IDGHAM MAAL GHUNNAH (Panduan Tajwid Lengkap)

Apakah maksud Idgham Maal Ghunnah?

Panduan ini akan menerangkan secara lengkap berkaitan Idgham Maal Ghunnah, hukum bacaannya berserta contoh-contoh.

Apa yang menarik:

Soalan berupa kuiz ringkas disediakan pada akhir pelajaran untuk menguji kefahaman anda mengenai topik ini.

Mari kita mulakan..

Maksud Idgham

Apakah maksud Idgham?

Idgham ( إِدْغَامٌ ) dari sudut bahasa bermaksud memasukkan atau mencampurkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain.

Manakala dari sujud ilmu tajwid pula, ia bermaksud memasukkan bacaan nun yang bertanda mati atau tanwin ke dalam huruf idgham dengan menjadikan kedua-dua huruf (huruf nun yang mati dan huruf idgham) itu seolah-olah satu huruf yang bersabdu.

Contoh:

Idgham Maal Ghunnah

Berlaku Idgham dalam ayat bertanda biru di atas, maka bacaannya adalah seperti ini:

وَمَن + يَعْمَلْوَمَيَّعْمَلْ

Pembahagian Idgham

Secara asasnya, idgham boleh dibahagikan kepada dua, iaitu:

  1. Idgham Maal Ghunnah (Idgham Berserta Dengung)
  2. Idgham Bila Ghunnah (Idgham Tanpa Dengung)

Dalam panduan ini kita akan fokuskan terhadap Idgham Maal Ghunnah terlebih dahulu

Maksud Idgham Maal Ghunnah

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, idgham bermaksud “memasukkan”. Maal ghunnah pula bermaksud “dengan dengung”.

Idgham: Memasukkan
Ma’a: Dengan
Al-ghunnah: Dengung

Oleh itu, ia bermaksud “memasukkan dengan dengung”.

Idgham ini juga dikenali sebagai Idgham Naqis (yang kurang) kerana hurufnya hilang atau tidak terbaca namun sifatnya tetap ada atau dibaca.

Selain itu, ia juga dipanggil Idgham Bi Ghunnah

Nota

Dengung ialah suara lembut dan bergema yang keluar dari rongga hidung.

Huruf Idgham Maal Ghunnah

Apakah huruf Idgham Maal Ghunnah?

Huruf Idgham Maal Ghunnah ada 4, iaitu:

  1. Ya ( ي )
  2. Mim ( م )
  3. Nun ( ن )
  4. Wau ( و )

Enam huruf ini dikumpulkan dalam perkataan: يَنْمُو

Hukum Idgham Maal Ghunnah

Syarat berlakunya idgham mestilah dalam dua perkataan.

Iaitu nun mati dan tanwin berada dalam satu perkataan dan salah satu huruf idgham ( ي ن م و ) pula berada dalam perkataan lain.

Contohnya adalah seperti berikut:

Idgham Maal Ghunnah

Dalam contoh diatas, apabila nun mati ini bertemu huruf idgham (dalam dua perkataan), maka bacaan nun mati itu dimasukkan ke dalam huruf idgham (seolah-olah bersabdu) dan dibaca dengan dengung.

Perhatian

Idgham Maal Ghunnah tidak berlaku kecuali di antara dua kalimah.

Maka, jika terdapat huruf idgham dengan nun sukun pada satu kalimah, hukumnya wajib dibaca dengan izhar (jelas).

Izhar ini dinamakan dengan izhar mutlaq.

Contoh Idgham Maal Ghunnah

Contoh bagi nun yang bertanda mati (sukun) dan tanwin bertemu dengan huruf idgham maal ghunnah adalah seperti dalam jadual di bawah:

Bil.

Huruf 

Nun Mati
( ن )

Cara Sebutan

Tanwin
( ــًــــٍــــٌــ )

Cara Sebutan

1

ي

2

ن

3

م

4

و

Jika anda menggunakan peranti kecil seperti telefon, sila scroll jadual ke sisi (ke kanan) untuk melihat kandungan yang terlindung.

Contoh Idgham Maal Ghunnah Dari Ayat Al-Quran

1. Surah an-Nisa’ ayat 4

Contoh Idgham Maal Ghunnah
2. Surah al-Baqarah ayat 19

3. Surah an-Nisa’ ayat 1

Contoh Idgham Maal Ghunnah
4. Surah al-Baqarah ayat 26

Ujian Kefahaman (Kuiz Ringkas)

Untuk menguji kefahaman anda mengenai Idgham Maal Ghunnah, sila jawab soalan-soalan yang disediakan di bawah.

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Idgham?

 
 
 
 

2. Apakah maksud Idgham Maal Ghunnah?

 
 
 
 

3. Idgham Maal Ghunnah juga dikenali sebagai _________

 
 
 
 

4. Ada berapakah huruf Igham Maal Ghunnah?

 
 
 
 

5. Adakah hukum bacaan Idgham Maal Ghunnah hanya berlaku pada huruf Nun mati sahaja?

 
 

6. Adakah hukum bacaan Idgham Maal Ghunnah hanya berlaku pada tanda Tanwin sahaja?

 
 

7. Bilakah hukum bacaan Idgham Maal Ghunnah berlaku?

 
 
 
 

8. Nyatakan cara membaca hukum bacaan Idgham Maal Ghunnah?

 
 
 
 

9. Tandakah ayat yang menunjukkan hukum Idgham Maal Ghunnah

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lihat juga panduan berkaitan topik:

  1. Huruf Hijaiyyah
  2. Mad Asli
  3. Izhar Halqi

Tinggalkan Komen Anda..

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments