NIAT & CARA MENGERJAKAN TAWAF IFADAH (Lengkap)

TAWAF IFADAH

Bagaimanakah niat dan cara mengerjakan Tawaf Ifadah?

Panduan ini akan membimbing secara lengkap mengenai Tawaf Ifadah, bermula dari niat, hukum, syarat-syarat serta perkara lain yang berkaitan dengannya.

Apa yang menarik:

Setiap bacaan semasa tawaf akan dipermudahkan dengan transliterasi rumi bagi membantu anda yang sukar membaca teks arab.

Semoga membantu.

Maksud Tawaf Ifadah

Tawaf Ifadah adalah salah satu rukun haji yang mesti dilakukan oleh jemaah haji sebagai salah satu kemuncak ibadah haji. Ia juga dikenali sebagai Tawaf Ziarah atau Tawaf Haji. Tawaf Ifadah dilaksanakan dengan melakukan tujuh pusingan mengelilingi Kaabah di Masjidil Haram, Mekah, dengan niat melengkapkan ibadah haji.

Ia biasanya dilakukan selepas wukuf di Arafah, yang berlangsung pada 9 Zulhijjah, dan setelah melontar jumrah di Mina pada 10 Zulhijjah, meskipun ia boleh ditunda sehingga hari-hari Tasyrik (11-13 Zulhijjah).

Hukum Tawaf Ifadah

Tawaf Ifadah adalah rukun haji yang hukumnya wajib bagi setiap jemaah haji. Tidak sah haji seseorang kecuali dia melaksanakan Tawaf Ifadah. Ini adalah satu dari serangkaian tindakan ibadah yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan ibadah haji secara keseluruhan.

Seseorang yang tidak melakukan Tawaf Ifadah tanpa alasan yang sah dianggap belum menyelesaikan hajinya dan wajib baginya untuk menunaikan tawaf tersebut. Jika ditinggalkan dengan sengaja, haji dianggap tidak sah dan individu tersebut harus kembali pada tahun berikutnya atau pada waktu yang lain untuk melaksanakannya, serta diperlukan pula membayar dam (denda) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesimpulannya, Tawaf Ifadah adalah salah satu rukun utama haji yang tidak boleh ditinggalkan dan harus dilaksanakan oleh setiap jemaah haji.

Waktu Mengerjakan Tawaf Ifadah

Tawaf Ifadah boleh dilakukan bermula dari selepas waktu wukuf di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah dan selalunya dilakukan selepas melontar Jamrah Al-Aqabah pada 10 Zulhijjah, yang merupakan Hari Raya Aidiladha.

Berikut adalah penjelasan waktu untuk mengerjakan Tawaf Ifadah:

 1. Hari Raya Aidiladha (10 Zulhijjah): Selepas melontar Jamrah Al-Aqabah di Mina, jemaah biasanya akan melakukan Tawaf Ifadah di Makkah pada hari yang sama.
 2. Hari-hari Tasyrik (11, 12, dan 13 Zulhijjah): Jika Tawaf Ifadah tidak dapat dilakukan pada 10 Zulhijjah, ia masih boleh dilaksanakan pada hari-hari Tasyrik.

Tawaf Ifadah harus diselesaikan sebelum seseorang meninggalkan Makkah. Jika seseorang meninggalkan Makkah tanpa melakukan Tawaf Ifadah, ia perlu kembali untuk melakukannya, atau dalam keadaan tertentu, boleh juga menghantar wakil untuk melakukannya atas nama dia jika dia tidak dapat kembali kerana alasan yang sah seperti sakit yang serius atau halangan lain yang dibenarkan syarak.

Oleh itu, walaupun ada keluasan dalam waktu pelaksanaannya, masih terdapat batas waktu yang harus dihormati agar ibadah haji dianggap sah dan lengkap menurut syariat Islam.

Syarat Tawaf Ifadah

Syarat-syarat Tawaf Ifadah secara umumnya sama dengan syarat-syarat tawaf lain dalam Islam dan meliputi aspek-aspek berikut:

 1. Niat: Sebelum memulakan tawaf, seseorang harus berniat dalam hatinya untuk melaksanakan Tawaf Ifadah sebagai sebahagian dari ibadah haji.
 2. Ihram: Jemaah haji harus dalam keadaan ihram ketika melakukan Tawaf Ifadah.
 3. Taharah (Kesucian): Seorang yang hendak mengerjakan tawaf mestilah dalam keadaan suci dari hadas besar (memerlukan mandi wajib) dan hadas kecil (memerlukan wudu).
 4. Menutup Aurat: Aurat mestilah ditutup dengan sempurna menurut syarat-syarat menutup aurat dalam solat bagi lelaki dan wanita.
 5. Tawaf Dilakukan di Masjidil Haram: Tawaf Ifadah harus dilakukan di sekeliling Kaabah yang terletak di Masjidil Haram, Makkah.
 6. Berurutan: Tawaf harus dilakukan sebanyak tujuh pusingan dan pusingan-pusingan itu harus berurutan.
 7. Memulakan dari Hajar Aswad: Setiap pusingan tawaf harus dimulakan dengan meletakkan Hajar Aswad di sebelah kanan dan bergerak ke arah kiri (berlawanan dengan arah jarum jam).
 8. Tertib: Urutan tawaf mestilah dijaga, bermula dari Hajar Aswad dan diakhiri di situ juga selepas tujuh pusingan.
 9. Miqat: Jemaah haji perlu telah memasuki ihram di miqat yang ditetapkan.
 10. Tidak Menyentuh Wanita: Seseorang lelaki yang sedang dalam ihram tidak boleh bersentuhan dengan wanita.
 11. Menjauhi Segala Larangan Ihram: Seorang jemaah haji mestilah menjauhi segala larangan ihram sepanjang melaksanakan ibadah haji termasuk dalam tawaf.

Selepas menyelesaikan Tawaf Ifadah, jemaah haji biasanya akan melaksanakan Sa’ie antara Safa dan Marwah, jika Sa’ie belum dilakukan selepas Tawaf Qudum. Kemudian, bertahallul (memotong atau mencukur sebahagian rambut) sebagai tanda keluar dari keadaan ihram dan untuk menyelesaikan semua perkara wajib haji.

Niat Tawaf Ifadah

Niat tawaf ifadah

Nawaitu At-Tawafu Lillahi Ta’ala Hajjat Al-Ifadah Sab’ata Asywat Lillahi Ta’ala.

Sahaja aku melakukan tawaf Ifadah kerana Allah Ta’ala.

Seorang jemaah haji akan melafazkan niat ini di dalam hati atau dengan suara rendah ketika mengawali Tawaf Ifadah. Niat ini dilakukan sebelum memulakan tawaf, biasanya ketika berada di depan Hajar Aswad atau ketika menetapkan niat sebelum memulakan pusingan pertama di sekeliling Kaabah.

Cara Mengerjakan Tawaf Ifadah

Cara melaksanakan Tawaf Ifadah adalah sama seperti Tawaf Rukun atau tawaf lain. Begitu juga dengan bacaan doa-doanya. Apa yang membezakannya adalah niat sahaja. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengerjakan Tawaf Ifadah secara ringkas:

 1. Niat: Berniatlah di dalam hati untuk melakukan Tawaf Ifadah sebelum memulai tawaf. Niatnya adalah: “Nawaitu At-Tawafu Lillahi Ta’ala Hajjat Al-Ifadah Sab’ata Asywat Lillahi Ta’ala” (Sahaja aku melakukan tawaf Ifadah kerana Allah Ta’ala.)
 2. Wuduk: Pastikan Anda telah mengambil wuduk sebelum memulai tawaf, kerana tawaf adalah ibadah yang memerlukan kesucian seperti solat.
 3. Bermula di Hajarul Aswad: Mulakan tawaf di garis yang sejajar dengan Hajar Aswad. Jika mungkin, cium atau sentuh Hajar Aswad, atau jika jauh, angkat tangan dan petunjuk ke arahnya sembari mengucapkan “Bismillah, Allahu Akbar” sebagai isyarat memulai tawaf.
 4. Melakukan Tawaf: Berjalan mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh putaran, dimulai dari Hajarul Aswad dan bergerak ke arah kanan (melawan arah jam).
 5. Doa dan Zikir Semasa Tawaf: Bacalah doa dan zikir yang telah diajarkan atau apa saja doa dari hati semasa melakukan tawaf. Terdapat beberapa doa yang khusus dibaca di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, seperti “Rabbana atina fid-dunya hasanatan wa fil-akhirati hasanatan wa qina ‘adzaban-nar”.
 6. Mengakhiri Tawaf: Setelah selesai tujuh pusingan, lakukanlah dua rakaat Solat Sunat di belakang Maqam Ibrahim jika dapat, atau dimana-mana tempat lain di Masjidil Haram jika keadaan sesak.
 7. Mengerjakan Saie: Bagi jemaah haji, setelah tawaf Ifadah biasanya diikuti dengan melakukan Saie antara bukit Safa dan Marwah, kecuali bagi mereka yang telah melakukannya pada Tawaf Qudum.
 8. Bercukur atau Memotong Rambut (Tahallul): Setelah selesai Saie, bagi lelaki, rambut kepala mereka akan dicukur atau dipotong sedikit sebagai tanda penyelesaian ibadah haji, sementara wanita akan memotong sedikit rambut mereka.

Perlu diberi perhatian bahawa pelaksanaan Tawaf Ifadah mungkin sedikit berbeza bergantung kepada situasi, seperti kepadatan jemaah haji dan lain-lain faktor. Oleh itu, patuhilah peraturan yang diberikan oleh pihak bertanggungjawab semasa di Mekah pada waktu haji.

Bacaan Semasa Tawaf Ifadah

Rasulullah ﷺ dan para sahabat tidak pernah mengkhususkan bacaan-bacaan tertentu ketika melakukan pusingan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Apa yang disebut oleh Baginda Rasulullah ﷺ adakah doa antara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad di setiap pusingan.

Sebahagian doa-doa yang dipaparkan digunakan adalah dipilih daripada doa yang ma’thur dan ringkas bagi memudahkan para jemaah haji dan umrah yang melakukan tawaf buat pertama kali.

Doa Ketika Memasuki Masjidil Haram

Ketika memasuki Masjidil Haram untuk pertama kali, adalah disunatkan untuk melalui Babussalam. Apabila melangkah kaki ke Babussalam, hendaklah membaca doa seperti berikut:

Doa memasuki masjidil haram

 Allāhumma Anta As-Salām Wa Minka As-Salām Fahayyinā Rabbana Bi As-Salām Wa Adkhilnā Al-Jannata Dāra As-Salām. Tabārakta Rabbana Wa Ta’ālayta Yā Dzāl-Jalāli Wal-Ikrām. Allāhumma Iftaḥ Lī Abwāba Raḥmatika Wa Maghfiratik Wa Adkhilnī Fīhā, Bismillāhi Wal-Hamdu Lillāh Wa Aṣ-Ṣalāmu ‘Alā Rasūlillāh ﷺ. 

Ya Allah, Engkaulah yang bersifat sejahtera, Dari-Mu sahajalah segala kesejahteraan, maka hidupkanlah kami dalam kesejahteraan dan masukkanlah kami ke dalam syurga tempat yang selamat dan sejahtera. Maha Suci dan Maha Tinggi Tuhan Yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya Allah! Kurniakanlah daku dengan rahmat dan keampunan-Mu, masukkanlah daku ke dalamnya dengan nama Allah SWT, segala puji-pujian tertentu bagi Allah SWT, selawat dan salam ke atas junjungan kami Sayyidina Muhammad SAW.

Doa di atas bermaksud untuk memohon keselamatan di dunia akhirat dan agar dianugerahkan syurga dengan penuh sejahtera dan aman sentosa. Setelah itu, anda akan menuruni tangga dataran Kaabah melalui pintu Bani Syaibah.

Doa Ketika Melihat Kaabah

Setelah berada di dalam masjid, anda akan melihat keagungan rumah Allah SWT iaitu Kaabah. Maka bacalah doa ini:

doa ketika melihat kaabah

 Allāhu Akbar, Allāhu Akbar, Allāhu Akbar. Lā Ilāha Illallāh Wahdahu Lā Sharīka Lahu, Lahu Al-Mulku Wa Lahu Al-Hamd Wa Huwa ‘Alā Kulli Shay’in Qadīr. A’ūdzhu Birabbi Al-Bayti Min Al-Kufri Wa Al-Faqri Wa Min ‘Adhābi Al-Qabri Wa Ḍīqi Al-Ṣadri. Wa Ṣallallāhu ‘Alā Muḥammad Wa ‘Alā Ālihi Wa Ṣaḥbihi Wa Sallam. Allāhumma Zid Baytaka Hāza Tashrīfan Wa Takrīman Wa Ta’ẓīman Wa Mahābatan Wa Rif’atan Wa Birra Wa Zid Yā Rabbi Man Sharrafahu Wa Karramahu Wa ‘Aẓẓamahu Mimman Ḥajjahu Wa’tamarahu Tashrīfan Wa Takrīman Wa Ta’ẓīman Wa Mahābata Wa Rif’ata Wa Birra. 

Allah Yang Maha Besar, Allah Yang Maha Besar, Allah Yang Maha Besar. Tiada Tuhan Yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, Tuhan Yang memerintah segala sesuatu, bagi-Nya segala pujian dan ialah Tuhan Yang berkuasa ke atas setiap sesuatu. Aku memohon perlindungan daripada Tuhan rumah ini (Kaabah) daripada kekufuran, kemiskinan, azab kubur dan sempit fikiran. Rahmat Allah dan kesejahteraan-Nya mencucuri ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW keluarganya dan sekalian sahabatnya. Ya Allah tambahkan-lah Baitullah ini dengan kemuliaan, kebesaran, kekuasaan, keagungan dan kebaikan dan tambahkanlah kurnia-Mu kepada sesiapa yang memuliakannya dan membesarkannya dari kalangan orang orang yang menunakan haji dan umrah dengan kemuliaan, kebesaran, keagungan, kehebatan, ketinggian dan kebaikan.

