Cara Membersihkan Dan Mencuci Najis Mutawassitah

Bagaimana cara membasuh dan menyucikan najis mutawassitah?

Panduan ini akan menerangkan kaedah membasuh dan menyucikan najis mutawassitah secara lengkap dan mudah.

Apa yang menarik:

Panduan ini turut menerangkan definisi dan contoh-contoh najis mutawassitah. Setiap langkah diterangkan secara satu persatu dengan bantuan gambar.

Mari kita mulakan..

Baca Sepenuhnya

Kesalahan-Kesalahan Umum Semasa Solat

kesalahan dalam solat

Apakah kesalahan umum yang sering berlaku dalam solat?

Panduan ini akan menerangkan secara terperinci kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam solat.

Setiap jawapan adalah bersandarkan dalil dari hadis-hadis Nabi dan jawapan-jawapan dari kitab ulama muktabar.

Semoga membantu.

Baca Sepenuhnya