Niat & Cara Kiraan Fidyah Puasa (Panduan Lengkap)

Fidyah puasa

Apakah maksud fidyah puasa?

Bagaimanakah cara kiraan fidyah yang sebenar?

Panduan ini membantu anda memahami fidyah secara lengkap beserta cara kiraan fidyah puasa berdasar pelbagai situasi.

Contoh kaedah pengiraan juga disertakan bagi membantu anda.

Mari kita mulakan..

Pengertian Fidyah

Apakah maksud fidyah?

Fidyah merupakan denda yang dikenakan kepada seseorang yang tidak dapat mengganti puasanya di bulan Ramadhan pada sesuatu tahun sehinggalah tibanya bulan Ramadhan tahun berikutnya.

Ia dikeluarkan mengikut bilangan hari berpuasa yang ditinggalkan dan diberikan kepada fakir miskin.

Kadar fidyah yang dikenakan ialah sebanyak satu mud, iaitu satu cupak (700± gram) bagi setiap hari puasa yang ditinggalkan.

Memberikan lebih daripada secupak kepada seorang fakir miskin adalah digalakkan (hukumnya harus). Akan tetapi, membahagikan satu cupak makanan kepada dua orang fakir miskin adalah tidak sah.

Fidyah juga merupakan satu keringanan bagi mereka yang tidak mampu untuk berpuasa ganti. 

Hukum Membayar Fidyah

Hukum membayar Fidyah adalah WAJIB.

Ia wajib disempurnakan mengikut bilangan hari yang ditinggalkan. Ia juga menjadi satu tanggungan (hutang) kepada Allah SWT sekiranya tidak dilaksanakan.

Kewajipan ini jelas dinyatakan dalam firman Allah SWT yang bermaksud :

(Puasa yang diwajibkan itu ialah) beberapa hari yang tertentu, maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir (bolehlah ia berbuka) kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak (hari yang dibuka) itu pada hari-hari yang lain, dan wajib ke atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa (kerana tuanya dan sebagainya) membayar fidyah iaitu memberi makan orang miskin (secupak bagi tiap-tiap satu hari yang tidak dikerjakan puasa).

— al-Baqarah: 184

Golongan Yang Dikenakan Fidyah

Pertama: Dikenakan Fidyah Dan Qada Puasa

Selain dikenakan qada puasa, golongan ini juga diwajibkan membayar fidyah bagi setiap hari puasa yang ditinggalkan.

Golongan yang dimaksudkan ialah:

 1. Perempuan yang haid, namun tidak sempat menggantikan puasa sebelum masuk Ramadan tahun berikutnya.
 2. Individu yang berbuka puasa kerana bimbangkan kemudaratan pada orang yang selain dirinya, seperti untuk menyelamatkan nyawa orang lain.
 3. Perempuan hamil atau menyusu yang berbuka kerana bimbang anaknya sahaja.
 4. Individu yang tidak qada puasa yang ditinggalkan dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya, sehinggalah tiba Ramadan yang berikutnya.
 5. Orang yang sakit tidak berpanjangan lalu berbuka dan tidak sempat menggantikan puasa sebelum Ramadan berikutnya.

Perhatian

Jika terlewat qada puasa kerana keuzuran seperti sakit, musafir, hamil atau menyusukan anak, maka tidak diwajibkan fidyah melewatkan qada (fidyah ta’khir)

Kedua: Dikenakan Fidyah Sahaja

Golongan yang termasuk dalam kategori ini ialah mereka yang telah uzur dan tidak mampu lagi untuk berpuasa seperti:

 1. Orang sakit yang tiada harapan sembuh.
 2. Orang tua yang tidak mampu berpuasa.
 3. Orang mati yang tidak sempat qada puasa yang ditinggalkannya (sedangkan dia mampu untuk qada puasa ketika hayatnya). Ahli waris boleh memilih salah satu sama ada:
  • Membayar fidyah dengan harta si mati.
  • Qada puasa bagi pihak si mati

Perhatian

 1. Jika seseorang itu meninggalkan puasa dengan sengaja (tanpa uzur) dan dia tidak sempat qada puasa tersebut kerana sakit lalu meninggal dunia, maka wajib dikeluarkan fidyah daripada harta pusaka si mati.