Selesai membaca doa ini, maka bersedialah untuk mengerjakan tawaf. Anda boleh ikuti bacaan untuk setiap pusingan tawaf yang disediakan pada ruangan di bawah ini.

Tawaf Pusingan 1

1. Ketika hendak memulakan tawaf berdirilah menghadap  Kaabah, iaitu diantara Rukun Yamani dengan Rukun Hajarul Aswad.

2. Kemudian, berjalanlah dengan cara mengirikan Kaabah (Kaabah di sebelah bahu kiri kita).

3. Apabila sampai di Hajarul Aswad (penjuru kaabah yang terletaknya Hajarul Aswad), maka sunat untuk berniat tawaf:

Niat Tawaf

 Nawaitu At-Tawafu Lillahi Ta’ala Hajjat Al-Ifadah Sab’ata Asywat Lillahi Ta’ala. 

Sahaja aku melakukan tawaf Ifadah kerana Allah Ta’ala.

Nota:

Niat hendaklah dilafazkan dan ditanamkan dalam hati sebelum tapak kaki memijak garisan hitam (yang menandakan arah Hajar Aswad) dan ketika tangan melambaikan ke arah Kaabah.

4. Setelah berniat, mulakan tawaf. Jika ada berkesempatan, ambillah kesempatan mengucup Hajarul Aswad. Jika orang terlalu ramai dan sesak, maka cukuplah dengan melakukan istilam.

Istilam bermaksud melambaikan atau memberi isyarat tangan ke arah Hajarul Aswad dan mencium tangan itu dengan mengucapkan:

 Bismillahi Allahu Akbar Wa Lillahi-Hamd 

Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, dan segala pujian adalah milik Allah SWT

Nota:

Istilam adalah perbuatan melambaikan tangan ke arah Kaabah dan diulangi pada setiap pusingan tawaf apabila kita sampai di penjuru Hajarul Aswad.

5. Selesai istilam, teruskan melakukan tawaf mengelilingi Kaabah.

6. Semasa sedang melakukan tawaf, disunatkan membaca doa.

Antara doa-doa yang ma’thur yang boleh dibacakan semasa tawaf pusingan pertama adalah seperti berikut:

Doa Taubat

 Allahumma Inni ZhoLamTu Nafsi ZulMan KaTsiRan, Wa Laa YaghFiruz-DzuNuuBa ilLaa AnTa, FaghFirLi MaghFiroTan Min InDiKa, WarHamNi inNaka AnTal GhoFuuRur-RoHim 

Ya Allah, aku telah banyak berbuat dosa terhadap diri sendiri, sedangkan yang mengampuni segala dosa itu tidak lain hanyalah Engkau, maka berilah aku keampunan dan kasihanilah aku. Sesungguhnya Engkau Yang Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. (Riwayat al Bukhari dan Muslim)

Doa Taubat Nabi Yunus

 Laa iLaaHa ilLaa Anta SubHaaNaKa inNii KunTu Minal ZhoLimin 

Tidak ada tuhan melainkan hanyalah Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku ini termasuk orang yang zalim

Penghulu Istighfar

 AllaahumMa Anta Rabbii Laa ilaaha illaa AnnTa Kholaq-tanii Wa Anaa ‘Abduka Wa Anaa ‘Ala ‘Ahdika Wawa’ Dika Mas-tatha’-tu Auudzu-bika Min Syarrimaa Sona’-tu Abuu-U Laka Bini’matika ‘Alayya Wa Abuu-U Bidzanmmbi, Faghfirlii Fainnahu Laa Yagh-Firudz-zunuuba Illaa Annta. 

 Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, Tiada Tuhan melainkan hanya Engkau, Engkaulah yang mencipta diriku, aku sebagai hambaMu, aku tetap setia kepadaMu sebagaimana sumpah yang telah aku ikrarkan sesuai dengan kemampuanku, aku mohon perlindungan kepadaMu daripada keburukan yang aku buat, aku mengakui atas kurnian nikmatMu terhadapku dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku kerana sesungguhnya tiadalah yang dapat mengampuni segala dosa kecuali Engkau.

Doa Istighfar

 AllahumMag-FirLi Maa QadDamTu, Wa Maa Akh-KhorTu, Wa Maa AsRarTu Wa Maa A’LanTu, Wa Maa AnTa A’LaMu BiHi MinNi. AnTal-MuQaddim Wa Antal-MuAkh-Khir, Laa IlaaHa ilLaa Anta 

Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah lalu dan kemudian, yang aku lakukan secara sembunyi mahupun secara terang-terangan. Engkau sahajalah yang lebih mengetahui daripadaku, Engkaulah yang terdahulu dan Engkaulah yang terkemudian, tiada tuhan melainkan Engkau.

Doa Memohon Dilindungi Daripada Segala Yang Buruk

 AllahumMa Inni Aa-‘UuDzuBika Mina MunKaRaaTil-Akhlaq Wal A’MaaLi Wal AhWaa-ie Wal AdWaa-ie 

Ya Allah, aku mohon perlindunganMu daripada akhlak yang tidak baik, daripada segala perbuatan yang tidak baik, daripada segala nafsu yang tidak baik dan daripada segala penyakit yang berbahaya (Riwayat al-Tirmizi)

7. Seterusnya, setiap kali apabila sampai pada Rukun Yamani, hendaklah kita mengangkat tangan sambil mengucapkan:

 Bismillahi Allahu Akbar Wa Lillahi-Hamd 

Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, dan segala pujian adalah milik Allah SWT

8.Selepas itu, apabila setiap kali melintasi kawasan antara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad, disunatkan untuk membaca doa khas di bawah ini:

doa rukun yamani

 Allahumma RabbaNa AaTina Fid-DunYa HasanaTan Wa Fil-AaKhiraTi HasanaTan WaQina ‘AaZaaBan-Naar, Wa AdKhilNal-JanNata Ma’al AbRaar, Ya ‘AziiZu Ya GhafFaaRu Ya Rabbal-‘AaLamiin 

Wahai Tuhan Kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta peliharalah kami dari api neraka dan masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama orang yang berjaya. Wahai Tuhan Yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun, wahai Tuhan sekalian Alam.

9. Ini dikira satu pusingan (selesai pusingan pertamaa) dan anda masih berbaki enam (6) pusingan lagi.

Tawaf Pusingan Ke-2

10. Lakukan  istilam pada Hajarul Aswad.

11. Selesai istilam, teruskan melakukan tawaf mengelilingi Kaabah untuk pusingan kedua.

Antara doa-doa yang ma’thur yang boleh dibacakan semasa tawaf pusingan kedua adalah seperti berikut:

Doa Kesejahteraan Rumah Tangga

 RabbaNa HabLana Min AzWaaJiNa Wa DzurRiyyaTina QurraTa A’yun Waj’Alna LilMuttaQiiNa ImaaMaa 

Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami daripada isteri-isteri dan zuriat keturunan kami penyejuk hati dan jadikan diri kami sebagai pimpin golongan yang bertakwa.

Doa Supaya Nama Harum

 Robbi Habli HukMan Wa AlHiqNi BisSooLihin Waj’Al-Li LiSaaNa SidQin Fil AaKhiRin Waj-‘Alnii Min WaroTsaTi JannaTin-Na’im 

Ya Tuhanku, berilah aku ilmu dan bawalah aku dapat berkumpul bersama orang-orang yang soleh, jadikan aku mempunyai nama (yang baik) oleh golongan generasi selepas kami, dan jadikanlah aku sebahagian daripada orang yang dapat mewarisi syurga.

Doa Murah Rezeki

 AllahumMag-FirLii DzanBi, Wa Was-SigLi Fii DaaRii Wa BaaRikLii Fii RizKii 

Ya Allah, ampunilah dosa, luaskanlah kelapangan dalam rumah tanggaku dan berkatilah untukku pada rezekiku.

Doa Agar Ibu Bapa Diberi Keampunan

 RabbaNag-FirLii Wa LiWaa LiDayYa Wa Lil MukMiNina YauMa YaQuuMul Hisabb 

Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua-dua ibu bapaku dan semua kaum Muslimin pada hari kiamat.

Doa Agar Dikurniakan Keindahan Akhlak

 AllahumMa KaMaa HasSanTa KholQii Fa Hassin KhuluQii 

Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperelokkan kejadianku, maka perelokkan pula akhlakku.

12. Apabila anda telah sampai di penjuru Rukun Yamani, maka lakukan istilam dengan mengucapkan:

 Bismillahi Allahu Akbar Wa Lillahi-Hamd 

Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, dan segala pujian adalah milik Allah SWT

13.Selepas itu, apabila setiap kali melintasi kawasan antara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad, disunatkan untuk membaca doa khas di bawah ini:

doa rukun yamani

 Allahumma RabbaNa AaTina Fid-DunYa HasanaTan Wa Fil-AaKhiraTi HasanaTan WaQina ‘AaZaaBan-Naar, Wa AdKhilNal-JanNata Ma’al AbRaar, Ya ‘AziiZu Ya GhafFaaRu Ya Rabbal-‘AaLamiin 

Wahai Tuhan Kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta peliharalah kami dari api neraka dan masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama orang yang berjaya. Wahai Tuhan Yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun, wahai Tuhan sekalian Alam.

14. Maka selesailah pusingan kedua dan anda masih berbaki lima (5) pusingan lagi.

Tawaf Pusingan Ke-3

tawaf qudum
15. Lakukan  istilam pada Hajarul Aswad.

16. Selesai istilam, teruskan melakukan tawaf mengelilingi Kaabah untuk pusingan kedua.

Antara doa-doa yang ma’thur yang boleh dibacakan semasa tawaf pusingan ketiga adalah seperti berikut:

Doa Bersyukur

 Ya Rabbi Lakal Hamdu Kama YanBaGhii LiJaLaaLi WajHika Wa ‘AziiMi SulThooNik 

Ya Tuhanku! Bagi-Mu segala puji sebagaimana semestinya, demi keagungan wajah-Mu (keredhaan-Mu) dan kebesaran kekuasaan-Mu.

Doa Menolak Bala

 AllahumMa Inni A-‘UuDzuBika Min JahDil Bala’ Wa DaroKis-SyaQa’, WaSuu-il Dho’, Wa SyaMaaTaTil A’-Daa’ 

Ya Allah, sesungguhnya aku belindung denganMu daripada bala yang berat, daripada kesusahan yang bersangatan pada urusan dunia dan kesempitan ke atasnya, daripada takdir yang membimbangkan dan daripada kegembiraan musuh terhadap musibah yang menimpa.

Doa Agar Dilunasi Hutang

 AllahumMa Inni A-‘UuDzuBika Minal Hazan. Wa A-‘UuDzuBika Minal Ajzi Wal Kasal. Wa A-‘UuDzuBika Minal JunNi Wal Bukh, Wa A-‘UuDzuBika Min GhoLaBatid DayNi Wa QahRir-Rijal 

Ya Allah aku memohon perlindungan kepadaMu daripada ditimpa dukacita dan kesusahan. Aku memohon perlindunganMu daripada sikap lemah dan malas. Aku memohon perlindunganMu daripada sikap pengecut dan bakhil. Aku memohon perlindunganMu daripada lilitan hutang dan penindasan orang.

Doa Memohon Perlindungan Daripada Segala Ujian Hidup

tawaf qudum
 AllahumMa Inni A-‘UuDzuBika Min FitNatin-Narr Wa ‘AdzaaBin-Narr Wa FitNatil-Qobri Wa ‘AdzaaBil-Qobri Wa Min SyaRi FitNatil GhiNaa Wa Min SyarRi FitNatil Faqri, Wa A-‘UuDzuBika Min SyarRi FitNatil MasiiHid-Dajjal 

Ya Allah aku memohon perlindunganMu daripada ujian dan seksaan api neraka, daripada ujian dan seksaan kubur, daripada ujian kemewahan dan kekayaan, daripada ujian kemelaratan hidup dan aku mohon perlindungan daripada kejahatan fitnah al-Masih dajjal.

Doa Agar Dihapuskan Dukacita & Diberi Kegembiraan

tawaf qudum

 AllahumMa InNi AbDuka, WabNu AmaTik, NaaSiYati BiyaDika MaaDhin FiyYa HukMuka, ‘AdLun FiyYa QoDhoo-Uka, As-Aluka BiKulLis-Min HuWaLaka, SamMaiTa Bihi NafSaka, Au AnZal-Tahu Fii KitaaBika, Au ‘AllamTu A-HaDan Min KholFika, Awis-Ta’-TsarTa Bihi Fii ‘ilmil-Ghoibi ‘inDaka, An Taj-‘Alal Qur-AaNa Robii’A QolBi Wa NuuRo SodRi, WaJaLaa’ HuzNii WaDzaHaaBa HamMi. 

Ya Allah, inilah aku hambaMu yang lelaki, anak hambaMu yang perempuan, ubun-ubunku ada di tanganMu, undang-undang peraturanMu berlaku ke atasKu, undang-undang keputusanMu wajar ke atas diriku. Aku mohon kepadaMu dengan segala nama sebutanMu, yang Engkau sendiri menamakan diriMu demikian atau yang Engkau wahyukan dalam kitab suciMu atau yang Engkau khabarkan kepada salah seorang makhlukMu atau Engkau khususkan untuk dirimu sendiri di luar pengetahuan manusia, agar Engkau menjadikan al-Quran yang agung itu penenang hatiku, cahaya mataku, penghibur kesedihanku dan pelenyap dukaku.

17. Apabila anda telah sampai di penjuru Rukun Yamani, maka lakukan istilam dengan mengucapkan:

tawaf qudum

 Bismillahi Allahu Akbar Wa Lillahi-Hamd 

Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, dan segala pujian adalah milik Allah SWT

18.Selepas itu, apabila setiap kali melintasi kawasan antara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad, disunatkan untuk membaca doa khas di bawah ini:

doa rukun yamani

 Allahumma RabbaNa AaTina Fid-DunYa HasanaTan Wa Fil-AaKhiraTi HasanaTan WaQina ‘AaZaaBan-Naar, Wa AdKhilNal-JanNata Ma’al AbRaar, Ya ‘AziiZu Ya GhafFaaRu Ya Rabbal-‘AaLamiin 

Wahai Tuhan Kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta peliharalah kami dari api neraka dan masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama orang yang berjaya. Wahai Tuhan Yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun, wahai Tuhan sekalian Alam.

19. Maka selesailah pusingan ketiga dan anda masih berbaki empat (4) pusingan lagi.

Tawaf Pusingan Ke-4

tawaf qudum
20. Lakukan  istilam pada Hajarul Aswad.

21. Selesai istilam, teruskan melakukan tawaf mengelilingi Kaabah untuk pusingan kedua.

Antara doa-doa yang ma’thur yang boleh dibacakan semasa tawaf pusingan ke-4 adalah seperti berikut:

Doa Atas Nikmat Islam

 alḥamdu lillāhillażī hadānā lihāżā, wa mā kunnā linahtadiya lau lā an hadānallāh 

Segala puji bagi Allah yang telah memimpin kami di jalan ini (Islam), jika tidak ada pimpinan daripada Allah, nescaya kami akan kehilangan pimpinan

Doa Agar Ditetapkan Dalam Iman & Islam

 rabbanā lā tuzig qulūbanā ba‘da iż hadaitanā wa hab lanā mil ladunka raḥmah, innaka antal-wahhāb 

Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau memberi hidayah kepada kami, kurniakan kepada kami rahmat daripada sisiMu, sesungguhnya Engkaulah Tuhan Yang Maha mengurniakan

Doa Agar Diberi Keselamatan Dan Kesejahteraan

 Allahumma Inni As-Alukal AfWa Wal-‘AaFiyah Fid-DunYaa Wal AaKhirah 

Ya Allah, aku memohon kepadaMu keampunan serta kesejahteraan di dunia dan akhirat (Riwayat Ibn Majah)

Doa Agar Dipelihara Kesihatan

 AllahumMa Inni A-‘UuDzuuBika Min ZaWaaLi Ni’MatiKa WataHawWali ‘AaFiyaTika 

Ya Allah, aku mohon perlindunganMu daripada hilangnya nikmat kurniaanMu, daripada dihilangkan atau berubah keadaan kesihatan pemberiaanMu, daripada datangnya balasan seksa yang mendadak dan daripada segala kemurkaan.

Doa Agar Mencakupi Segala Macam Doa

 AllahumMa InNa Nas-Aluka Min Khori Maa Saa-Alaka ManHu Nabiyyuka Muhammad SAW Wa Na-‘UuDzuBika Min SyarRiMas Ta-‘AaDza MinHu Nabiyyuka Muhammad SAW Wa inTal MusTa’AaNu Alaykal BaLaaGhu Wa Laa HawLa WaLaa QuwwaTa ilLaa Billahi 

Ya Allah, aku memohon kepadaMu kebaikan apa yang dipohon oleh NabiMu Muhammad ﷺ, aku memohon perlindungan daripadaMu daripada keburukan apa yang pinta perlindungan oleh NabiMu Muhammad ﷺ, Engkaulah tempat meminta pertolongan dan Engkaulah yang menyampaikan segala sesuatu, tiada daya mahupun upaya melainkan dengan pertolongan Allah (Riwayat al-Tirmizi)

22. Apabila anda telah sampai di penjuru Rukun Yamani, maka lakukan istilam dengan mengucapkan:

 Bismillahi Allahu Akbar Wa Lillahi-Hamd 

Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, dan segala pujian adalah milik Allah SWT

23.Selepas itu, apabila setiap kali melintasi kawasan antara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad, disunatkan untuk membaca doa khas di bawah ini:

doa rukun yamani

 Allahumma RabbaNa AaTina Fid-DunYa HasanaTan Wa Fil-AaKhiraTi HasanaTan WaQina ‘AaZaaBan-Naar, Wa AdKhilNal-JanNata Ma’al AbRaar, Ya ‘AziiZu Ya GhafFaaRu Ya Rabbal-‘AaLamiin 

Wahai Tuhan Kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta peliharalah kami dari api neraka dan masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama orang yang berjaya. Wahai Tuhan Yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun, wahai Tuhan sekalian Alam.

24. Maka selesailah pusingan keempat dan anda masih berbaki tiga (3) pusingan lagi.

Tawaf Pusingan Ke-5

25. Lakukan istilam pada Hajarul Aswad.

26. Selesai istilam, teruskan melakukan tawaf mengelilingi Kaabah untuk pusingan kedua.

Antara doa-doa yang ma’thur yang boleh dibacakan semasa tawaf pusingan ke-5 adalah seperti berikut:

Doa Agar Tidak Tidak Menjadi Orang Yang Zalim Dan Jahat

 rabbanā lā taj‘alnā ma‘al-qaumiẓ-ẓālimīn 

Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim

Doa Memohon Keputusan Terbaik Dalam Sesuatu Urusan

 rabbanaftaḥ bainanā wa baina qauminā bil-ḥaqqi wa anta khairul-fātiḥīn 

Wahai Tuhan kami, hukumkanlah antara kami dan kaum kami dengan kebenaran (keadilan), kerana Engkau jualah sebaik-baik Hakim.

Doa Memohon Agar Dipermudahkan Segala Urusan

 rabbanā ātinā mil ladunka raḥmataw wa hayyi’ lanā min amrinā rasyadā 

“Wahai Tuhan kami! Kurniakanlah kami rahmat dari sisiMu, dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami”.

