27 Perkara Yang Membatalkan Solat (Panduan Lengkap)

perkara membatalkan solat

Apakah perbuatan atau perkara yang membatalkan solat?

Terdapat dua puluh tujuh (27) perkara yang membatalkan solat dalam Mazhab Syafi’e.

Oleh itu, perkara-perkara yang tidak termasuk dalam senarai 27 perkara ini tidak dikira sebagai perkara atau perbuatan yang membatalkan solat.

Sekiranya solat itu batal maka wajib dia mengulangi semula solat tersebut.

Semoga panduan ini memberi manfaat kepada anda.

Apa Maksud Solat Batal?

takbiratul ihram

Solat adalah ibadat yang merangkumi perbuatan dan bacaan yang khusus.

Ia wajib dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukunnya untuk menjadikannya sebagai ibadat yang sah dan diterima Allah SWT.

Apabila seseorang itu melakukan perkara yang bercanggah atau tidak mengikut peraturan yang ditetapkan syarak dan diajarkan Rasulullah SAW, solatnya rosak atau batal.

Fuqaha sepakat menyatakan bahawa rosak dan batal solat itu adalah perkara yang sama.

Rosak atau batal ibadat adalah disebabkan kekurangan mana-mana perkara yang wajib dilakukan.

Apabila rosak atau batal mana-mana ibadat, ia tidak lagi dinamakan ibadat. Solat yang terbatal hendaklah dilakukan semula.

Apakah 27 Perkara Yang Membatalkan Solat?

Fuqaha berbeza pendapat dalam menetapkan perkara-perkara yang membatalkan solat.

Mazhab Hanafi menetapkan 68 perkara yang membatalkankan solat. Maliki menetapkan 30 perkara dan Hanbali menggariskan 36 perkara.

Bagaimana pun, Mazhab Syafi’e memperincikan 27 perkara yang membatal solat:

Perkara-Perkara Yang Membatalkan Solat Dalam Mazhab Syafi’e

Bahagian ini akan menerangkan secara ringkas dan padat berkaitan perkara yang membatalkan solat.

Jika anda memerlukan penjelasan yang lebih terperinci, anda boleh rujuk pada bahagian “huraian” di bawah:

1. Berlaku Hadas Kecil

Hadas kecil adalah perkara yang menyebabkan batalnya wuduk.

Contoh hadas kecil adalah seperti keluar sesuatu daripada qubul atau dubur, seperti:

 • Kentut
 • Air kencing
 • Tahi
 • Mazi
 • Keputihan
 • Wadi

2. Berlaku Hadas Besar

Hadas besar adalah berlakunya perkara yang menyebabkan perlu mandi wajib.

Antara contoh hadas besar adalah:

 • Haid
 • Nifas
 • Persetubuhan
 • Keluar air mani

3. Bercakap Yang Disengajakan Walaupun Sedikit

Berkata-kata dengan sengaja yang selain daripada al-quran, zikir atau doa dua huruf dan ke atas walau tidak difahami, atau satu huruf yang difahami maknanya.


4. Melakukan Pergerakan Besar

Gerakan sebanyak 3 kali dan ke atas secara berturut-turut, dan gerakan tersebut bukan daripada perbuatan solat (anggota besar).


5. Makan dan Minum.

 • Seperti menelan sebiji nasi di dalam mulutnya kecuali dia terlupa.
 • Seperti menelan air liur yang masih lagi terasa manisnya.

6. Ketawa Dengan Kuat.

Seperti ketawa sehingga terkeluar suara yang mengandungi dua huruf, begitu juga menangis.


7. Murtad.

Maksud murtad ialah keluar daripada agama Islam.


8. Menjadi Gila.

Hilang akal dengan sebab gila atau macam hilang akal seperti sangat mabuk, sakit, pengsan atau pitam.

Ini kerana, apabila hilang akal, seseorang itu tidak mengetahui keadaan dirinya.


9. Berpaling Daripada Kiblat.

Contohnya membelakangkan kiblat dengan dada.


10. Membiarkan Aurat Terbuka.

Terbuka aurat walaupun tidak dengan sengaja seperti ditiup angin tetapi sekiranya boleh ditutup sekejap itu juga, maka tidaklah terbatal.


11. Menjadi Makmum Kepada Imam Yang Tidak Sah Solatnya.

Contoh imam yang tidak sah solatnya adalah orang kafir.


12. Mendahului atau Tertinggal Dua Rukun Fi’li Daripada Imam Dengan Sengaja.


13. Mengulangi Takbiratulihram Untuk Kali Yang Kedua Dengan Niat Iftitah.

Ia juga seperti membuat beberapa perbuatan yang pada urufnya (adatnya) tidak disuruh melakukannya dalam solat.


