Niat Puasa Ganti (Qadha) Ramadan & Bayar Fidyah (Panduan Lengkap)

Niat Puasa Ganti

Bagaimana niat puasa ganti (qadha) dan kaedah bayar fidyah yang betul?

Artikel ini akan bantu anda memahami topik Puasa Ganti Ramadan secara lengkap dan menyeluruh yang merangkumi:

 • Niat puasa ganti (dipermudahkan dengan rumi)
 • Hukum menggabungkan puasa ganti dengan puasa enam.
 • Perkara penting yang berkaitan dengan membayar fidyah.

Jom kita meneliti topik ini..

Pengenalan

Kewajiban puasa pada bulan Ramadhan merupakan rukun Islam ketiga.

Oleh itu, kita wajib menggantikan puasa jika tertinggal.

Ini termasuk bagi kaum wanita yang tidak berpuasa ketika datang haid.

Hukum qada puasa atau menggantikan puasa Ramadhan ini perlu dibuat mengikut bilangan hari yang telah ditinggalkan.

Lafaz Niat Puasa Ganti

Lafaz bagi niat puasa ganti adalah seperti berikut:

niat puasa ganti

  Nawaitu Shouma Ghodin ‘An Qadaa’in Fardho Romadoona Lillahi Ta’ala 

Niat Dalam Melayu

Sahaja aku niat puasa esok hari kerana mengganti fardu ramadan kerana Allah Taala.

Hukum Gabung Puasa Ganti Ramadan Dengan Puasa Enam

Diantara persoalan yang sering timbul berkaitan puasa ganti Ramadan ialah:

Adakah boleh menggabungkan di antara dua puasa iaitu puasa ganti dan puasa enam hari di bulan Syawal?

Sebenarnya berlaku khilaf di kalangan ulama mengenai perkara ini.

Terdapat dua pandangan mengenai hal ini:

 • Pandangan pertama, jumhur ulama mengatakan kita kena puasa ganti ramadan terlebih dahulu, kemudian selepas itu barulah dibuat Puasa Sunat Enam. (pendapat ini lebih afdal)
 • Pandangan kedua, ada sebahagian kecil fuqaha berpandangan bahawa kita boleh melakukan puasa ganti sekaligus dengan Puasa Sunat Enam Syawal. Kita akan dapat dua-dua pahala (qada dan sunat)

Dalam perkara khilaf sebegini, ia terpulang kepada kita nak gunakan pendapat yang mana satu.

Jika pilih pandangan pertama pun boleh, pandangan kedua pun boleh.

Golongan Yang Wajib Ganti Puasa

Golongan yang diwajibkan untuk menggantikan puasa (qada) adalah seperti berikut:

 1. Orang sakit yang ada harapan sembuh.
 2. Orang yang bermusafir (bukan kerana maksiat) melebihi dua marhalah.
 3. Orang yang kedatangan haid dan nifas.
 4. Orang yang meninggalkan niat puasa.
 5. Orang yang sengaja melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa.
 6. Orang yang pitam/mabuk sewaktu bulan Ramadhan.
 7. Orang yang sangat lapar dan dahaga yang tidak membolehkannya berpuasa pada bulan Ramadan.

Waktu Untuk Melakukan Puasa Ganti

Waktu untuk melakukan puasa ganti adalah bermula selepas bulan Ramadan, sehinggalah sebelum tibanya bulan Ramadan akan datang.

Secara mudahnya, anda mempunyai lebih kurang  satu tahun  untuk melakukan puasa ganti.

Sebaik-baiknya, elakkan dari bertangguh.

Lakukan puasa ganti secepat mungkin.

Ini kerana puasa ganti perlu ditunaikan sebelum tibanya bulan Ramadan.

Jika tidak, anda perlu puasa ganti dan membayar fidyah.

Hari Yang Diharamkan Berpuasa

Sepanjang setahun itu, dibolehkan untuk berpuasa ganti bila-bila masa sahaja, kecuali pada hari yang diharamkan berpuasa.