  Akan tetapi jika waris ingin mengeluarkan fidyah tersebut daripada harta mereka sendiri atau menggantikan puasa bagi pihak si mati, maka hukumnya sunat sahaja.
 2. Jika seseorang itu meninggalkan puasa kerana keuzuran dan uzur tersebut berterusan sehingga dia meninggal dunia, maka tidak perlu dikeluarkan fidyah untuknya daripada harta pusakanya, atau digantikan puasanya oleh waris.

  Hal ini kerana si mati tidak mempunyai masa untuk mengqada puasa tersebut disebabkan uzur. Namun keadaan ini hanya bagi mereka yang ada sangkaan dan harapan untuk sembuh kembali setelah uzur.

  Akan tetapi, untuk individu yang tidak mampu berpuasa sejak awal uzurnya seperti orang yang sakit berat atau mengalami gastrik yang teruk, maka dia wajib membayar fidyah bagi hari Ramadan yang dilaluinya.

  Hal ini kerana kewajipan fidyah telah dikenakan kepadanya sejak awal.

Ketiga: Wajib Ganti Puasa Sahaja

Antara golongan yang wajib ganti puasa tetapi tidak wajib bayar fidyah adalah:

 • Perempuan yang menyusukan anak dan bimbang keselamatan dirinya jika berpuasa Ramadan.

  Tetapi sekiranya dia meninggalkan puasa kerana bimbangkan anaknya, maka dia perlu ganti puasa dan membayar fidyah.
 • Perempuan hamil yang bimbangkan keselamatan dirinya jika berpuasa Ramadan.
 • Orang yang musafir dan berbuka kerana musafirnya.
 • Orang yang sakit sehingga tidak dapat berpuasa kemudian.

Bila Waktu Membayar Fidyah?

Paling awal boleh membayar fidyah adalah seawal 2 Syawal.

Ia berlarutan sehingga sebelum tiba Ramadan seterusnya.

Manakala, bermula waktu membayar fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa (sakit / orang tua tidak terdaya) adalah setelah terbit fajar pada hari tersebut.

Namun begitu, dia boleh sahaja mendahulukan membayar fidyah pada malam hari tersebut.

Walaupun demikian, membayar fidyah bagi hari-hari yang belum dilaluinya adalah tidak dibenarkan menurut Mazhab Syafi’e.

Begitu juga tidak sah bagi seseorang yang mendahulukan membayar fidyah sebelum masuk bulan Ramadan.

Namun bagi mereka yang lewat membayar fidyah, ia tidaklah menyebabkan fidyah tersebut berganda.

Hal ini kerana kewajipan menjelaskan fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa adalah bersifat tarakhi iaitu secara meluas dan tidak terikat dengan tempoh yang mendesak.

Lafaz Niat Fidyah

Tiada lafaz khusus untuk niat fidyah.

Kita boleh berniat dalam Bahasa Melayu sahaja semasa membayar fidyah.

Contoh lafaz fidyah adalah seperti berikut:

Inilah fidyah puasa yang wajib atas ku kerana Allah Taala.”

Hukum lafaz niat adalah sunat. Yang wajib adalah niat di dalam hati.

Adakah Bayaran Fidyah Akan Berganda?

Kadar fidyah akan berganda dengan bertambahnya tahun.

Jesteru itu, sesiapa yang meninggalkan satu hari puasa Ramadan, namun dia tidak menggantikan puasa tersebut tanpa uzur sehinggalah masuk Ramadan tahun seterusnya — maka wajib ke atasnya membayar fidyah sebanyak satu cupak.

Hal ini kerana dia telah melewatkan qada puasa (fidyah ta’khir).

Perhatian

Pendapat tentang gandaan ini sebenarnya adalah khilaf dalam kalangan fuqaha.

Jika merujuk kepada pandangan mazhab Syafie pembayaran kafarah dan fidyah yang tertangguh hendaklah digandakan.

Ini berdasarkan qaul yang sahih :

((Barang siapa yang terlewat mengqada Ramadan pada tahun itu sedangkan ia berkemampuan melakukannya sehingga masuk Ramadan berikutnya maka wajib ke atasnya (membayar fidyah satu hari satu cupak) di samping ia mengqadakan puasa yang ditinggalkannya itu pada pendapat yang sahih fidyah itu berulang dengan berulangnya tahun- tahun yang ia luput itu, dan sekiranya ia melewatkan qada puasanya sedangkan ia mampu berbuat demikian maka jika ia mati di tahun itu. Maka hendaklah dikeluarkan fidyah itu daripada pusakanya setiap hari dua cupak: satu cupak untuk qada dan satu cupak lagi untuk kelewatannya )).

