NIAT & CARA SOLAT JAMAK QASAR (Panduan Lengkap Rumi)

solat jamak

Bagaimana niat Solat Jamak dan cara Solat Jamak Qasar?

Panduan ini akan membimbing anda melakukan solat jamak qasar secara mudah dan lengkap.

Apa yang penting:

Anda akan dibimbing langkah demi langkah sehingga selesai.

Setiap bacaan juga dipermudahkan dalam transliterasi rumi (jika anda menghadapi kesukaran membaca tulisan arab)

Tanpa buang masa mari kita ikuti panduan ini..

Isi Kandungan

Pengenalan

YouTube video

Allah Yang Maha Pemurah tidak membebankan hamba-hambaNya dengan kewajipan yang tidak dapat dipikul.

Apabila kita bermusafir lebih daripada 2 marhalah, kita diberi kelonggaran untuk menjamak (menghimpun) dan mengqasar (memendekkan) solat.

Perkara ini dipanggil rukhsah (kemudahan).

Kemudahan disini bermaksud kelonggaran kepada orang yang bermusafir lebih daripada dua marhalah (92km) yang berkemungkinan mengalami masalah untuk singgah mendirikan solat berkali-kali.

Ertinya, kita boleh menjamakkan dua solat serta mengqasarkannya sekali gus.

Maksud Solat Jamak

Dari segi bahasa, jamak adalah perkataan Arab yang bermaksud menghimpunkan atau mengumpulkan sesuatu yang berselerak, atau mengarang kitab atau menyusun huruf.

Dari segi istilah, ia bermaksud menghimpunkan dua waktu solat fardu dengan melakukannya dalam satu waktu.

Qasar pula bermaksud memendekkan solat. Contohnya daripada empat rakaat dipendekkan menjadi dua rakaat. Solat yang boleh dipendekkan menjadi dua rakaat ialah Solat Isyak, Zohor dan Asar.

Solat Qasar juga boleh digabungkan dengan Jamak, iaitu dengan memendekkan jumlah rakaat dan menghimpun solat-solat tersebut.

Niat Solat Jamak

Di bawah ini disediakan panduan niat solat Jamak & Qasar berserta cara langkah demi langkah untuk mengerjakan solat jamak & qasar (takdim dan takhir) untuk setiap solat:

Niat Solat Jamak Zohor dan Asar (JAMAK TAKDIM)

Cara solat Jamak Takdim Zohor dan Asar adalah seperti berikut:

1. Setelah masuk waktu zohor dan ketika itu kita sudah berada dalam perjalanan bermusafir, maka berwuduk dan bersedialah untuk solat.

2. Lafaz niat solat jamak takdim bagi solat Zohor adalah seperti berikut:

Niat Solat Jamak Takdim Zohor
niat solat jamak zohor

  Usolli Fardoz Zuhri Qosron Rak’ataini Jam’a Takdiimin Lillahi Taala 

Maksudnya:

Sahaja aku solat fardu Zohor, qasar dua rakaat jamak takdim kerana Allah Taala.

3. Sewaktu takbiratul ihram, niatkanlah di dalam hati sebagaimana maksud lafaz niat di atas.

4. Kerjakanlah solat fardu zohor tersebut sebanyak dua rakaat dengan pembacaan surah al-Fatihah dan diikuti surah-surah lain.

5. Selesai sahaja salam, segera bangun berdiri untuk solat fardu Asar tanpa membaca wirid, doa atau solat sunat.

Terus bangun selepas memberi salam
6. Jangan pisahkan terlalu lama antara kedua solat fardu tersebut (muwalat)

7. Lafaz niat untuk solat jamak fardu Asar:

Niat Solat Jamak Takdim Asar

  Usolli Fardol ‘Asri Qosron Rak’ataini Jam’a Takdiimin Lillahi Taala 

Maksudnya:

Sahaja aku solat fardu Asar, qasar dua rakaat jamak takdim kerana Allah Taala.

8. Sewaktu Takbiratul Ihram, niatkanlah di dalam hati sebagaimana maksud lafaz niat di atas.

9. Kerjakan solat fardu Asar tersebut sebanyak dua rakaat dengan pembacaan Surah Al-Fatihah dan diikuti surah-surah lain.

10. Dengan demikian, kita tidak perlu lagimengerjakan solat fardu Asar di waktu Asar nanti.

Niat Solat Jamak Asar Dan Zohor (JAMAK TAKHIR)

Cara solat Jamak Takhir Zohor dan Asar adalah seperti berikut:

1. Setelah masuk waktu zohor dan ketika itu kita sudah berada dalam perjalanan bermusafir, maka berniatlah kita untuk mengerjakan solat fardu Zohor di waktu Asar nanti.

2. Niatnya lebih kurang begini, “Sahaja aku akan mengerjakan solat fardu Zohor jamak takhir di waktu Asar nanti”. 

3. Niat ini adalah syarat untuk jamak takhir. Jika tidak diniatkan dalam waktu Zohor, jamak tersebut tidak sah.

4. Maksudnya, jika terlupa niat, kita tidak boleh buat jamak takhir tetapi mesti qada solat Zohor dahulu.

5. Apabila masuk waktu Asar, bersedialah untuk solat. Mulakan dengan solat fardu Asar dahulu.

6. Dalam keadaan berdiri dan mengadap kiblat, ucapkanlah lafaz niatnya:

Niat Solat Jamak Takhir Asar

  Usolli Fardol ‘Asri Qosron Rak’ataini Jam’a Takhirin Lillahi Taala   

Maksudnya:

Sahaja aku solat fardu Asar, qasar dua rakaat jamak takhir kerana Allah Taala.

7. Sewaktu Takbiratul Ihram, niatkanlah di dalam hati sebagaimana maksud lafaz niat di atas.

8. Kerjakanlah solat fardu Asar tersebut sebanyak dua rakaat dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan diikuti surah-surah lain.

9. Selesai sahaja salam, teruslah bangun berdiri untuk solat fardu Zohor tanpa membaca wirid, doa, atau solat sunat.

Terus bangun untuk solat kedua selepas memberi salam
10. Jangan dipisahkan terlalu lama antara kedua solat fardu tersebut.

11. Lafaz niat untuk solat fardu zohor:

Niat Solat Jamak Takhir Zohor

  Usolli Fardoz Zuhri Qosron Rak’ataini Jam’a Takhirin Lillahi Taala   

Maksudnya:

Sahaja aku solat fardu Zohor, qasar dua rakaat jamak takhir kerana Allah Taala.

12. Sewaktu Takbiratul Ihram, niatkanlah di dalam hati sebagaimana maksud lafaz niat di atas.

13. Kerjakanlah solat fardu Zohor tersebut sebanyak dua rakaat dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan diikuti surah-surah lain.

Niat Solat Jamak Maghrib dan Isyak (JAMAK TAKDIM)

Cara solat Jamak Takdim Maghrib dan Isyak adalah seperti berikut:

1. Setelah masuk waktu maghrib dan ketika itu kita sudah berada dalam perjalanan bermusafir, maka berwuduk dan bersedialah untuk solat.

2. Dalam keadaan berdiri dan mengadap kiblat, ucapkanlah lafaz niatnya (lafaz niat tidak wajib, yang wajib adalah niat semasa takbiratul ihram):

Niat Solat Jamak Takdim Maghrib

  Usolli Fardol Maghribi Salasa Raka’atin Jam’a Takdiimin Lillahi Taala   

Maksudnya:

Sahaja aku solat fardu Maghrib, tiga rakaat jamak takdim kerana Allah Taala.

3. Sewaktu Takbiratul Ihram, niatkanlah di dalam hati sebagaimana maksud lafaz niat di atas.

4. Kerjakan solat fardu Maghrib tersebut sebanyak tiga rakaat (tiada qasar untuk maghrib) dengan pembacaan surah al-Fatihah dan diikuti surah-surah lain.

5. Selesai sahaja salam, teruslah bangun berdiri untuk solat fardu Isyak tanpa membaca wirid, doa atau solat sunat.

Terus bangun untuk solat kedua selepas memberi salam
6. Jangan dipisahkan terlalu lama antara kedua solat fardu tersebut.

7. Lafaz niat untuk solat fardu Isyak:

Niat Solat Jamak Takdim Isyak

  Usolli Fardol Isya’i Qosron Rak’ataini Jam’a Takdiimin Lillahi Taala 

Maksudnya:

Sahaja aku solat fardu Isyak, qasar dua rakaat jamak takdim kerana Allah Taala.

8. Sewaktu takbiratul ihram, niatkanlah di dalam hati sebagaimana maksud lafaz niat di atas.

9. Kerjakanlah solat fardu Isyak tersebut sebanyak dua rakaat dengan pembacaan surah al-Fatihah dan diikuti surah-surah lain.

10. Dengan demikian, kita tidak perlu mengerjakan solat fardu Isyak di waktu Isyak nanti.

Niat Solat Jamak Isyak Dan Maghrib (JAMAK TAKHIR)

Cara solat Jamak Takhir Maghrib dan Isyak adalah seperti berikut:

1. Setelah masuk waktu Maghrib dan ketika itu kita sudah berada dalam perjalanan bermusafir, maka berniatlah kita untuk mengerjakan solat fardu Maghrib di waktu Isyak nanti.

2. Niatnya lebih kurang begini, “Sahaja aku akan mengerjakan solat fardu Maghrib jamak takhir di waktu Isyak nanti”.

3. Niat ini adalah syarat untuk jamak takhir. Jika tidak diniatkan dalam waktu Maghrib, jamak tersebut tidak sah.

4. Maksudnya, jika terlupa niat, kita tidak boleh buat jamak takhir tetapi mesti qada solat Maghrib dahulu.

5. Apabila masuk waktu Isyak, bersedialah untuk solat. Mulakan dengan solat fardu Isyak dahulu.

6. Dalam keadaan berdiri dan mengadap kiblat, ucapkanlah lafaz niatnya:

Niat Solat Jamak Takhir Isyak

  Usolli Fardol Isya’i Qosron Rak’ataini Jama’a Takhirin Lillahi Taala   

Maksudnya:

Sahaja aku solat fardu Isyak, qasar dua rakaat jamak takhir kerana Allah Taala.

7. Sewaktu Takbiratul Ihram, niatkanlah di dalam hati sebagaimana maksud lafaz niat di atas.

8. Kerjakanlah solat fardhu Isyak tersebut sebanyak dua rakaat dengan pembacaan surah al-Fatihah dan diikuti surah-surah lain.

9. Selesai sahaja salam, teruslah bangun berdiri untuk solat fardu maghrib tanpa membaca wirid, doa atau solat sunat.

Terus bangun untuk solat kedua selepas memberi salam
10. Jangan dipisahkan terlalu lama antara kedua solat fardu tersebut.

11. Lafaz niat untuk solat fardu Maghrib:

Niat Solat Jamak Takhir Maghrib

  Usolli Fardol Maghribi Salasa Raka’atin Jam’a Takhirin Lillahi Taala 

Maksudnya:

Sahaja aku solat fardu Maghrib tiga rakaat jamak takhir kerana Allah Taala

12. Sewaktu Takbiratul Ihram, niatkanlah di dalam hati sebagaimana maksud lafaz niat di atas.

13. Kerjakanlah solat fardu Maghrib tersebut sebanyak tiga rakaat (tiada qasar untuk Maghrib) dengan pembacaan surah al-Fatihah dan diikuti surah-surah lain.

Niat Solat Jamak Hari Jumaat

Cara solat Jamak Hari Jumaat adalah seperti berikut:

1. Orang bermusafir yang memulakan perjalanan sebelum terbit fajar subuh pada hari jumaat tidak diwajibkan solat Jumaat.

2. Walaupun begitu, jika kita hendak melakukan solat Jumaat dan asar secara jamak, ianya sah.

3. Menurut mazhab Syafi’e, harus dijamakkan dengan jamak takdim sahaja dan tidak harus dengan  jamak takhir kerana solat Jumaat tidak harus dilewatkan dari waktunya.

4. Imam al-Khatib asy-Syarbini di dalam al-Iqna’ berkata: “Jumaat adalah seumpama Zohor dalam jamak taqdim. Ditegah jamak takhir kerana solat Jumaat tidak mungkin dilewatkan dari waktunya.

5. Lakukan solat jumaat seperti biasa. Niatnya adalah:

Niat Solat Fardu Jumaat
lafaz niat solat fardu jumaat

  Usolli Fardol Jum’ati Rak’ataini Makmuman Lillahi Taala 

Maksudnya:

Sahaja aku solat fardu Jumaat dua rakaat sebagai makmum kerana Allah Taala

6. Setelah selesai memberi salam, segera bangun semula untuk mengerjakan solat qasar asar.

7. Niat solat qasar asar adalah seperti niat-niat solat qasar lain di atas.

Niat Jamak Takdim Solat Asar

  Usolli Fardol ‘Asri Qosron Rak’ataini Jam’a Takdiimin Lillahi Taala 

Maksudnya:

Sahaja aku solat fardu Asar, qasar dua rakaat jamak takdim kerana Allah Taala.

8. Sewaktu Takbiratul Ihram, niatkanlah di dalam hati sebagaimana maksud lafaz niat di atas.

9. Kerjakan solat fardu Asar tersebut sebanyak dua rakaat dengan pembacaan Surah Al-Fatihah dan diikuti surah-surah lain.

10. Dengan demikian, kita tidak perlu mengerjakan solat fardu Asar di waktu Asar nanti.

Bagaimana Perkiraan Sebagai Musafir?

doa menaiki kenderaan

Permulaan musafir dikira setelah kita keluar kawasan, sama ada melepasi sungai, parit, kota sempadan atau melalui kawasan yang tidak ada bangunan lagi.

Akhir musafir ialah apabila kita memasuki semula kawasan permulaan musafir tadi.

Jarak Solat Jamak

 • Solat jamak dan qasar boleh dilakukan apabila perjalanan seorang musafir tidak kurang daripada 60 batu atau 92 kilometer (km).
 • Antara dua sembahyang jamak tidak boleh dipisahkan dengan jarak yang sangat lama. Oleh itu, selepas sahaja salam, teruskan sahaja solat yang kedua dengan hanya diselangi oleh iqamat sahaja. (Solat jamak dengan satu kali azan dan dua kali iqamat)
 • Orang yang melakukan solat qasar tidak boleh berimamkan orang yang solat sempurna (tamam).
 • Apabila seseorang itu sudah sampai ke kawasan permulaan dia bertolak tadi, selesailah jamak dan qasarnya. Dia tidak boleh lagi mengerjakan solat secara qasar dan jamak.

Berapa Hari Boleh Solat Jamak?

 • Apabila seseorang itu bermusafir dan berminat berhenti pada satu tempat selama 4 hari atau lebih maka putuslah pemusafirannya, tapi sekiranya dia hendak berhenti di situ selama tiga hari maka bolehlah melakukan jamak dan qasar. Tiga hari itu tidak termasuk hari sampai dan hari keluar.
tempoh solat jamak qasar
 • Apabila seseorang itu berhenti di suatu tempat dengan niat akan berada disitu selama tiga hari, tetapi kerana urusan tidak selesai dari sehari ke sehari, maka ia diharuskan jamak dan qasar sehingga 18 hari.
 • Apabila seseorang itu bermusafir kerana sesuatu maksiat, maka ia tidak diharuskan sembahyang jamak dan qasar.
 • Bagi mereka yang hendak mengerjakan jamak takhir, disunatkan untuk berniat lebih awal. Jangan sampai waktu akhir baru berniat.
 • Perjalanan seseorang musafir itu hendaklah tentu dan ia tahu ke mana arah tujuan. Jika dia tidak tahu ke mana diarahkan perjalanannya itu, maka tidak boleh melakukan jamak atau qasar.
 • Kemudian sembahyang jamak (jamak sahaja) juga diberikan kepada ahli kariah yang ingin mengerjakan solat berjamaah apabila turun hujan lebat dan kampung itu merupakan satu kawasan yang biasanya lecah dan becak dengan syarat ada hujan pada awal kedua-dua solat dan antara kedua-dua dan pada salam solat pertama. Tidak mengapa kalau sekiranya hujan itu berhenti di pertengahan solat pertama atau di pertengahan solat kedua

Syarat Solat Jamak

solat sunat zuhur

Sebelum melakukan jamak, ada beberapa syarat yang harus kita patuhi. Syarat itu adalah:

Syarat Solat Jamak Takdim

Antara syarat jamak takdim adalah:

 1. Hendaklah dimulai solat pada waktunya yang terdahulu ertinya lakukan zuhur daripada asar dan maghrib daripada isyak
 2. Niat jamak pada solat yang pertama pada permulaan takbiratul ihram atau di tengah-tengah solat selama mana ia belum memberi salam.
 3. Berturut-turut antara solat yang pertama dan kedua. Oleh itu, antara kedua-kedua tidak boleh diselangi oleh pekerjaan atau perbuatan lain. Sekiranya diselangi pekerjaan lain yang memakan masa selama dua rakaat solat, maka hendaklah solat pada waktunya nanti. Sekiranya diselangi iqamat dan mengambil wuduk maka jamaknya tidak batal
 4. Berkekalan musafirnya sehingga takbir solat yang kedua, tetapi tidaklah disyaratkan sehingga selesai solat.

Syarat Solat Jamak Takhir

Syarat sah jamak takhir adalah:

 1. Berniat untuk mentakhirkan solat yang pertama pada waktu kedua ketika masuk waktu solat pertama.
 2. Berkekalan musafirnya sehingga selesai kedua-dua solat.

Syarat Solat Qasar

Syarat-syarat solat qasar adalah:

 1. Musafirnya hendaklah tidak bertujuan maksiat.
 2. Perjalanannya hendaklah tidak kurang daripada dua marhalah
 3. Solat yang diqasarkan itu hendaklah solat zuhur, asar dan isyak sahaja yang dilaksanakan secara tunai. Sebab itu tidak dibolehkan qasar solat qada dalam musafir bagi solat yang ditinggalkan semasa dalam kawasan tempat kediaman. Solat yang ditinggalkan dalam musafir boleh diqasarkan apabila diqadakan dalam musafir.
 4. Hendaklah diniatkan qasar dalam takbiratul ihram. Contoh lafaz niat bagi solat zohor: Maksudnya; Sahaja aku solat fardu zohor dua rakaat qasar tunai kerana Allah Taala
 5. Tidak boleh berimam dengan orang yang bersolat tamam (sempurna).
 6. Hendaklah tempat yang dituju itu ditentukan. Jika sekiranya tempat yang dituju itu tidak tentu, maka tidak boleh qasar.
 7. Berkekalan perjalanan sehingga sempurna solat.
 8. Dia tahu bahawa orang musafir itu harus mengerjakan solat qasar

Solat Jamak Yang Dibenarkan Selain Dari Musafir

Solat jamak selain dilakukan ketika musafir, ia juga boleh dilakukan ketika ada halangan atau keuzuran.

Contohnya disebabkan sakit, hujan dan kesibukan yang melampau.

Contoh orang yang dibenarkan menjamakkan solat termasuk:

 1. Doktor yang sedang membedah pesakit. Contohnya waktu pembedahan mengambil masa yang lama.
 2. Pesakit yang menjalani rawatan penyakit kronik yang memakan masa yang lama seperti rawatan hemodialisis dan seumpama dengannya.
 3. Perempuan yang menaiki bas dalam satu perjalanan jauh, apabila khuatir bas yang ditumpangi tidak berhenti ketika waktu solat atau dia bimbangkan keselamatan dirinya apabila turun dari bas.
 4. Wanita yang mengalami istihadah (keluar darah penyakit) sehingga menyukarkannya solat.
 5. Orang yang takut kepada musuh seperti dalam medan perang.
 6. Bidan yang bimbang kelewatannya akan menyebabkan kematian anak yang dilahirkan atau mendatangkan mudarat kepada ibu yang mahu melahirkan

Masalah & Isu Berkaitan Solat Jamak Qasar

Berikut dikumpulkan soalan-soalan yang sering ditanyakan oleh para pembaca.

Ia amat berguna untuk anda yang memerlukan jawapan yang pantas dan lengkap.

Dimanakah Tempat Permulaan Qasar Bagi Orang Yang Hendak Musafir?

Seseorang musafir hanya boleh mengqasarkan solat apabila telah keluar dari kawasan permukimannya (keluar dari sempadan kariah tempat tinggalnya).

Jika dia mengqasarkan solat semasa hendak keluar dari rumah atau belum keluar dari sempadan kariah, maka tidak sah solat yang diqasarnya.

Bolehkah Melaksanakan Solat Qasar dan Jamak Semasa Berada di Kampung Sendiri?

Pertama

Jika kampung tersebut telah menjadi tempat mukimnya seperti terdapat rumah miliknya, bilik, atau katil miliknya, meskipun rumah pusaka yang jarang diduduki atau rumah yang telah dihibahkan kepadanya dan masih diduduki orang tuanya – maka tidak boleh melakukan solat jamak dan qasar.

Ini kerana kampung tersebut adalah watan asal baginya, iaitu dia tidak dianggap sebagai seorang musafir ketika berada di kampung tersebut (seperti berada di rumah atau di kampung sendiri atau seperti tidak bermusafir ke mana-mana).

Kedua

Jika dia telah bermastautin atau bermukim di tempat lain (mencari kehidupan dan membina rumah tangga sendiri) dan hanya pulang bercuti atau berziarah sahaja, walaupun tempat yang dikunjungi itu adalah kampung asalnya, maka keharusan qasar diberikan berdasarkan tempoh keberadaan/permukiman di tempat tersebut.

Jika dia menetap selama tiga hari penuh di situ, statusnya masih seorang musafir dan diberi keharusan  melaksanakan solak secara jamak dan qasar.

Jika dia menetap lebih tiga hari atau empat hari penuh atau lebih (tidak termasuk hari sampai dan hari bertolak semula), maka status musafirnya telah hilang dan dia menjadi orang yang telah bermukim (tidak boleh melakukan solat secara jamak dan qasar)

Bolehkah Melakukan Jamak Qasar Ketika Berada di Kampung Mertua?

Suami dan isteri sama dari segi hukum musafirnya.

Jika isteri berada di kampung suami (mertua) dan jika pada ketika itu suami diharuskan solat jamak dan qasar, isteri juga akan mengambil hukum yang sama, iaitu diharuskan solat jamak dan qasar walaupun dia bukan berada di kampung kedua-dua ibu bapanya.

Suami Isteri Yang Bekerja dan Tinggal Berjauhan, Jika si Suami Pulang Ke Tempat Isteri Bolehkah Dia Mengqasarkan Solat Jika Tinggal Di Situ Tidak Sampai Empat Hari?

Sekiranya suami dan isteri tinggal berjauhan kerana sebab-sebab yang diharuskan syarak, umpamanya terpisah disebabkan tempat kerja yang berlainan, sekiranya suami pulang ke tempat isteri atau sebaliknya dan jarak antara kedua-dua pihak diharuskan qasar solat ketika dalam perjalanan sahaja.

Mereka tidak dibenarkan qasar setelah sampai, kerana kedua-dua pihak telah bertukar status menjadi orang yang bermukim.

Ini kerana tempat tinggal suami juga adalah dikira tempat tinggal isteri, begitu juga sebaliknya.

Mereka juga dikira mempunyai dua watan menurut Prof. Dr. Wahbah.

Begitu juga jika suami memiliki ramai isteri dan isteri-isteri tersebut tinggal berjauhan darinya melebihi dua marhalah.

Bolehkah Orang Yang Sentiasa Berada Dalam Musafir Contohnya Kapten Kapal, Pemandu Lori, Pemandu Bas dan Sebagainya Melakukan Jamak Qasar?

Menurut Syeikh Atiyyah Saqar (bekas Ketua Lajnah Fatwa al-Azhar) orang yang sentiasa berada dalam musafir perlu dilihat dari dua sudut.

Sama ada mereka membawa bersama anak isteri dan keperluan hidup mereka di atas kapal sepanjang masa (seolah-olah kenderaan adalah rumah kediaman mereka) atau mereka sentiasa bermusafir tetapi tidak menjadikan kapal atau kenderaan sebagai rumah mereka.

Jika mereka membawa bersama anak dan isteri serta keperluan hidup di atas kapal tersebut (seperti makanan dan pakaian) dan menjadikan kapal atau kenderaan yang dinaiki sebagai rumah kediaman, maka mereka adalah seumpama orang yang bermukim.

Tidak harus mengqasar solat dan tidak harus berbuka puasa kerana bermusafir ketika berpuasa kecuali kerana mudarat.

Manakala jika mereka yang kerjanya sentiasa di atas kapal dan sentiasa bermusafir tetapi tidak membawa bersama di atas kapal itu anak isteri serta keperluan hidup mereka, sebaliknya mereka mempunyai watan (tanah air yang menjadi tempat tinggal), diharuskan qasar solat  setiap kali mereka memulakan perjalanan.

Pemandu bas ekspress boleh menqasarkan solat mereka setiap kali mereka bermusafir untuk memandu bas.

Bolehkah Melakukan Solat Sunat Qabliyyah & Ba’diyyah Semasa Musafir?

Menurut Imam Ibnu Taimiyyah, Ijma’ para fuqaha mengenai keharusan solat sunat rawatib (qabliyyah dan ba’diyyah) dalam musafir bagi mereka yang hendak melakukakannya.

Akan tetapi yang afdal adalah melakukannya sekali sekala sahaja jika mahu, dan meninggalkan sekali sekala sahaja jika mahu.

Rasulullah SAW tidak melakukan solat sunat rawatib dalam musafir kecuali dua rakaat sebelum fajar dan solat sunat witir.

Adapun solat sunat sebelum zohor dan selepasnya atau selepas maghrib, tiada yang meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW melakukannya ketika dalam musafir.

Apakah Keharusan Jamak Untuk Orang Outstation?

Seorang pegawai yang outstation kerana sesuatu tugas tertentu, keharusan jamak dan qasar adalah mengikut tempoh lamanya dia berada di tempat tersebut.

 • Jika tempoh tugas tersebut selama tiga hari, diharuskan qasar.
 • Jika empat hari, tidak diharuskan qasar.

Bolehkah Solat Jamak Jika Memiliki Rumah Di Kawasan Tempat Kerja?

Seseorang yang membeli rumah di suatu tempat, tetapi belum diduduki.

Lokasi rumah tersebut adalah tempat dia bekerja dan dia sentiasa berada disitu kerana bekerja.

Setiap kali ke tempat tersebut dia hanya tinggal di hotel atau dia menumpang di rumah rakan (walaupun berada dalam kawasan rumah yang dibelinya), dia tetap dianggap bermukim.

Oleh itu tidak dibenarkan solat jamak.

Bolehkah Solat Jamak Jika Menziarahi Rumah Milik Sendiri Yang Tidak Didiami?

Seseorang yang telah membeli rumah di suatu tempat, tetapi tidak didiaminya.

Sebaliknya rumah tersebut dicadangkan sebagai rumah yang akan didudukinya pada masa akan datang (umpamanya setelah dia pencen atau apabila dia berpindah tempat kerja).

Jika setiap kali dia ke lokasi rumahnya itu bukan kerana dia bekerja di situ (contohnya hanya berziarah sahaja), maka dia dianggap musafir.

Bolehkah Solat Jamak Qasar Jika Berulang-alik Ke Tempat Kerja Yang Jauh?

Seseorang yang berulang-alik ke tempat kerja sejauh dua marhalah dari rumahnya pada setiap hari, sepanjang perjalanan ke tempat tersebut dia dianggap musafir.

Tetapi sepanjang berada di tempat kerja, dia dianggap mukim.

Keharusan solat qasar diberikan setiap kali dia berada dalam perjalanan ke tempat kerja sahaja, walaupun setiap hari.

Bolehkah Solat Jamak Jika Pulang Ke Rumah Sewa?

Seseorang tinggal di suatu tempat atau rumah (walaupun hanya menyewa, pinjam atau menumpang), jika rumah tersebut adalah dianggap tempat tinggal yang tetap baginya bersama keluarganya dan akan pulang ke situ setelah bermusafir atau keluar bekerja, dia dianggap bermukim di situ.

Bolehkah Solat Jamak Jika Pulang Ke Rumah Keluarga Sekali-Sekala?

Seseorang yang tinggal di sebuah rumah bersama keluarganya, walaupun dia hanya pulang dan tinggal di rumah itu pada setiap hujung minggu sahaja atau berada di situ pada hari cuti atau hari-hari tertentu sahaja.

Maka dia dianggap mukim ketika berada di rumah itu.

Bolehkah Solat Jamak Jika Saya Berpindah Ke Tempat Baru?

Seorang yang berpindah ke tempat lain kerana pekerjaannya, tempat baru itu menjadi tempat mukim yang baru baginya, sama ada dia memiliki rumah di situ ataupun tidak.

Saya Bermusafir Untuk Menonton Perlawanan Bola Sepak. Adakah Saya Dibenarkan Untuk Melakukan Solat Jamak Qasar?

Bola sepak adan semua jenis sukan adalah diharuskan dalam Islam berdasarkan kaedah usuliyyah yang berbunyi:

Asal hukum dalam sesuatu perkara adalah harus sehingga terdapatnya dalil yang mengharamkannya.

Asal sesuatu hukum itu adalah harus selagi tidak terdapat dalil yang mengharamkannya dan tidak terdapat perkara-perkara yang mengeluarkannya daripada batasan keharusan itu seperti melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak.

Jika demikian, maka bermusafir untuk menonton bola sepak adalah diharuskan dan boleh melakukan rukhsah solat.

Namun sebaiknya hendaklah dipastikan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan pihak penonton atau pihak ketiga iaitu pihak pemain perlawanan bola sepak yang dianjurkan tersebut hendaklah mematuhi hukum syarak.

Antaranya adalah:

 1. Menjaga waktu solat sewaktu perlawanan berlangsung.
 2. Tidak berlakunya pertaruhan.
 3. Menutup aurat ketika bermain.
 4. Tidak bergaduh sesama sendiri atau dengan pihak lawan atau dengan penyokong pihak lawan.

Pendek kata, keharusan solat jamak qasar ketika bermusafir untuk menonton perlawanan bola sepak ini juga bergantung kepada sejauh mana penganjuran perlawanan itu mematuhi hukum syarak.

Sekiranya perlawanan itu sendiri berunsur judi seperti lumba kuda, yang asalnya lumba kuda itu sunnah, tetapi perlumbaan itu dijadikan perkaitan dengan judi dan perkara-perkara yang diharamkan maka tidak boleh melakukan solat secara jamak dan qasar.

Bagaimana Jika Terlupa Niat Jamak Takhir Sehingga Habis Waktu Solat Pertama?

Sekiranya seseorang hendak melakukan jamak takhir, maka dia mestilah berniat jamak takhir semasa dalam waktu pertama.

Sekiranya dia tidak berniat dengan sengaja, maka dia telah melakukan satu maksiat meninggalkan solat dan solat yang ditinggalkan itu menjadi tanggungan ke atasnya dan hendaklah dia mengqada semula dengan segera.

Sekiranya seseorang tidak berniat jamak takhir disebabkan terlupa untuk berniat, menurut Imam al-Ghazali dia tidak berdosa kerana ia termasuk dalam keuzuran yang dimaafkan oleh syarak.

Dia tetap boleh menunaikan solat secara jamak takhir.

Orang yang lupa tidak dihukum atas kelupaan itu.

Ini berdasarkan hadis yang bermaksud, “Diangkat pena (tidak diambil kira) daripada umatku kesilapan, kelupaan dan keterpaksaan”

Jika telah terlintas dalam hati si musafir semasa memulakan perjalanan untuk melewatkan solat pertama hingga ke waktu solat kedua, maka secara automatik si musafir tersebut telah berniat solat jamak takhir walaupun bukan secara tersusun (formal).

Si musafir boleh melakukan solat jamak takhir seperti mana yang diniatkan.

Masalah Tidak Tahu Imam Solat Jamak Qasar atau Solat Biasa (Tamam)

Soalan:

Seorang musafir berhenti di sebuah masjid untuk menunaikan solat zohor. Ketika sampai di masjid tersebut, dia mendapati telah ada satu jemaah sedang menunaikan solat zohor.

Musafir itu tidak mengetahui adakah imam dan para jemaah berniat solat qasar atau tamam dan para jemaah berniat solat qasar atau tamam.

Apakah yang harus dilakukan oleh musafir itu?

Jawapan:

Si musafir tersebut boleh:

 • Berniat qasar jika dia nampak tanda-tanda bahawa imam dan para jemaah tersebut adalah orang yang bermusafir. Contohnya seperti didapati beg pakaian dan barang-barang lain bersama mereka (yang menunjukkan mereka adalah musafir) kemudian terus ikut imam hingga selesai solat.Jika imam bangkit ke rakaat ketiga, tukarkan niat qasar tersebut kepada niat solat tamam (berniat solat qasar pada permulaannya kemudian menukarnya kepada niat tamam apabila menyedari dan nyata baginya imam tersebut solat tamam).
 • … atau, berniat tamam dan terus solat bersama imam. Jika didapati imam solat qasar, hendaklah ditambah dua rakaat lagi setelah imam memberi salam (tambah rakaat yang tidak cukup bagi melengkapkan bilangan rakaat solat seperti makmum yang masbuk)
 • Mentaklikkan niatnya dengan berkata, “Sekiranya imam ini berniat tamam, maka aku solat tamam. Sekiranya dia berniat qasar maka aku solat qasar”.
 • … atau, membuat atau menunggu jemaah seterusnya yang diyakini melakukan qasar.

Kesimpulan

Jika berlaku kes makmum tidak mengetahui niat imam sama ada qasar atau tamam, maka terdapat tiga pilihan:

 1. Makmum berniat qasar, kemudian jika didapati imam solat tamam, makmum hendaklah menukar niat kepada niat tamam dan niat qasarnya menjadi lagha (tidak terpakai).
 2. Makmum berniat tamam, jika didapati imam solat qasar, makmum hendaklah menambah bilangan rakaat yang tidak cukup bagi mencukupkannya.
 3. Melakukan taklik niat, iaitu seperti berikut, “Jika imam ini solat qasar, aku solat qasar, jika dia solat tamam maka aku solat tamam”. Niat yang ditaklikkan ini adalah sah menurut pendapat paling sahih dalam mazhab syafi’e. Makmum hendaklah solat seperti mana yang dia niatkan berdasarkan kepada apa yang dipastikan daripada perbuatan imamnya (sama ada qasar atau tamam).

Masalah Orang Solat Qasar Dia Terlupa Sehingga Bangun Ke Rakaat Ketiga

Jika dia teringat yang dia telah tertambah rakaat ketiga, dia hendaklah segera turun dan duduk semula ke rakaat kedua dan sujud sahwi pada akhir solat sebelum memberi salam kerana terlupa.

Masalah ini sama seperti orang yang solat tamam (zohor) terlupa bangkit hingga ke rakaat kelima.


Perhatian

Masalah tertambah rakaat ini berbeza dengan masalah tertinggal tasyahhud awal dengan naik terus ke rakaat ketiga (bagi solat yang mempunyai 3 dan 4 rakaat).

Bagi masalah tertinggal tasyahhud, jika seseorang sudah berdiri, hendaklah mengambil kira posisi kecenderungan dan kedudukan badannya sama ada lebih cenderung ke arah berdiri atau lebih cenderung ke arah duduk.

Jika badannya lebih cenderung ke arah posisi berdiri atau telah menghampiri posisi berdiri, tidak boleh lagi duduk semula untuk kembali membaca tahiyat awal, tetapi dia hendaklah meneruskan solatnya dengan rakaat tersebut seperti urutan solat yang biasa.

Kemudian, hendaklah sujud sahwi di akhir solat sebelum memberi salam kerana terlupa.

Adapun jika badannya lebih cenderung ke arah posisi duduk atau masih menghampiri posisi duduk, boleh duduk semula untuk membaca tahiyat awal, tanpa perlu ditampal dengan sujud sahwi.

Berbeza dengan orang yang tertambah rakaat dalam solat qasar atau solat tamam, ukurannya hendaklah dilihat dari sudut sedar dan teringatnya orang yang solat akan tambahan rakaat yang dilakukannya.

Jika dia teringat dia telah menambah rakaat, wajib baginya turun dan duduk semula ke posisi asal, iaitu dalam keadaan tahiyat akhir, kemudian hendaklah sujud sahwi selepas membaca tahiyat, sebelum memberi salam.

Sujud sahwi yang dilakukan adalah kerana terlupa.

Solat qasar yang ditunaikan tersebut adalah sah.

Jika Orang Yang Solat Secara Qasar Bangun Untuk Rakaat Ketiga Dengan SENGAJA Tanpa Sebarang Sebab, Adakah batal solatnya itu?

Ya batal solatnya.

Wajib diulang semula sama ada secara qasar atau tamam, kerana dia menambah sesuatu yang tidak termasuk dalam perbuatan solat.

Sama seperti orang yang solat zohor bangkit ke rakaat kelima dengan sengaja, masa solatnya batal.

Solat Jumaat Atau Solat Zuhur Yang Lebih Afdal Dilakukan Oleh Orang Musafir?

Seseorang yang bermusafir diberi peluang untuk memilih antara kedua-duanya, tetapi yang lebih afdal baginya adalah melakukan Solat Jumaat memandangkan pahala dan ganjaran serta kelebihan yang ada padanya..

(Seperti ganjaran pahala kerana mendengar nasihat dan peringatan dalam khutbah, ganjaran dilakukan secara berjemaah, ganjaran kerana dapat menghubungkan silaturrahim dengan bertemu ramai jemaah, sahabat handai dan kaum kerabat selepas Solat Jumaat, berpeluang bertembung dengan saat dikabulkan doa antara imam naik ke atas mimbar hingga selesai solat dan sebagainya)

… berbanding Solat Zuhur secara qasar.

Kelebihan-kelebihan tersebut tidak terdapat dalam Solat Zuhur yang dilakukan secara qasar walaupun ia dilakukan secara berjemaah.

Keutamaan melakukan Solat Jumaat berbanding Solat Zuhur secara qasar ini juga berdasarkan tindakan Rasulullah SAW yang tetap melakukan Solat Jumaat meskipun berada dalam keadaan musafir.

Iaitu ketika Baginda SAW melakukan proses hijrah dari Mekah ke Yathrib, Baginda singgah di perkampungan Bani Saad di pinggir Yathrib untuk menunaikan Solat Jumaat.

Walau bagaimanapun, jika si musafir tidak mempunyai masa yang cukup kerana ada urusan yang penting untuk diselesaikan, maka adalah lebih wajar melakukan Solat Zuhur secara qasar berbanding Solat Jumaat bersama para jemaah yang lain.

Baca Perlahan (sirr) Atau Kuat (jahar) Dalam Solat Qasar?

Sama seperti solat tamam, jika solat waktu malam maka dijaharkan (dibaca nyaring), jika solat waktu siang maka disirrkan (dibaca perlahan)

Adakah Masih Dibenarkan Solat Jamak Qasar Jika Singgah Sebentar Di Rumah Tempat Bermukim Tanpa Niat Untuk Tinggal Di Situ?

Menurut Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, dia tidak harus mengqasar solat dan hendaklah solat secara tamam walaupun dia sekadar berhenti sebentar untuk memenuhi keperluannya, kerana tempat tersebut adalah tempat yang telah ditentukan atau ditetapkan untuk bermukim dan sebab untuk qasar (iaitu bermusafir) telah hilang ketika berada di situ.

Contohnya, Ali menetap bersama keluarganya di Kuantan tetapi bekerja di Subang.

Ali juga ada menyewa sebuah rumah di Bangsar. Dalam perjalanan dari Kuantan ke Subang, Ali boleh melakukan qasar solat, tetapi jika Ali singgah sebentar di rumah sewanya di Bangsar, maka dia telah hilang kelayakan untuk melakukan qasar kerana dia telah tiba ke tempat bermukim yang kedua baginya (watan kedua)

Bolehkah Solat Jamak Takdim Dipisahkan Dengan Jarak Waktu Yang Lama?

Suami dan isteri sama dari segi hukum musafirnya.

Syarat jamak takdim adalah muwalat (berturut-turut).

Jika jarak waktu antara dua solat itu pendek (berdasarkan adat kebiasaan atau uruf), ia tidak membatalkan jamak.

Contohnya jangka masa yang diambil untuk azan, iqamat, bersuci, mengambil wuduk, mencari air yang tidak lama dan sebagainya.

Bagaimana contoh jarak waktu yang membatalkan muwalat?

Contohnya seperti pengsan, lupa yang lama (dari segi uruf) dan sebagainya.

Ada yang meletakkan tanda aras sekadar tidak lebih daripada dua rakaat solat.

Jika Terperangkap Dalam Kesesakan Jalan Raya Sehingga Hampir Tamat Waktu Solat, Adakah Dibolehkan Solat Jamak Takhir Atau Perlu Solat Dalam Kenderaan?

Masalah ini bergantung kepada keadaan yang diperincikan seperti di bawah:

1. Seseorang yang terperangkap dalam kesesakan jalan raya pada waktu solat pertama iaitu maghrib atau zohor, maka dia tidak boleh melakukan solat dalam kenderaan kerana solat di dalam kenderaan adalah solat dalam keadaan darurat.

Dia masih ada pilihan dengan melakukan jamak takhir, dan tiada istilah darurat lagi.

Maka dia hendaklah menjamak solat tersebut ke dalam waktu solat kedua secara jamak takhir.


2. Jika dibimbangi kesesakan itu berterusan sehingga habis waktu solat kedua (asar atau isyak), maka dia hendaklah solat di dalam kenderaan mengikut kadar kemampuan sama ada secara jamak takdim atau jamak takhir mengikut keselesaannya (rukuk dan sujud menggunakan isyarat kepala sebagaimana solat orang sakit).

Bersuci boleh dilakukan dengan berwuduk dengan air yang sedikit atau boleh dilakukan dengan cara bertayamum menggunakan debu yang ada di atas dashboard kenderaanya.

Jika tiada, dia hendaklah solat tanpa wuduk dan tayamum.

Solat seperti inilah yang dinyatakan sebagai solat hormat waktu dalam kalangan sebahagian ulama Syafi’iyyah dan perlu diulangi.

Namun menurut pendapat Imam al-Muzani, solat seperti ini tidak perlu diulang.

Ia dikira termasuk dalam golongan faqidut thohurain iaitu orang yang tidak mampu mendapatkan air untuk berwuduk dan debu tanah untuk bertayamum.

Mereka masih lagi wajib solat meskipun tanpa bersuci dan sah solatnya.

Pandangan Imam al-Muzani ini disokong oleh Imam Nawawi.


3. Seseorang yang terperangkap dalam waktu solat kedua iaitu asar atau isyak dan dikhuatiri habis waktu solat tersebut, namun masih tiada ruang untuk berhenti menunaikan solat.

Maka dia hendaklah menunaikan solat di dalam kenderaannya mengikut kadar kemampuan yang ada seperti solat orang yang sakit dengan menggunakan isyarat kepala bagi pergerakan rukuk dan sujud.

Wuduk boleh dilakukan dengan bertayamum menggunakan debu yang ada di atas dashboard kenderaannya.

Ini berdasarkan kaedah fiqh yang dikenali sebagai al-masyaqqah tajlibut taisir, yang bermaksud “kesukaran akan membawa kemudahan”.

Jika tidak boleh melakukan kedua-dua cara bersuci iaitu wuduk atau tayamum, maka ketika inilah dilakukan solat faqidut thohurain iaitu solat tanpa wuduk dengan tayamum pada pandangan jumhur ulama atau solat hormat waktu bagi sebahagian Syafi’iyyah.

Bolehkah Bermusafir Dengan Tujuan Maksiat Melakukan Jamak Qasar?