Antara hari yang diharamkan berpuasa adalah:

 1. Hari Raya Aidilfitri iaitu 1 Syawal
 2. Hari Raya Aidiladha iaitu 10 Zulhijjah
 3. Hari Tasyriq iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah

Hukum Bersetubuh Di Bulan Ramadan

Orang yang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadhan, maka kedua-dua suami isteri tersebut perlu melakukan puasa ganti (mengqada puasa berkenaan)

Dan suami juga wajib membayar kaffarah (denda) seperti berikut:

 1. Memerdekakan seorang hamba mukmin lelaki atau perempuan, sekiranya tidak mampu;
 2. Berpuasa selama dua bulan berturut-turut tanpa terputus kalau tidak terdaya;
 3. Memberi makan kepada 60 orang fakir miskin.

Bagaimana pun jika persetubuhan itu dilakukan kerana terlupa, jahil tentang haramnya atau dipaksa ke atasnya, tidaklah wajib kifarat.

Panduan Pengiraan Bayar Fidyah

Apakah Maksud Fidyah Puasa?

Fidyah merupakan bayaran denda yang dikenakan kepada seseorang yang tidak dapat mengganti puasanya di bulan Ramadhan pada sesuatu tahun sehinggalah tibanya bulan Ramadhan tahun berikutnya.

Fidyah juga merupakan satu keringanan bagi mereka yang  tidak mampu untuk berpuasa ganti. 

Golongan yang termasuk dalam kategori tidak berdaya adalah seperti seperti orang tua atau sakit kronik (mereka dibenarkan untuk membayar fidyah dan tidak perlu puasa)

Hukum Membayar Fidyah Puasa

Hukum membayar Fidyah adalah WAJIB.

Ia wajib disempurnakan mengikut bilangan hari yang ditinggalkan. Ia juga menjadi satu tanggungan (hutang) kepada Allah SWT sekiranya tidak dilaksanakan.

Kewajipan ini jelas dinyatakan dalam firman Allah SWT yang bermaksud :

(Puasa yang diwajibkan itu ialah) beberapa hari yang tertentu, maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir (bolehlah ia berbuka) kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak (hari yang dibuka) itu pada hari-hari yang lain, dan wajib ke atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa (kerana tuanya dan sebagainya) membayar fidyah iaitu memberi makan orang miskin (secupak bagi tiap-tiap satu hari yang tidak dikerjakan puasa).

— al-Baqarah: 184

Lafaz Niat Bayar Fidyah

Contoh niat fidyah ialah:

Inilah fidyah puasa yang wajib atasku kerana Allah Taala”

Hukum lafaz niat adalah sunat. Yang wajib adalah niat di dalam hati.

Bila Boleh Bayar Fidyah?

kena bayar fidyah dahulu atau ganti puasa dahulu?

Jawapannya:

Lakukan ganti puasa dan bayar fidyah serentak.

Paling awal boleh lakukan perkara ini adalah seawal 2 Syawal.

Kadar Bayaran Fidyah Puasa

Fidyah dikira berdasarkan kadar harga beras (makanan asasi penduduk) semasa iaitu sebanyak secupak.

Nilaian secupak pada masa sekarang adalah lebih kurang 600gram.

Kadar tersebut berubah mengikut harga yang ditetapkan di sesuatu tempat.

Beras tersebut hendaklah diberi makan kepada fakir dan miskin

Dalam bentuk nilaian matawang adalah berdasarkan kepada majlis agama negeri masing-masing.

Harga bayaran fidyah selalunya adalah 1/4 daripada harga zakat fitrah sesebuah negeri. (Harga semasa untuk secupak beras)

Sebagai contoh, di Selangor, nilai Zakat Fitrah adalah RM7.

Maka kadar Fidyah sehari tinggal puasa adalah RM1.75, sekiranya tidak menggunakan khidmat institusi.

*Kadar yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan sehingga tahun 2020, secupak beras bersamaan dengan 600 gram dinilai dengan kadar RM 4.00

Untuk lebih mudah, kita boleh membuat kiraan Fidyah menggunakan kalkulator oleh didapati di laman web rasmi Zakat Selangor atau Majlis Agama Islam Kelantan

Bolehkah Fidyah Diberikan Dalam Bentuk Wang?

Terdapat dua pandangan ulama berkaitan hal ini:

 • Fidyah ini boleh dibayar dalam bentuk bahan makanan itu sendiri (beras) menurut pendapat Imam Syafi’e.
 • Namun begitu Imam Hanafi mengharuskan secupak makanan itu dinilai dengan harga tertentu lalu dibayar kepada fakir miskin.

Umumnya, fuqaha seperti Ibnu Taimiyah dan Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi sendiri lebih cenderung agar fidyah boleh dikeluarkan dalam bentuk wang.

Di Malaysia, harga secupak beras hendaklah dinilai dengan harga beras yang biasa dimakan oleh rakyat negara ini.

Dalam konteks amalan hari ini, sudah pasti memberikan wang adalah lebih praktikal; apatah lagi melihat kepada zakat fitrah sendiri sudah ditunaikan dalam bentuk wang.

Pun begitu,adalah dinasihatkan, seandainya kita mahu mengeluarkan terus fidyah dalam bentuk wang kepada orang miskin, maka hendaklah diberitahu bahawa itu adalah wang fidyah.

Contoh Pengiraan Fidyah

Formula pengiraan fidyah adalah seperti berikut:

(Hari yang ditinggalkan) x (Bilangan Ramadan) x (1 Cupak) = FIDYAH

Sekiranya seseorang itu meninggalkan puasa sebanyak 7 hari dan tidak menggantikannya sehingga 3 kali Ramadan, maka jumlah fidyah yang perlu dibayar perlu didarab dengan 3.

Sebagai contoh, taksiran Fidyah bagi 3 tahun dengan purata 7 hari setahun dan harga secupak (675g) makanan asasi (beras) bersamaan RM1.75. (atau mengikut harga beras yang kita sering makan).

Jika anda meninggalkan puasa sebanyak 7 hari dan tidak menggantikannya sehingga melepasi kali Ramadan, maka jumlah fidyah yang perlu dibayar ialah 21 cupak beras atau bersamaan dengan RM36.75.

 7 x 3 x RM1.75 = RM36.75 

Walaupun sudah membayar fidyah, namun hutang berpuasa itu masih wajib dilakukan dengan meng-qadha puasa tersebut pada hari-hari yang dibenarkan yang mana anda mampu menggantikannya.

Bagaimana Jika Bilangan Puasa Yang Ditinggalkan Berbeza Setiap Tahun?

Untuk masalah ini, asingkan kiraan bayaran fidyah untuk setiap tahun yang ditinggalkan puasa sebelum membuat jumlah keseluruhan.

Contoh

Aminah meninggalkan puasa selama 3 Ramadan berturut-turut dari Ramadan 2017 sehingga Ramadan 2019.

 • Pada tahun 2017 sebanyak 7 hari
 • Pada tahun 2018 sebanyak 8 hari
 • Pada tahun 2019 sebanyak 12 hari

Untuk mengira fidyah bagi situasi ini, fidyah dikira untuk setiap tahun dan dijumlahkan.

(Hari yang ditinggalkan) x (Bilangan Ramadan) x (1 Cupak) = FIDYAH

1. Fidyah untuk tahun 2017:

👉 7 x 3 x 1.75 = RM36.75

2. Fidyah untuk tahun 2018

👉 8 x 2 x 1.75 = RM28

3. Fidyah untuk tahun 2019

👉 12 x 1 x 1.75 = RM21


Oleh itu, jumlah fidyah yang perlu dibayar adalah RM85.75


Adakah Bayara Fidyah Wajib Dibayar Berganda?

Pendapat tentang gandaan ini sebenarnya adalah khilaf dalam kalangan fuqaha.

Jika merujuk kepada pandangan mazhab Syafie pembayaran kafarah dan fidyah yang tertangguh hendaklah digandakan.

Ini berdasarkan qaul yang sahih :

 ((Barang siapa yang terlewat mengqada Ramadan pada tahun itu sedangkan ia berkemampuan melakukannya sehingga masuk Ramadan berikutnya maka wajib ke atasnya (membayar fidyah satu hari satu cupak) di samping ia mengqadakan puasa yang ditinggalkannya itu pada pendapat yang sahih fidyah itu berulang dengan berulangnya tahun- tahun yang ia luput itu, dan sekiranya ia melewatkan qada puasanya sedangkan ia mampu berbuat demikian maka jika ia mati di tahun itumaka hendaklah dikeluarkan fidyah itu daripada pusakanya setiap hari dua cupak: satu cupak untuk qada dan satu cupak lagi untuk kelewatannya )).

Tetapi keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada tahun 2001, maka diputuskan bahawa tidak wajib menggandakan fidyah, yakni hanya dibayar berdasarkan hari yang ditinggalkan sahaja biar pun sudah berlalu beberapa tahun.