Tetapi keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada tahun 2001, maka diputuskan bahawa tidak wajib menggandakan fidyah, yakni hanya dibayar berdasarkan hari yang ditinggalkan sahaja biar pun sudah berlalu beberapa tahun.

Oleh itu, dalam situasi ini, bayaran fidyah itu bergantung kepada KEMAMPUAN pembayar fidyah itu sendiri.

 • Jika pembayar fidyah dan kafarah itu di kalangan orang kaya dan berkemampuan, maka pembayaran fidyah dan kafarah yang tertangguh hendaklah digandakan sesuai dengan qaul yang sahih dalam mazhab Imam Syafie.
 • Akan tetapi, jika pembayar fidyah dan kafarah itu di kalangan orang yang tidak berkemampuan, maka tidak perlu digandakan berpandukan kepada satu qaul yang lain di dalam mazhab Syafie.

Bayar Fidyah Dalam Bentuk Makanan Atau Memberi Wang Ringgit?

Terdapat dua pandangan ulama berkaitan hal ini:

 • Fidyah ini boleh dibayar dalam bentuk bahan makanan itu sendiri (beras) menurut pendapat Imam Syafi’e.
 • Namun begitu, Imam Hanafi mengharuskan secupak makanan itu dinilai dengan harga tertentu lalu dibayar kepada fakir miskin.

Umumnya, fuqaha seperti Ibnu Taimiyah dan Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi sendiri lebih cenderung agar fidyah boleh dikeluarkan dalam bentuk wang.

Di Malaysia, harga secupak beras hendaklah dinilai dengan harga beras yang biasa dimakan oleh rakyat negara ini.

Dalam konteks amalan hari ini, sudah pasti memberikan wang adalah lebih praktikal; apatah lagi melihat kepada zakat fitrah sendiri sudah ditunaikan dalam bentuk wang.

Pun begitu, adalah dinasihatkan, seandainya kita mahu mengeluarkan terus fidyah dalam bentuk wang kepada orang miskin, maka hendaklah diberitahu bahawa itu adalah wang fidyah.

Cara Kiraan Fidyah Puasa

Formula pengiraan fidyah adalah seperti berikut:

(Hari yang ditinggalkan) ⨯ (Tahun semasa – Tahun puasa yang ditinggalkan) ⨯ (1 Cupak) = FIDYAH

Di bawah ini saya sediakan contoh pengiraan fidyah berdasarkan beberapa situasi yang sering berlaku:

Contoh 1

Husin meninggalkan puasa selama 5 hari pada tahun 2016 dan masih belum menggantikan puasa tersebut sehinggalah masuknya Ramadan tahun 2021.

Kaedah pengiraan:

5 hari ⨯ (2021 – 2016) ⨯ 1 cupak = 25 cupak

Jika Husin ingin membayar fidyah dalam bentuk wang ringgit, maka jumlah 25 cupak tadi perlu didarabkan dengan ¼ daripada harga zakat fitrah sesebuah negeri. (Iaitu harga semasa untuk secupak beras)

Contohnya di Selangor, nilai zakat fitrah adalah RM7. Maka kadar fidyah sehari tinggal puasa adalah RM1.75 (iaitu ¼ daripada RM7.00).

25 cupak ⨯ RM1.75 = RM43.75

JUMLAH HARIJUMLAH TAHUNHARGA SECUPAK BERASJUMLAH
5 Hari2021 — 2016
(5 Tahun)
RM1.75
(1/4 Harga Zakat Fitrah)
RM43.75

Selain dari membayar fidyah, Husin juga diwajibkan untuk mengqadakan puasa 5 hari yang ditinggalkan tersebut

Contoh 2

Farah meninggalkan puasa Ramadhan pada tahun 2003 sebanyak 8 hari.

Puasa tersebut tidak diqada’ (ganti) sehinggalah masuk Ramadhan Tahun 2010.

Berapa jumlah fidyah yang perlu dibayar oleh Farah?

Kaedah pengiraan:

JUMLAH HARIJUMLAH TAHUNHARGA SECUPAK BERASJUMLAH
8 Hari2010 — 2003
(7 Tahun)
RM1.75
(1/4 Harga Zakat Fitrah)
RM98.00

Contoh 3: Jumlah Hari Berbeza Setiap Tahun

Ali meninggalkan puasa Ramadhan 3 tahun berturut – turut tanpa diqada’ puasa yang ditinggalkan sehingga Ramadhan Tahun 2021 seperti berikut:

 • Tahun 2018 tinggal puasa 6 hari
 • Tahun 2019 tinggal puasa 5 hari
 • Tahun 2020 tinggal puasa 7 hari

Bagaimana kaedah pengiraan fidyah bagi Ali?

Kaedah pengiraan:

Langkah 1

Kira jumlah tahun puasa yang ditinggalkan oleh Ali, iaitu jumlah dia telah melangkaui Ramadhan berikutnya.

Oleh itu, jumlah tahun ditinggalkan puasa dari tahun:

 1. Dari 2018 hingga masuk Ramadhan 2021 ialah 3 tahun
 2. Dari 2019 hingga masuk Ramadhan 2021 ialah 2 tahun
 3. Dari 2020 hingga masuk Ramadhan 2021 ialah 1 tahun
Langkah 2

Darabkan setiap jumlah tahun tinggal puasa dengan jumlah hari tinggal puasa kemudian didarabkan dengan ¼ nilai zakat fitrah semasa (nilai satu cupak beras).

JUMLAH HARIJUMLAH TAHUNHARGA SECUPAK BERASJUMLAH
6 Hari2021 — 2018
(3 Tahun)
RM1.75
(1/4 Harga Zakat Fitrah)
RM31.50
5 Hari 2021 — 2019
(2 Tahun)
RM1.75
(1/4 Harga Zakat Fitrah)
RM17.50
7 Hari 2021 — 2020
(1 Tahun)
RM1.75
(1/4 Harga Zakat Fitrah)
RM12.25
RM61.25
 • Kadar zakat fitrah adalah berbeza antara setiap negeri. Oleh itu, sila pastikan harga zakat fitrah di kawasan anda.
 • Jika anda berhajat membayar fidyah dalam bentuk beras, gunakan formula ini untuk menentukan jumlah cupak beras:  (Hari yang ditinggalkan) (Tahun semasa – Tahun puasa yang ditinggalkan)  (1 Cupak) = FIDYAH 

Selain dari membayar jumlah fidyah di atas, Ali juga diwajibkan untuk mengqadakan puasa 18 hari yang ditinggalkan tersebut.

Contoh 4: Fidyah Untuk Puasa Yang Telah Diganti Sebahagian Daripadanya

Zaid meninggalkan puasa sebanyak lima hari pada tahun 2015, enam hari pada tahun 2016, dan tujuh hari pada tahun 2017.

Zaid telah menggantikan lima hari puasa sebelum tibanya Ramadan tahun 2018.

Untuk tahun 2018 dan 2019 Zaid dapat berpuasa penuh sebulan Ramadan kedua-dua tahun tersebut. Walaupun begitu, Zaid masih tidak menggantikan baki puasa yang tertinggal pada tahun-tahun sebelumnya.

Persoalannya, berapakah baki puasa yang perlu diqada dan berapakah jumlah fidyah yang perlu dibayar jika telah melepasi Ramadan 2020.

Kaedah pengiraan:

Perhatian
 1. Kadar bayaran fidyah puasa untuk tahun 2015 tidak akan berganda selepas tahun 2018 kerana Zaid sudah pun menggantikan puasa 5 hari tersebut sebelum Ramadan 2018.
 2. Apabila puasa telah diqada, maka gandaan bilangan cupak / fidyah akan terhenti.
 3. Oleh itu, kadar fidyah puasa tahun 2015 dikira dari tahun 2015 — tahun 2017 sahaja.
 4. Kadar fidyah untuk puasa 2016 & 2017 tetap berganda sehingga 2020 kerana Zaid belum menggantikan puasa bagi tahun-tahun tersebut.
TAHUNJUMLAH HARIJUMLAH TAHUNHARGA SECUPAK BERASJUMLAH
20155 Hari2 Tahun
(2017 — 2015)
※ Dikira sehingga 2017 sahaja kerana zaid telah ganti puasa untuk tahun tersebut ※
RM1.75
(1/4 Harga Zakat Fitrah)
RM17.50
20166 Hari 4 Tahun
(2020 — 2016)
RM1.75
(1/4 Harga Zakat Fitrah)
RM42.00
20177 Hari 3 Tahun
(2020 — 2017)
RM1.75
(1/4 Harga Zakat Fitrah)
RM36.75
RM96.25
 • Kadar zakat fitrah adalah berbeza antara setiap negeri. Oleh itu, sila pastikan harga zakat fitrah di kawasan anda.
 • Jika anda berhajat membayar fidyah dalam bentuk beras, gunakan formula ini untuk menentukan jumlah cupak beras:  (Hari yang ditinggalkan) (Tahun semasa – Tahun puasa yang ditinggalkan)  (1 Cupak) = FIDYAH 

Oleh itu, tanggungjawab yang wajib ditunaikan oleh Zaid adalah:

 • Membayar fidyah sebanyak RM96.25 kepada fakir miskin
 • Qada puasa sebanyak 13 hari sebelum tiba Ramadan tahun 2020.

Contoh 5: Fidyah Untuk Orang Sakit & Tiada Harapan Sembuh

Pak Din meninggalkan puasa selama 6 tahun kerana sakit kronik dan disahkan doktor tidak boleh berpuasa serta tiada harapan untuk sembuh.

JUMLAH HARIJUMLAH TAHUNHARGA SECUPAK BERASJUMLAH
30 Hari6 Tahun RM1.75
(1/4 Harga Zakat Fitrah)
RM315.00
Nota
 • Orang yang sakit yang penyakitnya pada adat tidak akan sembuh atau tersangat tua maka keduanya tidak wajib puasa Ramadhan dan hanya wajib membayar fidyah.
 • Orang yang hendak membayar fidyah puasa boleh memilih antara membayar pada awal Ramadhan atau pada hujung Ramadhan.
 • Harus membayar fidyah awal, tetapi setelah masuknya bulan Ramadhan. Jika membayar awal sebelum masuknya bulan Ramadhan adalah tidak sah.
 • Kaedah bayaran fidyah boleh dilakukan secara setiap hari satu fidyah, atau bayar sekaligus semua fidyah.

※ Penjelasan terperinci boleh dibaca pada pautan ini

Contoh 6: Fidyah Untuk Waris Yang Telah Meninggal

Hajah Zainab meninggalkan puasa kerana sakit dari tahun 2001 serta disahkan doktor tidak boleh berpuasa dan tiada harapan untuk sembuh.

Kemudian Hajah Zainab telah meninggal dunia selepas Ramadhan pada tahun 2005.

Waris beliau menyatakan hasrat ingin membayar fidyah bagi si mati selepas ramadhan 2010. Bagaimana kaedah pengiraan fidyah bagi Allahyarhamah Hajah Zainab?

Kaedah pengiraan:

Tahun tinggal puasa bagi si mati hanya diambil kira bermula dari si mati meninggalkan puasa sehingga meninggal dunia sahaja

Oleh itu, ia dikira dari Ramadhan 2001 sehingga Ramadhan 2005 sahaja.

Maka, jumlah tahun puasa yang ditinggalkan puasa adalah:

Tahun 2005 — Tahun 2001 = 4 Tahun

JUMLAH HARIJUMLAH TAHUNHARGA SECUPAK BERASJUMLAH
30 Hari4 Tahun RM1.75
(1/4 Harga Zakat Fitrah)
RM210.00

Jumlah fidyah yang harus dikeluarkan atas Allahyarhamah Hajah Zainab adalah RM210.00 sahaja.

Kesimpulan

Saya berharap panduan ini dapat membantu anda memahami topik fidyah puasa ini dengan jelas.

Jika anda mempunyai masalah berkaitan pengiraan fidyah dan memerlukan bantuan saya, anda boleh nyatakan perkara tersebut pada ruangan komen di bawah.

InsyaaAllah saya akan membantu.

Semoga bermanfaat, terima kasih.

Tinggalkan Komen Anda..

4 Comments
Komen Terbaru
Komen Terdahulu
Inline Feedbacks
View all comments
Pak Abu
11 October, 2021 9:00 AM

Test test

Test
10 October, 2021 10:55 AM

Test