Tidak boleh dan tidak sah.

Perjalanan bertujuan maksiat seperti menuju ke suatu tempat untuk merompak, mencari perempuan simpanan, bermain judi di rumah perjudian dan sebagainya.

Termasuk juga perjalanan maksiat bagi isteri nusyuz yang melarikan diri daripada suaminya.

Bolehkah Bermusafir Dengan Tujuan Maksiat Melakukan Jamak Qasar?

Tidak boleh dan tidak sah.

Perjalanan bertujuan maksiat seperti menuju ke suatu tempat untuk merompak, mencari perempuan simpanan, bermain judi di rumah perjudian dan sebagainya.

Termasuk juga perjalanan maksiat bagi isteri nusyuz yang melarikan diri daripada suaminya.

Apakah Ciri-Ciri Sakit Yang Membolehkan Jamak Solat?

Sakit yang mengharuskan jamak solat ialah sakit yang menimbulkan kesulitan dan kepayahan untuk menunaikan solat pada setiap waktu.

Contohnya sakit lumpuh, pesakit buah pinggang yang menjalani hemodialisis yang mengambil keseluruhan masa salah satu waktu solat.

Bolehkah Orang Tua Yang Keletihan dan Terlalu Uzur Menjamakkan Solat?

Mungkin orang tua seperti ini sukar untuk berwuduk atau bertayamum dengan kerap.

Walau bagaimana pun, dia tidak harus menjamakkan solat.

Apa yang patut dilakukan untuk mengurangkan kesukarannya ialah dengan melakukan dua fardu solat dalam waktu masing-masing tanpa jamak.

Caranya ialah dengan mengerjakan fardu solat yang pertama pada akhir waktu dan seterusnya melakukan fardu solat yang kedua pada awal waktu.

Contohnya mengerjakan solat Zuhur di penghujung waktunya.

Apabila selesai solat Zuhur, tunggu sebentar sehingga masuknya waktu Asar.

Apabila masuk waktu Asar, terus melakukan solat Asar.

Cara solat seperti ini dinamakan jamak suuri (جمع صوري)

Bolehkah Para Doktor dan Jururawat Melakukan Solat Jamak Qasar?

Doktor dan jururawat adalah harus menjamakkan solat sekiranya keseluruhan masa bagi salah satu solat fardu itu digunakan sepenuhnya di dalam bilik bedah / merawat kecemasan yang kritikal (yakni melibatkan nyawa).

Mereka boleh melakukan solat secara jamak takdim atau jamak takhir mengikut mana satu yang sesuai.

Kelonggaran ini hanya untuk jamak sahaja tanpa qasar.

Bolehkah Qadha Solat Secara Qasar Semasa Dalam Musafir?

Diharuskan untuk qadha solat yang ditinggalkan sewaktu musafir secara qasar, dengan syarat dia masih dalam keadaan musafir.

Adapun jika dalam keadaan mukim, maka dia perlu qadha secara penuh.

Begitu juga jika dia meninggalkan solat sewaktu dalam keadaan mukim dan ingin mengqadhanya sewaktu bermusafir, hendaklah qadha secara penuh.

YouTube video

Penutup: Islam Itu Agama Yang Memudahkan

Solat itu adalah tiang agama. Sesiapa yang mendirikannya, maka ia mendirikan agama dan sesiapa yang meninggalkannya maka dia meruntuhkan agama.”

– HR Baihaqi

Begitulah pentingnya solat dalam Islam.

Walau di mana jua kita berada, solat mesti ditunaikan.

Disebabkan itu lah Islam memudahkannya agar kita tidak terlepas daripada menunaikan tanggungjawab kita.

Semoga panduan ini dapat membantu memudahkan anda di dalam perjalanan.

Nota Rujukan:

 1. Soal Jawab Fiqh Ibadah: Bab Solat Musafir — Ustaz Abu Usamah Mohd Hanifiah Haji Hussin
 2. Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah 11/289
 3. Indahnya Hidup Bersyariat — Allahyarham Dato’ Ismail Kamus [Pautan]
 4. Ensiklopedia Solat — Rohidzir Rais, Fuad Ismail, Mohd Wahid Abd Hanif
 5. Ensiklopedia A-Z Tentang Solat — Dr Nik Yusri Musa
 6. Ensiklopedia Solat: Solat Musafir — TV3 Official [Pautan]
 7. 1157 Persoalan Solat — Ustaz Muhadir Haji Joll [Pautan]
 8. Panduan Solat Jamak & Qasar Untuk Para Musafir — Ust Zulkarnain Dollah
 9. Solat Ketika Keuzuran – Syeikh Ahmad Faisol Haji Omar

Suka Apa Yang Anda Baca?

Daftarkan nama dan email anda untuk mendapatkan panduan dan perkongsian berkualiti terus ke inbox anda secara PERCUMA!Privasi anda adalah keutamaan kami. Kami tidak bertolak ansur dengan spam dan kebocoran maklumat kepada pihak ketiga.

Tinggalkan Komen Anda..

457 Comments
Komen Terbaru
Komen Terdahulu Paling disukai
Inline Feedbacks
View all comments
Jas
6 hari yang lalu

Assalamu’alaikum Ustaz. Jikalau saya melancong ke negeri-negeri yang berlainan dalam sesuatu negara, adakah solat jamak qasr saya sah kalau saya tidak menetap di sesuatu negeri lebih lama dari 4 hari? Jarak antara negeri kadang kala lebih dari 92km ataupun kurang dari 92km tetapi jarak antara negeri-negerinya dan negara saya sendiri lebih dari 92km.

Azlan
20 hari yang lalu

Assalamu’alaikum Ustaz, Kalau solat zohor kita solat bersama imam 4 rakaat. Kemudian, jamak solat asar 2 rakaat boleh ke Ustaz? dan niat untuk solat jamak asar tersebut sama macam di atas ke?

Rozman
1 bulan yang lalu

Assalamualaikum, mohon pencerahan Ustaz , says menunaikan solat Maghrib (jamak takdim) , selepas itu saya menunaikan solar Isya(jamak takdim) , tetapi masa dalam rakaat pertama , telah masuk waktu Isya . Ada kah solat saya sah ?

Sensei
5 bulan yang lalu

Assalamulaikum tuan.. adakah sah solat jamak jika saya ubah tempat selepas habis satu solat?

Muhamad Naim
5 bulan yang lalu

Wassalam.
Ya sah.