Dalam situasi ini, bayaran fidyah itu bergantung kepada kemampuan pembayar fidyah itu sendiri.

Jika pembayar fidyah dan kafarah itu di kalangan orang kaya dan berkemampuan, maka pembayaran fidyah dan kafarah yang tertangguh hendaklah digandakan sesuai dengan qaul yang sahih dalam mazhab Imam Syafie.

Akan tetapi, jika pembayar fidyah dan kafarah itu di kalangan orang yang tidak berkemampuan, maka tidak perlu digandakan berpandukan kepada satu qaul yang lain di dalam mazhab Syafie.

Golongan Yang Dikenakan Membayar Fidyah Puasa 

Sebelum mahu membayar fidyah jika tidak sempat menggantikan puasa terdahulu, ada perkara yang perlu kita fahami dengan jelas kerana  bukan semua  boleh diselesaikan dengan membayar fidyah, malah puasa tetap wajib diganti juga.

Berikut adalah kategori golongan yang boleh membayar fidyah.

1. Mereka yang tidak dapat ganti puasa sehingga masuk Ramadan kali kedua.

Fidyahnya adalah satu cupak beras untuk setiap hari yang ditinggalkan disamping ganti puasa bagi setahun tertinggal.

Kalau tidak diganti sehingga tiba dua Ramadan, maka dikenakan dua cupak tetapi puasa tetap  juga 1 hari (tiada tambahan)


2. Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh.


3. Orang yang terlalu tua dan tidak terdaya untuk berpuasa.


4. Fidyah orang yang meninggal dunia.

Orang yang ada ganti puasa tetapi meninggal dunia sebelum sempat berbuat demikian.

Maka fidyah tersebut perlu dibuat oleh keluarga si mati atau diambil daripada harta pusakanya.


5. Perempuan yang mengandung dan menyusukan anak

Perempuan yang mengandung dan perempuan yang menyusukan anaknya perlu ganti  puasa dan membayar fidyah secupak beras bagi setiap hari yang ditinggalkan sekiranya dia meninggalkan puasa kerana bimbangkan anaknya.

Tetapi sekiranya dia takut mudarat pada dirinya, dia hanya wajib ganti puasanya.

Penutup: Islam Adalah Agama Yang Mudah

Apakah penerangan dari artikel ini bertepatan dengan kefahaman anda sebelum ini?

Jika tidak, dimanakah silap faham tersebut?

Dan sudahkah anda membuat puasa ganti pada tahun ini.


Jika terdapat sebarang kemusykilan atau soalan, anda boleh nyatakan perkara tersebut pada ruangan komen di bawah.

Tinggalkan Komen Anda..

282 Comments
Komen Terbaru
Komen Terdahulu
Inline Feedbacks
View all comments
Hamba Allah ingin tahu
1 bulan yang lalu

Ustaz assalamualaikum,
Dulu saya pernah bernazar puasa atas sbb Germany menang World Cup 😣 tapi saya masih banyak hutang qadha puasa sbb uzur dan sakit, macam mana kalau saya x sempat bayar puasa nazar ustaz. Dan macam mana pula kalau niat nazar nak derma 100 sebulan selama setahun boleh ke saya bayar sekali jalan. Takut nanti saya xde duit pulak.

Muhammad hairi
3 bulan yang lalu

Assalamualaikum..jika Saya terlupa brape lama Saya tinggal kan puase Dan tahun-tahun sebelum nye.. Macam mana hentak mmbayar fidyah Dan Saya harus puase brape hari utk menggantikan puase-puase Saya yg sebelum nye?

QIST
3 bulan yang lalu

Assalamualaikum ustaz…
Bagaimana nak menggantikan puasa ibu atau bapa kita yg telah tiada?

Khadijah Md Ariffin
3 bulan yang lalu

jika kita ada tinggalkan puasa pd tahun-tahun lepas… Ramadhan baru-baru ini pun ada tinggalkan puasa. Apabila kita qada, adakah kita mengqadakan puasa yang terkini atau yang paling lama ditinggalkan?

Hamba allah
3 bulan yang lalu

Assalamualaikum… Kalau Kita dah niat untuk berpuasa ganti tetapi pada esoknya tidak berpuasa adakah boleh