Doa Agar Dikurniakan Kekuatan

 rabbanā afrig ‘alainā ṣabraw wa ṡabbit aqdāmanā wanṣurnā ‘alal-qaumil-kāfirīn 

Wahai Tuhan kami! Limpahkanlah sabar kepada kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir

Doa Agar Dijauhi Zina

 Allahummag-Fir DzanBi Wa Thoh-Hir Qolbi, Wa Hassin FarJii 

Ya Allah, ampunilah dosaku, sucikanlah hatiku dan peliharalah kemaluanku. (Riwayat Ahmad)

12. Apabila anda telah sampai di penjuru Rukun Yamani, maka lakukan istilam dengan mengucapkan:

 Bismillahi Allahu Akbar Wa Lillahi-Hamd 

Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, dan segala pujian adalah milik Allah SWT

13.Selepas itu, apabila setiap kali melintasi kawasan antara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad, disunatkan untuk membaca doa khas di bawah ini:

doa rukun yamani

 Allahumma RabbaNa AaTina Fid-DunYa HasanaTan Wa Fil-AaKhiraTi HasanaTan WaQina ‘AaZaaBan-Naar, Wa AdKhilNal-JanNata Ma’al AbRaar, Ya ‘AziiZu Ya GhafFaaRu Ya Rabbal-‘AaLamiin 

Wahai Tuhan Kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta peliharalah kami dari api neraka dan masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama orang yang berjaya. Wahai Tuhan Yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun, wahai Tuhan sekalian Alam.

27. Maka selesailah pusingan kedua dan anda masih berbaki lima (5) pusingan lagi.

Tawaf Pusingan Ke-6

28. Lakukan  istilam pada Hajarul Aswad.

29. Selesai istilam, teruskan melakukan tawaf mengelilingi Kaabah untuk pusingan kedua.

Antara doa-doa yang ma’thur yang boleh dibacakan semasa tawaf pusingan ke-6 adalah seperti berikut:

Doa Ketika Dalam Kesusahan

bacaan tawaf qudum

Laa iLaaHa ilLallahul ‘AziiMul Halim, Laa iLaaHa ilLallahu Robbul ‘ArSyil ‘Azimm, Laa IlaHa ilLallahu Robbus-SamaWaaTi Wa Robbul Ardh, Wa Robbul Arsyil Karim

Tiada than selain Allah Yang Maha Agung lagi Maha Penyantun, tiada than selain Allah, Tuhan pemilik Arasy Yang Maha Agung, tiada than selain Allah, Tuhan pemelihara langit dan Tuhan pemelihara bumi dan Tuhan pemilik Arasy Yang Maha Mulia.”

(Riwayat Ahmad)

Doa Memohon Kemudahan

AllahumMa Laa SahLa ilLaa Maa Ja’AlTahu SahLaa, Wa Anta Taj-‘Alul HazNa Izaa Syi’Ta SahLaa

Ya Allah, tiadalah kemudahan melainkan jika Engkau jadikannya mudah dan Engkau menjadikan kesusahan itu mudah jika Engkau kehendaki. (Riwayat Ibnu Hibban)

Doa Memohon Berada Dalam Kebenaran

tawaf qudum

AllahumMa Inni As-Aluka Fi’Lal KhoiRooTi Wa TarKal-MunKaRat, Wa HubBal MasaaKin, Wa in TaghFiRaLii Wa TarHaMaNii, Wa iDzaa ArodTa FitNatan Fii QauMin FataWaf-Fani GhoiRo MafTun

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar sentiasa dapat mengerjakan kebalkan, meninggalkan kemungkaran dan mencintai orang-orang miskin. Ampunilah aku dan kasihanilah aku. Sekiranya Engkau hendak menurunkan bencana, maka matikanlah aku dalam keredaan-Mu lebih dahulu hingga aku tidak tertimpa musibah tersebut.” (Riwayat Ahmad)

Doa Memohon Perlindungan Daripada Perbuatan Buruk Orang Yang Hampir Dengan Kita

doa tawaf qudum

AllahumMa Inni Aa-‘UuDzuBika Min JaaRil Suk’ Wa Min ZawJin TuSyay-YiBuNii Qoblal MaSyibb, Wa Mun Waladin YaKuuNu ‘AlayYa Riba, Wa Min MaaLin YakuuNu AlayYa ‘AdzaaBan Wa Min KhoLiiLin Maa Kirin ‘iiNuHuu TaRaaNi WaQolBuhu Tar’AaNi in RoAy HasanaTan DaFaaNaha, Wa iiZaa RoAy Sayyi-Atan Adzaa-‘AHaa

Ya Allah, aku memohon perlindungan-Mu daripada jiran yang jahat, pasangan yang menjadikan aku tua sebelum aku tua, anak yang menjadikan aku susah, harta yang menjadikan aku terseksa dan kawan yang khianat yang matanya memerhatikanku, apabila dia melihat kelebihanku disembunyikannya, apabila dia melihat kekuranganku disebarkan.” (Riwayat al-Tabarani dalam kitab al-Dua)

Doa Mendapat Rezeki Yang Berganda

Allahummaj-‘Alni Min A’Dzomi ‘AbaDika NaSiiBan Fii Kulli KhoiRin TaqSiMuHul GhoDaaTa Wa NuuRaa TahDi Wa RahMatan TanSyuRuHaa Wa RizQan TabSuThuHu Wa DhurRan TakSyiFuHu WaBaLaa’ TarFa’U-Hu Wa FitNatan TasRiFuHa

“Ya Allah, jadikan aku dalam kalangan hamba-Mu yang mendapat bahagian yang hebat pada cahaya yang Engkau kurniakan sebagai hidayat, rahmat yang Engkau sebarkan, rezeki yang Engkau lapangkan, bahaya yang Engkau selamatkan, bala yang Engkau angkatkan, (elakkan) fitnah yang Engkau jauhkan dan keburukan yang Engkau hindarkan.” (Riwayat al-Tabarani)

30. Apabila anda telah sampai di penjuru Rukun Yamani, maka lakukan istilam dengan mengucapkan:

 Bismillahi Allahu Akbar Wa Lillahi-Hamd 

Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, dan segala pujian adalah milik Allah SWT

31.Selepas itu, apabila setiap kali melintasi kawasan antara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad, disunatkan untuk membaca doa khas di bawah ini:

doa rukun yamani

 Allahumma RabbaNa AaTina Fid-DunYa HasanaTan Wa Fil-AaKhiraTi HasanaTan WaQina ‘AaZaaBan-Naar, Wa AdKhilNal-JanNata Ma’al AbRaar, Ya ‘AziiZu Ya GhafFaaRu Ya Rabbal-‘AaLamiin 

Wahai Tuhan Kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta peliharalah kami dari api neraka dan masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama orang yang berjaya. Wahai Tuhan Yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun, wahai Tuhan sekalian Alam.

32. Maka selesailah pusingan keenam dan anda masih berbaki satu (1) pusingan lagi.

Tawaf Pusingan Ke-7

tawaf qudum
33. Lakukan  istilam pada Hajarul Aswad.

34. Selesai istilam, teruskan melakukan tawaf mengelilingi Kaabah untuk pusingan kedua.

Antara doa-doa yang ma’thur yang boleh dibacakan semasa tawaf pusingan ke-7 adalah seperti berikut:

Doa Kesejahteraan Ibu Bapa

 rabbirḥamhumā kamā rabbayānī ṣagīrā 

“Wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang, memelihara dan mendidikku semasa kecil.”

Doa Memohon Kecukupan Keperluan

 ḥasbiyallāhu lā ilāha illā huw, ‘alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul-‘arsyil-‘aẓīm 

“Cukuplah bagiku Allah (yang menolong dan memeliharaku) tiada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; kepada-Nya aku berserah diri dan Dialah yang mempunyai Arasy yang besar.”

Doa Menghindari Fitnah

 AllahumMa Inni A’UuZu Bika Min ‘AzaaBi JahanNam, Wa Man ‘AzaaBil Qobri, Wa Min FitNatil MahYa Wal Mamat, Wa Min SyarRi FitnaTil-MasiiHid-Dajjal 

“Ya Allah, aku memohon perlindungan daripada azab api neraka, azab kubur, fitnah kehidupan, kematian dan fitnah al-Masih al-Dajal.” (Riwayat Muslim)

Doa Memohon Dikurniakan Anak Yang Soleh Atau Solehah

 rabbi hab lī mil ladunka żurriyyatan ṭayyibah, innaka samī‘ud-du‘ā’ 

“Wahai Tuhanku, kurniakan aku dari sisi-Mu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya, Engkau sentiasa mendengar lagi memperkenankan.”

(Surah Ali ‘Imran 3: 38)

Doa Memohon Kecintaan Allah

 AllahumMa Inni As-Aluka HubBaka, Wa HubBa Man YuHibBuka, Wal ‘Amalal-lazi YuBalLi-RghuNi HubBaka, AllahumMaj-‘Al HubBaka AhabBa ilayya Min Nafsi Wa Ahli, Wa Minal Maa il-BaaRidi. 

Ya Allah aku memohon curahan cinta-Mu dan kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu serta memohon curahan amal yang dapat menghantar diriku mencintai-Mu. Ya Allah jadikanlah kecintaan kepada-Mu lebih tertanam dalam jiwaku melebihi kecintaanku kepada diri sendiri, keluargaku dan air yang sejuk.

(Riwayat al-Tirmidzi)
35. Apabila anda telah sampai di penjuru Rukun Yamani, maka lakukan istilam dengan mengucapkan:

 Bismillahi Allahu Akbar Wa Lillahi-Hamd 

Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, dan segala pujian adalah milik Allah SWT

36.Selepas itu, apabila setiap kali melintasi kawasan antara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad, disunatkan untuk membaca doa khas di bawah ini:

doa rukun yamani

 Allahumma RabbaNa AaTina Fid-DunYa HasanaTan Wa Fil-AaKhiraTi HasanaTan WaQina ‘AaZaaBan-Naar, Wa AdKhilNal-JanNata Ma’al AbRaar, Ya ‘AziiZu Ya GhafFaaRu Ya Rabbal-‘AaLamiin 

Wahai Tuhan Kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta peliharalah kami dari api neraka dan masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama orang yang berjaya. Wahai Tuhan Yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun, wahai Tuhan sekalian Alam.

37. Maka selesailah pusingan ketujuh dan ibadah tawaf tersebut.

Seterusnya, anda boleh lakukan beberapa ibadah lain sebelum melakukan ibadah Sai’e. Ibadah-Ibadah tersebut adalah seperti yang dinyatakan di bawah.

Ibadah Selepas Tawaf Ifadah

Solat Sunat Tawaf 2 Rakaat

Antara ibadah yang pertama yang boleh dilakukan selepas selesai Tawaf adalah melakukan Solat Sunat Tawaf.

Antara tempat terbaik untuk mendirikan Solat Sunat Tawaf adalah di belakang Maqam Ibrahim A.S. Akan tetapi, jika tidak dapat, maka boleh dilakukan di dalam lingkungan Hijir Ismail di bawah pancuran emas.

Solat sunat tawaf

Jika tidak dapat juga, maka solatlah berhampiran Kaabah atau dimana-mana tempat dalam Masjidil Haram.

Niat Solat Sunat Tawaf adalah seperti berikut:

niat solat sunat tawaf

 Usolli Sunnatal Tawwafi Rak’ataini Lillahi Taala 

Tatacara lengkap Solat Sunat Tawaf boleh dirujuk pada panduan khas ini: Niat & Cara Solat Solat Sunat Tawaf Beserta Doa

Berdoa Selepas Tawaf

multazam

Setelah selesai Solat Sunat Tawaf dan berdoa, maka disunatkan juga berdoa.

Antara kawasan yang digalakkan adalah di Multazam. Multazam ialah satu ruang di antara pintu Kaabah dengan Hajarul Aswad dan ia merupakan salah satu tempat paling mustajab untuk berdoa.

Doa Di Multazam

Antara doa yang paling muktabar di tempat ini adalah seperti berikut:

doa di multazam

 Allāhumma Yā Rabbal-Baytil-‘Atīq, A‘Tiq Riqābanā Warīqāba Ābā’inā Wa’ummahātinā Wa’ikhwāninā Wa’awlādinā Minal-Nār, Yā Dhal-Birri Wal-Jūd Wal-Karami Wal-Fadli Wal-‘Aṭā’i Wal-Iḥsān, Allāhumma Aḥsin ‘Āqibatanā Fīl-Umūri Kullihā Wājirnā Min Khizyid-Dunyā Wa‘Adhābal-Ākhirah, Allāhumma Innī ‘Abduka Wabnu ‘Abdik Waqīfun Taḥtabābik Multazimun Bi’a‘Tābik Mutadhallilun Bayna Yadayk Arjū Raḥmataka Wa’akhshā ‘Adhābak, Yā Qadīmal-Iḥsān, Allāhumma Innī As’aluka An Tarfa’a Dhikrī Wataḍa’a Wizrī Wuṣliḥ Amrī Wuṭahhira Qalbī Wutanawwira Lī Fī Qabrī Wtaghfirlī Dhanbī Was’aluka Ddarajātil-‘Ulā Minal-Jannah. Āmīn. 

Ya Allah Ya Tuhanku, Tuhan yang memelihara Kaabah ini, merdekakanlah diri kami, bapa dan ibu kami, saudara-saudara dan anak-anak kami dari seksa neraka. Wahai Tuhan Yang Maha Pemurah yang mempunyai keutamaan, kelebihan, anugerah dan kebaikan. Ya Allah baikkanlah kesudahan segenap urusan kami dan jauhkanlah dari kehampaan dan kehinaan di dunia dan seksa di akhirat. Ya Allah sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak daripada hamba-Mu, sedang tegak berdiri di bawah pintu Kaabah-Mu menundukkan diri di hadapan-Mu sambil mengharapkan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, aku takut akan seksa-Mu, wahai Tuhan pemilik kebaikan abadi, aku mohon pada-Mu agar Engkau tinggikan namaku, hapuskan dosaku, perbaiki segala urusanku, bersihkan hatiku, berilah kelak cahaya dalam kuburku. Berilah keampunan ke atas dosaku dan aku mohon kepada-Mu martabat yang tinggi di dalam Syurga. Ya Allah perkenankanlah.

Doa Di Maqam Ibrahim

Antara doa yang boleh dibaca di kawasan Maqam Ibrahim adalah:

doa di maqam ibrahim

 Allāhumma Innaka Ta‘Lamu Sirrī Wa ‘Alā Niyyatī Faqbal Ma‘Dhiratī Wata‘Lamu Ḥājatī Fa‘Ṭinī Su’ālī Wata‘Lamu Mā Fī Nafsī Faghfirlī Dhanbī. Allāhumma Innī As’aluka Īmānan Yubāshiru Qalbī Wa Yaqīnan Ṣādiqan Ḥattā A‘Lama Annahu Lā Yuṣībunī Illā Mā Katabta Lī Waridhan Minka Bimā Qasamta Lī. Anta Walīyī Fīd-Dunyā Wal-Ākhirah Tawaffanī Musliman Wa’alḥiqnī Bis-Ṣāliḥīn. Allāhumma Lā Tada‘ Lanā Fī Maqāminā Hādhā Dhanban Illā Ghafartahu Walā Hammān Illā Farrajtahu Walā Ḥājatan Illā Qaḍaytahā Wayassartahā Fayassir Umūranā Washrāh Ṣudūranā Wanawwir Qulūbanā Wakhtim Bis-Ṣāliḥāti A‘Mālanā. Allāhumma Tawaffanā Muslimīn Wa’aḥyinā Muslimīn Wa’alḥiqnā Bis-Ṣāliḥīn Ghayra Khazāyā Walā Maftūnīn. 

Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui apa yang tersembunyi dari rahsiaku dan amal perbuatan-ku yang nyata, maka terimalah keuzuranku, dan Engkau Maha Mengetahui segala hajatku maka kabulkanlah permohonanku. Engkau Maha Mengetahui apa sahaja yang terkandung di dalam hatiku, maka ampunilah dosaku. Ya Allah aku ini bermohon kepada-Mu iman yang kekal yang melekat terus di hati, keyakinan yang bersungguh-sungguh sehingga aku dapat mengetahui bahawa tiada sesuatu yang menimpa aku selain dari apa yang telah Engkau tetapkan kepadaku. Redhailah aku terhadap apa pun yang Engkau berikan kepadaku. Ya Allah Yang Maha Pengasih lebih daripada segala yang berhati kasih sayang, Engkau adalan pelindungku di dunia dan di akhirat. Matikanlah aku dalam keadaan muslim masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ya Allah janganlah Engkau biarkan di tempat kami ini satu dosa pun kecuali Engkau ampunkan, tiada satu kesusahan pun melainkan Engkau lapangkan, tiada satu hajat pun kecuali Engkau penuhi dan Engkau permudahkan, maka permudahkanlah segala urusan kami dan lapangkanlah dada kami, terangilah hati kami, dan sudahilah seluruh urusan kami dengan baik. Ya Allah matikanlah kami dalam keadaan Muslim, hidupkanlah kami dalam Islam dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang soleh tanpa sebarang kehampaan dan fitnah.

Minum Air Zam-Zam

Disunatkan juga untuk meminum air zam-zam. Air zam-zam mempunyai banyak keberkatan dan kelebihan.

Sabda Nabi ﷺ:

Sesungguhnya ia berkat, makanan yang mengenyangkan dan penyembuh kepada penyakit

(Riwayat Abu Daud)

Ketika hendak minum air zam-zam, disunatkan minum dalam keadaan berdiri, menghadap kiblat dan berdoa.

Doa Minum Air Zam-Zam

Doa yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ ketika minum air berkat ini ialah:

 AllahumMa Inni As-Aluka ‘ilman NaaFi’Aa, Wa RizQan Waa Si’Aa, Wa SyiFa’an Min Kulli Daa’in 

Maksudnya:

Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepadaMu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan kesembuhan daripada segala penyakit

(Riwayat al-Daruqutni)

Ketika berdoa hendaklah diiringi dengan niat tertentu seperti mohon kepada Allah SWT supaya dikurniakan zuriat, diberi pasangan hidup, diberi keluasan rezeki dan apa-apa sahaja hajat yang baik.

Mengerjakan Saie Selepas Tawaf

panduan mengerjakan saie

Setelah selesai mengerjakan tiga ibadah sunah di atas, maka bolehlah melakukan rukun yang seterusnya iaitu Sai’e.

📚 Panduan niat, cara & bacaan ketika Saie boleh dirujuk pada pautan ini: PANDUAN LENGKAP NIAT & BACAAN KETIKA SAI’E

Rumusan Mengenai Tawaf Ifadah

Tawaf Ifadah adalah salah satu daripada rukun haji yang mesti dilaksanakan oleh setiap jemaah haji setelah selesai berwukuf di Arafah dan melakukan melontar jamrah di Mina.

Ia merupakan tanda sempurnanya ibadah haji seseorang. Tawaf Ifadah dilakukan dengan berjalan mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh kali dan bermula serta berakhir di Hajar Aswad. Seorang jemaah haji harus dalam keadaan ihram dan bersih dari hadas kecil dan besar sebelum memulakan Tawaf Ifadah.

Proses Tawaf Ifadah melibatkan beberapa langkah utama, termasuk berniat di hati, melakukan tawaf sambil mematuhi semua syarat dan adab yang berlaku, melakukan solat sunat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim setelah selesai tawaf, dan meminum air Zamzam.

Selepas itu, biasanya dilanjutkan dengan Sa’ie antara bukit Safa dan Marwah jika Sa’ie belum dilakukan setelah Tawaf Qudum, dan diikuti dengan bertahallul sebagai simbol pembebasan dari larangan ihram.

Tawaf Ifadah adalah manifestasi penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, di mana melalui ibadah ini, seorang jemaah haji mengukuhkan iman dan ketaatan mereka.

Setelah melaksanakan Tawaf Ifadah, jemaah haji dianggap telah melengkapkan salah satu daripada rukun Islam dan dibolehkan untuk kembali kepada aktiviti harian mereka, dengan itu menandakan mereka telah menunaikan ibadah haji yang mabrur, InsyaAllah.

Photo of author

Muhamad Naim

Bertugas sebagai pendidik dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Telah menubuhkan dan menulis di web akuislam.com semenjak tahun 2010. Saya berharap laman web ini memberi manfaat kepada anda semua. Semoga Allah redha.

Suka Apa Yang Anda Baca?

Daftarkan nama dan email anda untuk mendapatkan panduan dan perkongsian berkualiti terus ke inbox anda secara PERCUMA!Privasi anda adalah keutamaan kami. Kami tidak bertolak ansur dengan spam dan kebocoran maklumat kepada pihak ketiga.

Tinggalkan Komen Anda..

DAFTAR NOTIFIKASI DI SINI..
Maklumkan saya jika terdapat:
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments