Emilya
1 tahun yang lalu

terima kasih kongsi ilmu 👍 sgt bermanfaat