14. Mendapat Pakaian Ketika Sedang Solat

Jika mendapat pakaian yang menutup aurat, bagi orang yang bersolat tanpa menutup aurat kerana tiada pakaian.


15. Was-was Dalam Solat

Waswas dengan rukun solat, syarat solat atau kaifiat solat, sama ada dilakukan atau tidak.


16. Berubah Niat Kepada Solat Yang Lain

Umpamanya dia Solat Fardu Zohor kemudian ditukar niatnya kepada Solat Sunat Zohor maka batal solatnya.

Tetapi kalau berniat Solat Sunat Mutlak tidaklah batal.


17. Niat Keluar Atau Menamatkan Solat Sebelum Menyempurnakannya


18. Berazam Untuk Menghentikan Solat


19. Was-Was Sama Ada Hendak Menghentikan Solat Atau Tidak.


20. Meninggalkan Rukun Solat Dengan Sengaja Termasuk Bacaan.

Rukun solat adalah perkara yang wajib dilakukan. Rujuk panduan rukun solat ini.


21. Mengulangi Rukun Fi’li Dengan Sengaja.

Rukun fi’li adalah rukun pergerakan atau perbuatan.

Dalam rukun fi’li terdapat enam rukun. Rukun tersebut adalah:

 1. Berdiri (qiam).
 2. Rukuk.
 3. Iktidal.
 4. Sujud.
 5. Duduk antara dua sujud.
 6. Duduk tahiyat akhir.

22. Mendahului Rukun-Rukun Solat.


23. Terbuka Khuf

Terbuka sarung kaki kulit (khuf) hingga menampakkan kaki bagi orang yang berwuduk dengan menyapu khuf.


24. Waktu Yang Mengharuskan Orang Yang Memakai Khuf Menyapunya Ketika Wuduk Telah Tamat.


25. Sengaja Memanjangkan Rukun Yang Pendek.

Contohnya seperti berada dalam keadaan iktidal dalam masa yang sama lamanya dengan masa yang diambil untuk membaca al-Fatihah.


26. Sengaja Memberi Salam Sebelum Sempurna Solat.


27. Kembali Duduk Selepas Bangun Berdiri

Contohnya selepas bangun daripada tasyahud awal, dia duduk kembali dalam keadaan dia mengetahui tegahan melakukannya.

Perbuatan ini membatalkan solat kerana ia menambah rukun duduk.

Sumber:

 • Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh, Dr. Wahbah al-Zuhaily, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1418H/ 1997M, hal. 1047-1050

Huraian Terperinci Berkaitan Perkara Yang Membatalkan Solat

Bahagian ini akan menerangkan secara terperinci setiap kesalahan yang akan membatalkan solat.

Bercakap-Cakap Dengan Sengaja, Selain Daripada Ayat-Ayat Al-Quran, Zikir Dan Doa

Percakapan yang dianggap membatalkan solat ialah percakapan yang mengeluarkan perkataan yang lebih dua huruf walaupun tidak mempunyai makna atau perkataan satu huruf yang mempunyai makna.

Jika perkataan itu diucapkan secara tidak sengaja atau terlupa bahawa dia sedang solat, ia dimaafkan sekiranya percakapannya itu sedikit, tidak melebihi enam perkataan dan tidak lama.

Sekiranya seseorang itu membaca ayat al-Quran dengan niat memberikan arahan kepada orang lain, batal solatnya walaupun apa yang diucapkan nya adalah ayat al-Quran.

Misalnya, jika seorang itu membaca ayat 12 surah Maryam untuk menyuruh seseorang bernama Yahya mengambil kitab, batal solatnya.

Maksudnya:

Wahai Yahya, terimalah Kitab itu (serta amalkanlah) dengan bersungguh-sungguh!

(Surah Maryam 19: 12)

DALIL-DALIL

Dalil 1

Al-Bukhari meriwayatkan daripada Zaid bin al Arqam r.a., katanya:

Dahulunya kami sering bercakap cakap dalam solat. Ada antara kami yang bercakap dengan saudaranya tentang hajatnya.”

Sehinggalah turun ayat:

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين

(Pastikan anda semua bersolat khasnya solat wusto (Asar) dan tunaikan solat dengan penuh ikhlas). Kemudian, kami diperintahkan supaya diam ketika solat.”

— Riwayat al-Bukhari dalam Sahih al-Bukhari pada kitab Tafsir al-Quran

HURAIAN

Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fath al-Bari menjelas kan hadis ini bahawa orang Islam pada waktu itu bercakap sesama mereka ketika solat sekiranya mereka ada sebarang keperluan, seperti menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin.

Tetapi mereka tidak berbual-bual atau bercakap perkara yang tidak perlu.

Setelah turun ayat 238 surah al-Baqarah, keharusan bercakap dalam solat telah dimansuhkan. Pemansuhan ini berlaku di Madinah kerana ayat di atas adalah ayat Madaniyah.

Dalil 2

Muslim pula meriwayatkan daripada Muawiyah bin Hakim al-Sulami r.a., bahawa Rasulullah SAW menegurnya kerana mendoakan kebaikan kepada orang yang bersin ketika dalam solat.

Sabda Baginda:

Solat ini tidak boleh dicelahi oleh apa-apa daripada percakapan manusia biasa. Ia hanyalah tasbih, takbir dan bacaan (ayat-ayat) al-Quran.”

(Riwayat Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Masjid dan Tempat-Tempat Solat: Bab haram bercakap dalam solat dan pembatalan apa yang mengharus kannya)

HURAIAN

Imam al-Nawawi menjelaskan bahawa hadis ini adalah dalil yang mengharamkan bercakap-cakap dalam solat sama ada secara sengaja atau untuk keperluan.

Sekiranya orang yang sedang bersolat perlu menegur bacaan imam atau perlakuan imam yang bersalahan dengan tertib solat, hendaklah dia bertasbih jika lelaki dan menepuk belakang tapak tangan jika wanita.

Boleh juga dia memberikan isyarat untuk menjawab salam atau menunjukkan sesuatu. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

Dalil 3

Muslim meriwayatkan bahawa Abdullah bin Mas’ud pernah menceritakan: “Kami pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah yang sedang mengerjakan solat, lalu Baginda menjawabnya. Setelah kembali dari Najasyi, kami memberi salam kepadanya (ketika sedang solat) tetapi Baginda tidak menjawabnya.

(Selepas selesai solat) Kami bertanya kepadanya: ‘Wahai Rasulullah, dahulu kami memberi salam kepadamu ketika dalam solat dan kamu menja wabnya.’ Lantas Baginda menjawab:

Orang yang sedang bersolat itu mempunyai tanggungjawab yang besar.”

(Riwayat Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Masjid dan Tempat-tempat Solat: Bab pengharaman bercakap dalam solat dan pemansuhan keharusannya)

HURAIAN

Imam al-Nawawi menjelaskan bahawa hadis ini menunjukkan pengharaman bercakap dalam solat. Ini kerana orang yang bersolat mempunyai tanggungjawab yang sangat besar dalam solat nya. Dia hendaklah menghayati (bertadabbur) makna bacaan ayat-ayat al-Quran dan zikir dalam solatnya, Manakala bercakap-cakap hanya akan menghilangkan tumpuan orang yang solat kepada bacaan-bacaan dan rukun-rukun solat.

HARAM MENJAWAB SALAM

Imam Nawawi menyatakan bahawa memberi salam kepada orang yang sedang bersolat adalah makruh mengikut mazhab Syafi’i.

Tetapi haram bagi orang yang se dang solat itu menjawab salam nya dengan perkataan.

Sebaliknya memadai dengan isyarat tangan.

Ini berdasarkan satu riwayat daripada Jabir r.a., katanya:

“Rasulullah pernah mencari saya untuk satu keperluan, lalu saya menemuinya sedang bersolat. Saya memberi salam kepadanya, lalu Baginda memberikan isyarat.”

Perbuatan Atau Pergerakan Yang Banyak Dan Berturut-Turut

Pergerakan lain daripada perbuatan solat boleh membatalkan solat jika dilakukan dengan anggota utama dan dilakukan banyak kali serta berturut turut.

Tidak batal jika sekadar menggerakkan jari-jemari, lidah atau kening, walaupun dilakukan berulang ulang kali.

Ini kerana perbuatan yang sedikit seperti ini tidak mengganggu kekhusyukan solat.

Menurut Dr. Wahbah Al Zuhaily dalam bukunya al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh, sebab mengapa pertuturan yang sedikit membatalkan solat sedangkan pergerakan yang sedikit tidak pula membatalkannya, adalah kerana pergerakan yang sedikit tidak mungkin boleh dikawal, sedangkan pertuturan boleh.

KADAR PERGERAKAN

Kadar yang dianggap banyak ialah perbuatan yang dilakukan tiga kali berturut-turut atau lebih seperti menggoyangkan tangan, menggeleng-geleng kepala, atau melompat.

BERTURUT-TURUT

Perbuatan yang berturut-turut sahaja yang dikira sebagai membatalkan solat.

Jika seorang itu me langkah dua langkah kemudian berhenti sebentar dan melangkah lagi dua tapak dan berhenti, tidak batal solatnya. Tetapi perbuatan ini makruh jika dilakukan tanpa keperluan.

Hukum ini tidak dipakai terhadap orang yang solat di atas kenderaan atau yang bersolat dalam suasana ketakutan (khauf).

DALIL-DALIL

Dalil 1

Daripada Abu Qatadah bahawa Rasulullah SAW pernah bersolat dalam keadaan baginda mendukung Umamah binti Zainab binti Rasulullah dan dia merupakan anak kepada Abu Al-‘Ash bin Ar-Rabi’ (suami Zainab), Apabila baginda berdiri, baginda mendukungnya dan apabila baginda sujud, baginda meletakkannya.

(Riwayat Muslim dalam Sahih Muslim, bab Masjid dan Tempat-Tempat Solat: Keharusan mendukung bayi ketika solat)

Dalil 2

Diriwayatkan daripada Abu Said al-Khudri r.a. bahawa:

Ketika Rasulullah SAW sedang bersolat, tiba-tiba dia menanggalkan kasutnya. Lalu orang ramai (makmum) pun menanggalkan kasut-kasut mereka.

Setelah selesai solat, Baginda bertanya, ‘Mengapa kamu menanggalkan kasut kamu?’

Jawab mereka: ‘Wahai Rasulullah, kami melihat engkau menanggalkan kasut, jadi kami turut menanggalkannya.’

Kata Baginda: ‘Sebenarnya Jibrail telah datang kepada saya dan memberi tahu bahawa pada kedua-dua kasut itu ada najis. Sekiranya sesiapa datang ke masjid, balikkanlah kasut kamu dan lihat jika terdapat najis, hendaklah ia menggosoknya ke tanah. Kemudian bolehlah dia bersolat dengan memakainya.””

(Riwayat Ahmad dalam musnadnya, bab Musnad Abi Said al-Khudri)

HURAIAN

Perbuatan Rasulullah SAW menanggalkan kasut ketika solat dan meletakkan dan mengambil bayi, seperti yang digambarkan dalam hadis-hadis tersebut, menunjukkan bahawa pergerakan yang sedikit tidak membatalkan solat.

KAEDAH SOLAT SAMBIL MENDUKUNG BAYI

PERINGATAN:

Pastikan bayi yang didukung tidak bernajis pada pakaian atau badannya (iaitu bayi lelaki sejak dari lahir menyusu hingga berumur dua tahun dan tidak memakan apa-apa selain daripada susu ibunya, manakala, bayi perempuan pula, dimestikan tidak bernajis).

Baju Atau Badan Atau Tempat Solat Yang Terkena Najis Yang Tidak Dimaafkan

TIDAK SEGERA MEMBUANG NAJIS

Jika tubuh, pakaian atau tempat solat seseorang terkena atau ditimpa najis yang tidak dimaafkan dan dia tidak segera membuangnya, maka batal solatnya.

Ini adalah kerana kebersihan tubuh badan, pakaian dan tempat solat merupakan syarat sah solat.

SEGERA MEMBUANG NAJIS

Jika najis haiwan yang kering terjatuh di atas bahu orang yang sedang solat, dan dia segera membuangnya, solatnya tidak batal.

Tetapi jika dibiarkan atau najis itu basah hingga meninggal kan kesan pada tubuh, pakaian atau tempat, batal solatnya.

Terbuka Aurat

Batal solat sesiapa yang membuka auratnya dengan sengaja ketika dalam solat.

Tetapi jika auratnya ternampak secara tidak sengaja seperti kainnya ditiup angin, solatnya tidak batal jika dia menu tupnya dengan segera.

Jika dibiarkan auratnya terbuka, solatnya batal.

Jumhur ulama berpendapat bahawa wajib orang yang bersolat itu menutup aurat sama ada dia bersolat di tengah khalayak ramai atau seorang diri di dalam bilik atau di tempat yang gelap.

Tidak sah seorang itu bersolat seorang diri di dalam tempat yang tertutup dalam keadaan tanpa pakaian atau tidak menutup aurat, sedangkan dia mempunyai pakaian yang bersih.

DALIL-DALIL

Dalil 1

Firman Allah SWT dalam surah al-A’raf, ayat 7:

Wahai anak-anak Adam! Pakailah pak aian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat (atau mengerjakan solat).

(Surah al-A’raf 7 31)

Dalil 2

Sabda Rasulullah SAW:

Tidak diterima solat wanita yang telah haid (baligh) melainkan dengan tutup kepala.”

(Riwayat Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, kitab Solat: Bab wanita bersolat tanpa tutup kepala)

Dalil 3

Sabda Baginda kepada Asma’ binti Abu Bakr r.ha.:

Wahai Asma’, seorang wanita itu apabila telah baligh, dia tidak boleh lagi mendedahkan (aurat) melainkan ini dan ini…’ Dan Baginda menunjukkan wajah dan dua pergelangan tangannya.”

(Riwayat Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, kitab Pakaian)

AURAT LELAKI DALAM SOLAT

Aurat yang mesti ditutup oleh seorang lelaki dalam solat adalah di antara pusat dan lutut. Ini berdasarkan kepada beberapa riwayat.

Dalil Aurat Lelaki ketika Solat

Dalil 1

Diriwayatkan daripada al-Harith bin Abu Usamah daripada Said al-Khudri katanya:

Aurat seorang Mukmin itu ialah di antara pusat hingga lututnya.”

(Riwayat al-Dailami)

Dalil 2

Terdapat juga beberapa hadis yang mengharamkan pendedahan paha dan melihatnya.

Antaranya ialah hadis riwayat daripada Ali bin Abu Talib r.a. yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda:

Janganlah kamu menampakkan paha kamu dan jangan sekali-kali kamu melihat paha orang yang hidup ataupun yang telah mati.”

(Riwayat Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, bab Jenazah: Menutup mayat ketika memandikannya)

Dalil 3

Hadis riwayat Ibn Abbas r.a. bahawa Rasulullah SAW berjalan melalui seorang lelaki yang terdedah pahanya, lalu Baginda berkata kepadanya:

Tutup paha kamu. Paha lelaki adalah sebahagian daripada auratnya.

(Riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad, bab Musnad Bani Hasyim: Permulaan Musnad Abdullah bin Abbas)

AURAT PEREMPUAN DALAM SOLAT

Aurat wanita ketika bersolat adalah seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan.

Oleh itu, seorang wanita wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali dua anggota ini ketika solat.

Dalil Aurat Wanita ketika Solat

Dalil 1

Firman Allah SWT dalam ayat 31 surah al-Nur:

Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memper lihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya dan hendaklah mereka menutup bela han leher bajunya dengan tudung kepala mereka dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka atau bapa mentua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau wanita-wanita Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji kepada orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan ke pada wanita, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat wanita; dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi daripada perhiasan mereka dan ber taubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, supaya kamu berjaya.

(Surah al-Nur 24: 31)

Dalil 2

Hadis riwayat Umar r.a. bahawa Rasulullah SAW bersabda:

Orang perempuan bersolat dengan memakai tiga helai pakaian; baju dalam, penutup kepala dan kain.”

Berdasarkan hadis ini jelaslah bahawa telekung yang digunakan oleh Muslimat negara kita adalah pakaian yang paling sempurna untuk bersolat. Namun begitu, memakai telekung bukan syarat sah solat.

Oleh itu, harus wanita yang berpakaian rapi menutup aurat bersolat tanpa memakai telekung.

Makan Dan Minum

Orang yang makan atau minum dengan sengaja dalam solat, maka solatnya dianggap batal sama ada kadarnya banyak atau sedikit.

Jika dia termakan dengan tidak sengaja atau tidak tahu bahawa tidak boleh makan ketika solat, tidak batal solat nya kalau makanan itu sedikit.

Ulama fiqah menyatakan kadar banyak itu ialah jika dikumpulkan semuanya ia menjadi sebesar kacang.

Jika dalam mulutnya ada gula atau coklat yang cair di dalam mulutnya dan dia menelannya bersama dengan air liur, batal solatnya.

Oleh itu, sebelum solat disunatkan bersugi, berus gigi atau sekurang kurangnya berkumur.

Berhadas Kecil Atau Besar Sebelum Salam Yang Pertama

Batal solat seseorang yang berhadas sama ada hadas kecil seperti terkentut, atau hadas besar, seperti haid.

Sekiranya dia berhadas selepas memberikan salam yang pertama, sah solatnya kerana telah selesai solatnya dengan salam itu.

Begitu juga jika seorang yang sentiasa berhadas, seperti wanita istihadah atau seorang lelaki yang tidak boleh mengawal kencingnya, berhadas dengan hadas yang lain, seperti keluar angin, batal solatnya.

Disunatkan orang yang batal solatnya kerana berhadas ketika solat jemaah agar menutup hidungnya seolah-olah terdapat darah yang mengalir, ketika dia meninggalkan jemaah tersebut.

Waswas Dengan Niat Atau Takbiratulihram

Batal solat orang yang berasa waswas sama ada dia telah berniat pada permulaan solat atau dia sedang bersolat Asar tetapi tidak pasti sama ada dia telah berniat Asar atau Zuhur.

Begitu juga sekiranya dia tidak pasti sama ada telah melakukan takbiratulihram atau tidak.

Jarak Masa Waswas

Sekiranya perasaan waswas ini berlanjutan ketika dia sedang bersolat dalam tempoh kira-kira tamakninah, batal solatnya.

Tetapi sekiranya dia keliru sebentar tetapi kemudian teringat semula yang dia memang telah berniat dengan betul atau telah bertakbiratulihram, solatnya tidak batal.

Jika selepas selesai solat, seseorang itu waswas sama ada dia telah berniat atau telah takbiratulihram dan dia tidak dapat mengingat melakukannya, wajib dia mengulangi solatnya semula.

Berazam Untuk Menamatkan Solat

Jika seorang bersolat dengan azam untuk berhenti solat atau mengaitkan jika suatu peristiwa berlaku dia akan menghentikan solatnya.

 • Seorang yang sedang solat, tiba-tiba ada panggi lan telefon, lalu dia berniat untuk membatalkan solatnya untuk menjawab telefon, batal solatnya.
 • Sekiranya seseorang yang menanti kedatangan seorang rakan bersolat terlebih dahulu kerana terlalu lama menunggu dan berniat jika rakannya tiba, dia akan membatalkan solatnya.

Dalam keadaan ini solatnya telah rosak sejak awal lagi.

Solat seperti ini tidak sah kerana niat solatnya tidak jazim iaitu tidak putus dan muktamad.

Berdehem, Ketawa, Menangis, Dan Mengerang Sakit, Jika Perkataan Yang Keluar Lebih Daripada Dua Huruf

Jika perbuatan ini dilakukan dengan sengaja, batal solat.

Ini berdasarkan dalil yang mengharamkan bercakap dalam solat. Berdehem mengeluarkan bunyi dengan 3 huruf membatalkan solat.

Mengubah Niat

Batal solat orang yang mengubah niat asal solatnya ketika berada dalam solat.

Sama ada dia mengubah daripada fardu kepada sunat, atau tunai kepada qada. Begitu juga jika dia mengubah satu solat ke solat yang lain.

Misalnya, seorang bersolat Maghrib, tiba-tiba mengubah niatnya untuk solat Isyak.

Atau, seorang yang sedang menunaikan solat Subuh mengubah niat nya untuk bersolat sunat Subuh.

Melainkan sekiranya seorang itu sedang menunai kan solat fardu sendirian, mengubah solat fardu ini kepada solat sunat mutlak apabila ada sekumpu lan jemaah melakukan solat berjemaah.

Dengan tujuan untuk mendapatkan kelebihan berjemaah, dia mengubah solat fardu kepada solat sunat su paya dia dapat mengerjakan solat fardu berjemaah.

Pengubahan Niat Seperti Ini Disunatkan Dengan Enam Syarat

I. DALAM WAKTUNYA.

Solat yang hendak diulang hendaklah sempat dilakukan dalam waktunya.

II. SOLAT YANG SAMA.

Jemaah yang mendirikan solat berjemaah itu hen daklah mengerjakan solat yang sama dengannya.

Tidak boleh seorang yang mengqada solat Zuhur bersolat di belakang imam yang bersolat Asar.

III. TIGA ATAU EMPAT RAKAAT.

Solat yang hendak digantikan itu hendaklah solat

tiga atau empat rakaat. Sekiranya solat itu hanya dua rakaat, tidak disunatkan menukarkannya.

IV. SEBELUM RAKAAT KETIGA.

Pengubahan solat tersebut hanya boleh dilaku kan sebelum rakaat ketiga.

Jika sudah sampai ke rakaat ketiga, tidak harus mengubah niat solat.

VI. BACAAN IMAM LEBIH BAIK

Imam yang mengetuai jemaah hendaklah mem punyai bacaan yang lebih baik daripadanya.

Sekiranya imam tersebut diketahui tidak dapat membaca al-Quran dengan baik, makruh seorang yang mempunyai bacaan yang lebih baik dari padanya mengubah niat solat untuk mendapatkan solat jemaah dengan imam ini.

(Dirasat al-Fiqhiyyah ‘ala al-Mazhab al-Syafi’i, Sheikh Khaled bin Abdullah al-Syaqafah, Dar al-Salam, 1409H/ 1989M, hal. 306-307)

Berpaling Dari Arah Kiblat

menentukan arah kiblat

Berpaling daripada arah kiblat mem batalkan solat kerana ia adalah syarat sah solat.

Tidak kira sama ada dia dipalingkan oleh orang lain atau dengan perbuatannya sendiri, solat tetap batal..

Tetapi dalam keadaan dia dipalingkan dengan paksaan, jika tempoh berpaling itu lama mengikut uruf, batal solatnya.

Apa yang dimaksudkan dengan berpaling dari arah kiblat ialah memalingkan dada ke arah lain daripada kiblat.

DALIL-DALIL

Dalil 1

Para ulama sepakat menetapkan menghadap ke arah h. kiblat adalah syarat sah solat, berdasarkan kepada firman Allah SWT:

Dan dari mana sahaja engkau keluar (untuk mengerjakan solat), maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidilharam (Kaabah) dan di mana sahaja kamu berada maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya agar tidak menjadi alasan manusia menentangnya).

(Surah al-Baqarah 2: 150)

Dalil 2

Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al Bukhari ketika Baginda mengajarkan seorang lelaki bersolat:

Apabila kamu berdiri untuk (mendirikan) solat, hendaklah kamu menyempurnakan wuduk, kemudian menghadaplah ke arah kiblat serta bertakbir.”

(Riwayat Muslim dalam Sahih Muslim, kitah Solat Bab wajib membaca al-Fatihah dalam setiap rakaat)

HURAIAN

Tafsir al-Qurtubi menjelaskan bahawa para ulama sepakat menetapkan Kaabah sebagai kiblat yang mesti dihadapkan ke arahnya ketika solat. Tidak kira di mana sahaja solat didirikan.

Dan orang yang bersolat hendaklah berada dalam keadaan menghadap ke arah kiblat sepanjang solat tersebut.

Hilang Ingatan Kerana Gila, Pitam, Tertidur Atau Mabuk Ketika Solat

Apabila seorang yang bersolat tidak sedar apa yang dilakukan kerana tertidur atau pitam mi salnya, solatnya batal.

Ini kerana sedar adalah syarat harusnya melakukan solat.

Demikian juga tidak sah solat orang yang mabuk, walaupun dia melakukannya dengan betul dan tertib.

Hilang Akal Kerana Gila, Pengsan Dan Sebagainya

 • AISYAH R.A. BERKATA:

Nabi SAW berada dalam keadaan tenat. Baginda pun bertanya kepadanya; “Adakah orang ramai telah solat?”

Jawab Aisyah: “Belum. Mereka menunggu engkau.”

Baginda berkata: “Bawakan air wuduk yang berada dalam Mikh dhab (sejenis bekas) itu untukku.”

Aisyah berkata: Aku pun melakukannya. Lalu Baginda membasuh (berwuduk). Tiba-tiba sakit itu menyerang lagi dan Baginda terus pengsan.

Apabila sedar Baginda bertanya lagi: “Adakah orang ramai telah solat?”

Jawab Aisyah: “Belum. Mereka menunggu engkau.”

Baginda berkata: “Bawakan air wuduk yang berada dalam Mikhdhab (sejenis bekas) itu untukku.”

Aisyah berkata: Baginda duduk lalu membasuh (berwuduk). Tiba-tiba sakit itu me nyerang lagi dan Baginda terus pengsan.

Apabila sedar Baginda bertanya lagi: “Adakah orang ramai telah solat?”

Jawab Aisyah: “Belum. Mereka menunggu engkau.”

Baginda berkata: “Bawakan air wuduk yang berada dalam Mikhdhab (sejenis bekas) itu untukku.”

Aisyah berkata: “Baginda duduk lalu membasuh (berwuduk). Tiba-tiba sakit itu menyerang lagi dan baginda terus pengsan.”

(Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)

 • IBN AL-MUNDHIR R.A. BERKATA:

Ulama sepakat mewajibkan berwuduk bagi sesia pa yang tidak sedar disebabkan gila atau pengsan. Kami telah meriwayatkan dengan sanad yang sabit daripada Rasulullah SAW bahawa Baginda telah mengalami sakit lalu berwuduk sehingga menye babkan Baginda pengsan.”

(Rujuk al-Mu’jam al-Ausat, jil. 1, hlm. 155 & 156)

Murtad Atau Riddah

Istilah Bahasa

Riddah dari segi bahasa bermaksud kembali ke tempat asal.

Sebagaimana firman Allah dalam surah al-An’am ayat 28:

(Mereka mengatakan yang demikian bukanlah kerana hendak beriman) bahkan setelah nyata kepada mereka apa yang mereka selalu sembunyikan dahulu dan kalau mereka dikemba likan ke dunia sekalipun, tentulah mereka akan mengulangi lagi apa yang mereka dilarang daripada melakukannya dan sesungguhnya mereka adalah tetap pendusta.

(Surah al-An’am 6: 28)

Istilah Syarak

Dari sudut istilah syarak pula, riddah bererti keluar daripada Islam sama ada dengan niat, pengakuan lisan atau perbuatan.

Seperti jika seorang itu berniat akan keluar daripada Islam jika gagal dalam temuduga yang dihadirinya, dia telah pun murtad serta-merta tanpa menunggu keputusan temu duga tersebut.

Dalam Konteks Solat

Dalam konteks solat, seorang yang telah berniat atau berikrar untuk keluar daripada Islam atau melakukan perbuatan yang menunjukkan bahawa dia telah keluar agama, solatnya tidak sah. Sekiranya dia murtad ketika bersolat, batal solatnya.

Syarat-Syarat Seseorang Itu Dihukum Murtad

 • Baligh dan berakal.
 • Tidak dipaksa, sebaliknya murtad dengan pilihan sendiri.
 • Mengetahui hal dan hukum murtad serta membuatkan dirinya menjadi murtad.
 • Apabila terkumpul syarat-syarat ini pada dirinya, maka tiadalah lagi perselisihan ulama bahawa seseorang itu telah pun menjadi murtad daripada Islam.

(Al-Mughni, Ibn Qudamah, hlm. 540, Jilid 4)

Suka Apa Yang Anda Baca?

Daftarkan nama dan email anda untuk mendapatkan panduan dan perkongsian berkualiti terus ke inbox anda secara PERCUMA!Privasi anda adalah keutamaan kami. Kami tidak bertolak ansur dengan spam dan kebocoran maklumat kepada pihak ketiga.

Tinggalkan Komen Anda..

DAFTAR NOTIFIKASI DI SINI..
Maklumkan saya jika terdapat:

99 Comments
Komen Terbaru
Komen Terdahulu Paling disukai
Inline Feedbacks
View all comments
Nabil
6 bulan yang lalu

Assalamualaikum ustaz,sewaktu saya solat pada rakaat ke 2 saya terbaca doa mohon keampunan,adakah sah solat saya?

Last edited 6 bulan yang lalu by Nabil
Yazid Adile
1 tahun yang lalu

Assalamualaikum, saya ada satu soalan. Adakah batal solat kita jika kita menutup mulut ketika batuk dan bersin semasa solat dengan tujuan kita tidak batuk atau bersin itu tepercik kearah jemaah lain? Dan adakah batal solat jika menutup mulut kerana menguap semasa solat?

aziz
1 tahun yang lalu

aslm ustaz kalau kita bersin pandang ke tepi,batal x solat?

aziz
Reply to  aziz
1 tahun yang lalu

maksud saya lebih dari 3 kli

Wanra
1 tahun yang lalu

Salam,ustaz kalau semasa sujud ketika baca bacaan dlm sujud tiba2 rasa mcm terlelap skjp..batal x solat ustaz.tq

Ir
1 tahun yang lalu

Assalamualaikum,

Adakah sedut hingus ketika solat membatalkan solat?

mohd khairul
1 tahun yang lalu

salam ustaz, kaki saya terkena minyak sedikit kiraan dalam seluas 3 inch stgh lebarnya kemudian melaluinya lantai yg terdapat air mutannajis yang kering. Adakah dimaafkan?

Muhammad Harris
1 tahun yang lalu

Assalamualaikum ustaz,saya hampir terbaca ayat lain semasa Duduk Tahiyat Akhir tetapi sedar Dan terus membaca Tahiyat Akhir….batal ke tidak

Muhammad Harris
Reply to  Muhamad Naim
1 tahun yang lalu

Terima kasih byk byk ustazz

hajar
2 tahun yang lalu

hukum solat jamak dan qasar kepada orang yang melakukan perjalanan dengan bertujuan melakukan maksiat ??

Aiyman Daniale
2 tahun yang lalu

Ustaz,jika berkata2 secara X sengaja MCM kwn bwa bercerita dgn paksa,say kh

popo
Reply to  Muhamad Naim
2 tahun yang lalu

saya tercakap ‘eh sorry” waktu duduk antara dua sujud,saya pun x tau sebab apa mungkin sebab tersilap baca,dia tetiba keluar dari mulut saya :(

Abdullah yensem
2 tahun yang lalu

Aaalamualaikum kalau adik beradik kita tengok aurat kita contoh kat aurat atas paras lutut