IZHAR MUTLAQ / WAJIB (Panduan Tajwid Asas Lengkap)

izhar mutlaq

Apakah maksud izhar mutlaq atau wajib?

Panduan ini akan menerangkan secara lengkap hukum berkaitan izhar mutlaq / wajib ini berserta contoh-contohnya.

Tanpa buang masa, mari kita mulakan..

Izhar Mutlaq Dari Segi Teori

Apakah maksud izhar mutlaq / wajib?

Secara ringkas, ia bermaksud:

Izhar: Menyatakan / Menjelaskan

Wajib: Mutlak / Mesti

Izhar wajib berlaku apabila Nun mati (sukun) bertemu salah satu huruf ي atau و dalam satu kalimah.

Ia dinamakan izhar mutlaq ( إِظْهَارٌ مُطْلَقٌ ) kerana ia tidak dikaitkan dengan halqi (halkum) atau syafah (bibir mulut).

Cara bacaannya adalah DIJELASKAN (izhar) bunyi nun sukun — iaitu tidak di-dengungkan.

Penjelasan Izhar Mutlaq

Sebagaimana yang difahami sebelum ini, syarat idgham (sama ada idgham berserta dengung atau tanpa dengung) secara umumnya mestilah pertemuan nun yang bertanda mati ( ن ) dan tanwin ( ــًـــٍـــٌـ ) dengan huruf idgham dalam dua perkataan seperti:

Sekiranya nun yang bertanda mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham ( ي و ن م ) dalam satu perkataan, maka wajib dibaca dengan bacaan izhar dan tanpa dengung — maka ia dinamakan “izhar mutlaq”.

Contohnya:

Dalam al-Quran hanya terdapat 4 perkataan dari kategori izhar mutlaq, iaitu kesemuanya nun yang bertanda mati bertemu dengan Ya ( ي ) dan nun yang bertanda mati bertemu dengan Wau ( و ) seperti berikut:

Huruf

Nun Mati 

و

ي

Contoh Izhar Mutlaq Dalam Al-Quran

Antara contoh-contoh Izhar Mutlaq dalam al-Quran adalah seperti berikut:

1. Surah As-Saff ayat 4


2. Surah Al-Anaam ayat 99


3. Surah Ar-Raad Ayat 4


4. Surah Al-Baqarah Ayat 85

Tinggalkan Komen Anda..

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments