DOA QUNUT SUBUH & WITIR (Transliterasi Rumi & Audio)

Bagaimana bacaan Doa Qunut?

Ini adalah panduan bacaan Doa Qunut (rumi) solat subuh secara bersendirian dan bacaan Qunut imam untuk solat berjemaah.

Malah, panduan bacaan untuk Qunut Witir Serta Nazilah juga turut disediakan.

Apa yang penting:

Bantuan melalui AUDIO dan ejaan RUMI juga turut disertakan bagi membantu anda yang baru belajar dan sukar membaca tulisan arab.

Semoga panduan ini dapat membantu anda melakukan ibadah solat dengan sempurna.

Maksud Doa Qunut

doa qunut

Apakah itu Qunut?

Perkataan Qunut (الْقُنُوْتُ) adalah dari Bahasa Arab yang membawa beberapa makna diantaranya ialah berdiri lama, diam, selalu taat, tunduk, doa dan khusuk.

Manakala maksud doa Qunut secara istilah adalah — doa yang dibaca seorang Muslim dalam solat pada tempat yang dikhususkan semasa berdiri.

Imam Ahmad meriwayatkan daripada Anas r.a, katanya:

Rasulullah SAW sentiasa membaca dia qunut pada solat Subuh sehingga baginda meninggal dunia.

(Riwayat Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad, kitab Musnad Anas bin Malik)

Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan daripada Anas r.a bahawa:

Dia telah telah ditanya: ‘Adakah Rasulullah membaca qunut ketika Subuh?’

Jawabnya: ‘Ya’.

Mereka bertanya lagi: ‘Adakah Baginda membaca qunut sebelum rukuk?’

Katanya: ‘Sebaik sahaja selepas rukuk’

(Riwayat al-Bukhari dalam Sahih al-Bukhari, kitab Jumaat: Bab qunut sebelum dan selepas rukuk)

Terdapat tiga jenis Qunut dalam solat iaitu Qunut dalam solat subuh, qunut dalam solat witir ramadhan dan Qunut Nazilah.

Bacaan Doa Qunut Bersendirian

Bagaimana cara membaca doa qunut untuk solat bersendirian?

Pada rakaat kedua Solat Fardu Subuh, sebelum sujud, kekal berdiri lurus dengan mengangkat kedua-dua tangan dan berdoa (membaca qunut).

Bacaan doa qunut adalah seperti berikut:

doa qunut

Bacaan Doa Qunut Rumi

Saya ada menyediakan trasliterasi rumi untuk Qunut seperti dibawah:

Doa Qunut

Allahhummah Dinii Fiiman Hadait

Doa Qunut

Wa ’Aa Finii Fiiman ‘Aafait

Doa Qunut

Watawal-Lanii Fiiman Tawal-laiit

Doa Qunut

Wabaariklii Fiimaa A’thait

Doa Qunut

Waqinii Syarramaa Qadhait

Doa Qunut

Fainnaka Taqdhii Walaa Yuqdho ‘Alaik

Doa Qunut

WainNahu Laa Yadzilu-man Walait

Doa Qunut

Walaa Ya’izzu-man ‘Aadait

Doa Qunut

Tabaa-rakta Rabbanaa Wata ’Aalait

Doa Qunut

Falakal-hamdu ‘Alaa Maa Qadhait

Doa Qunut

Astaghfiruka Wa ’AtuuBu ilaik

Doa Qunut

Wasallallahu ‘Ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Ummiyyi, Wa ’Alaa Aalihi Washahbihi Wasallam.

Doa Qunut Imam (Berjemaah)

Sekiranya solat fardu subuh tersebut adalah secara berjemaah, bacaan qunutnya adalah sedikit berbeza daripada bacaan solat bersendirian.

Perbezaan ini adalah kerana kata ganti nama diri bahasa arab itu ‘Ku’ (nii) ditukar kepada ‘Kami’ (naa) untuk disesuaikan dengan bilangan jemaah yang ramai (lebih dari satu).

Qunut dimulakan bacaanya oleh imam.

Imam membaca ayat-ayat bertulisan biru sebagaimana di bawah dan selebihnya (tulisan hitam) dibaca sendiri oleh makmum.

doa qunut imam

Bacaan Qunut Berjemaah Rumi

 Allahhummah-dinaa Fiiman Hadait 

 Wa ’Aafinaa Fiiman ‘Aafait 

 Watawal-lanaa Fiiman Tawal-laiit 

 Wabaarik-lanaa Fiimaa A’thait 

 Waqinaa Syarramaa Qadhait 

 Fainnaka Taqdhii Walaa Yuqdha ‘Alaik 

 Wainnahu Laa Yadzilu Man Walait 

 Walaa Ya’izzu Man ‘Aadait 

 Tabaa-rakta Rabbanaa Wata’Aalait 

 Falakal-hamdu ‘Alaa Maa Qadhait 

doa qunut

 Wa Nastaghfiruka Wa Natuubu Ilaik 

 Wasollallahu ‘Ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyyil Ummiyyi, Wa ’Alaa Aalihi Wa Sohbihi Wasallam. 

Maksud Doa Qunut

hubungi kami

Berikut adalah makna terjemaah doa qunut baris demi baris:

“Ni” = aku
“Na” = kami

Allah humah dini fiman hadait.
Ya Allah berikanlah aku hidayah sebagaimana mereka yang telah Engkau beri hidayah.

Wa’a fini fiman ‘afait.
Berikan kesihatan kepadaku sebagaimana mereka yang telah Engkau berikan kesihatan.

Watawallani fiman tawalait.
Dan peliharalah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau peliharakan.

Wabarikli fimaa a’tait.
Berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau kurniakan.

Waqinii (birohmatika) syarramaa qadhait.
Dan selamatkan aku (dengan rahmat Allah) dari bahaya yang telah Engkau tentukan.

Fainnaka taqdhi wala yuqdha ‘alaik.
Maka sesungguhnya, Engkaulah yang menghukum dan bukannya yang kena hukum.

Wainnahu layadziluman walait.
Dan sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin.

Walaa ya’izzuman ‘adait.
Dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi.

Tabaa rakta rabbana wata’alait.
Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi

Falakalhamdu ‘ala maaqadzait.
Maka bagi Engkaulah segala pujian di atas apa yang Engkau hukumkan.

Wa Nastaghfiruka Wa Natubu Ilaik.
Dan kami memohon ampun dari-Mu dan kami bertaubat kepada-Mu.

Wasallallahu ‘ala Saidina Muhammadinin nabiyil ummiyi waala aalihi wasahbihi wasalam.
Dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya.

Hukum Membaca Doa Qunut

Terdapat pelbagai pandangan khilaf dan perbezaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum doa qunut dalam solat Subuh.

Imam Syafi’e berpendapat bahawa bacaan Qunut dalam solat Subuh merupakan sunat muakkad iaitu sunat yang sangat digalakkan.

Jika tertinggal atau terlupa untuk membaca Qunut, seseorang itu disunatkan untuk melakukan sujud sahwi.

Walau bagaimana pun, solat Subuh tetap sah walaupun tanpa sujud sahwi.

Pandangan Mazhab Syafi’e ini juga dipegang teguh oleh masyarakat Islam khususnya di Malaysia dan seluruh Nusantara.

YouTube video

Hukum Membaca Doa Qunut Subuh Di Mekah & Madinah

Doa ini sunat ab’adh bagi Mazhab Shafie iaitu kalau ditinggalkan sunat diganti dengan sujud sahwi.

Di Mekah dan di Madinah, Imam tidak membaca doa ini ketika solat Subuh.

Dari itu kita ada tiga pilihan:

Pilihan 1: Tinggalkan langsung dan diganti dengan sujud sahwi.

Pilihan 2: Boleh baca doa pendek berikut:

Pilihan 3: Baca doa qunut biasa tetapi mestilah dapat bersujud bersama imam jika tidak dapat disunatkan doa qunut tersebut.

Doa Qunut Nazilah

Makna Nazilah dari segi Bahasa ialah suatu keadaan yang gawat, mencemaskan dan terdesak.

Manakala, dari segi istilah, ia bermaksud suatu keadaan bencana yang menimpa ke atas umat Islam seperti adanya musuh, ketakutan, musim kemarau, wabak penyakit atau sesuatu mudharat yang jelas menimpa umat Islam.

Qunut Nazilah ialah doa yang dibacakan setelah ruku’ (sewaktu i’tidal) pada rakaat terakhir solat.

Hukumnya sunnah hai’ah (jika terlupa dan tertinggal, tidak perlu sujud sahwi).

Qunut Nazilah dilaksanakan kerana ada peristiwa (musibah) yang menimpa, seperti bencana alam atau peperangan.

Kaedah Pelaksanaan Qunut Nazilah

Qunut Nazilah boleh dibaca pada setiap solat fardhu: Zohor, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh.

Ia dibaca pada rakaat terakhir selepas bangun dari Rukuk untuk iktidal.

Doa dibaca ketika berdiri untuk Iktidal.

Ada tiga cara membaca doa tersebut, iaitu kita boleh memilih salah satu dari cara-cara berikut:

  1. Membaca doa Qunut sepertimana yang biasa dibaca ketika solat Subuh.
  2. Membaca Qunut Nazilah sahaja
  3. Membaca Qunut subuh dan diikuti dengan Qunut Nazilah
Peringatan:

Jika  tidak menghafal Qunut Nazilah, bolehlah membaca qunut sepertimana dalam solat subuh. Kemudian doa nazilah ini boleh dibaca selepas solat.

Jika berjemaah, imam hendaklah memberitahu para jemaah bahawa qunut akan dibaca di dalam solat agar mereka meng-aminkan bersama doa tersebut.

Bacaan Qunut Nazilah Rumi

Menurut pendapat majoriti ulama’, tidak ada doa khusus yang perlu dibaca di dalam doa Qunut Nazilah.

Oleh itu, doa yang dibaca ialah apa yang bersesuaian dengan musibah yang berlaku ketika itu.

  • Sebagai contoh, ketika berlaku bencana alam, kita boleh mendoakan khusus memohon perlindungan daripada Allah.
  • Sekiranya berlaku peperangan seperti di Palestin dan Syria, kita oleh berdoa khusus buat saudara kita di sana.

Namun begitu, terdapat teks Doa Qunut Nazilah yang biasa diajarkan kepada kita, seperti dalam lagu kumpulan nasyid UNIC.

Doa Qunut Nazilah

dua qunoot nazilah

ALLâhumma ‘Innâ Naj-‘Aluka Fi Nuĥuri ‘A‘-Dâ ‘Innâ‚

dua qunoot nazilah

Wa Na-‘Użu-Bika Min Syuru-Rihim,

dua qunoot nazilah

ALLâhumma Baddid Syam-Lahum

dua qunoot nazilah

Wa Farriq Jam-‘Ahum‚

dua qunoot nazilah

Wa Syattit Kalimata-Hum,

dua qunoot nazilah

Wa Zal-Zil ‘Aqdâ-Mahum,

dua qunoot nazilah

Wa Salliţ ‘Alayhim Kalbân Min Kilâbik‚

dua qunoot nazilah

Yâ Qahhâr‚ Ya Jabbâr‚ Yâ Muntaqimu

dua qunoot nazilah

Yâ ALLâhu‚ Yâ ALLâhu‚ Yâ ALLâh‚

dua qunoot nazilah

ALLâhumma Yâ Mun-Zilal-Kitâb‚

dua qunoot nazilah

Yâ Mujriyas-Saĥâb‚

dua qunoot nazilah

Yâ Hazimal Aĥzâb

dua qunoot nazilah

Ihzim-Hum. Wan-Şurnâ ‘Alayhim

YouTube video

Tidak Perlu Bertengkar Mengenai Hukum Doa Qunut

Walaupun terdapat pertentangan berkenaan hukum membaca qunut dalam Solat Subuh, tetapi kita harus tahu bahawa Qunut adalah sunnah Nabi saw dan meninggalkannya juga adalah sunnah Baginda.

Orang yang bertengkar serta bermasam muka semata-mata kerana bertelagah tentang hukum bacaan qunut dalam solat Subuh sebenarnya tidak mengikut sunnah Nabi saw.

Ulama silam telah membahaskan secara panjang lebar tentang isu-isu ranting seperti doa qunut.

Hasilnya, para ulama dalam mazhab Syafie berpendapat bahawa qunut adalah sunat, tetapi pandangan ulama dalam mazhab lain tidak sebegitu.

Mereka berbeza pendapat dalam suasana harmoni.

Hukum solat Subuh tetap sah sekalipun dibaca doa qunut ataupun tidak.

Sikap mengikut sunnah adalah baik dan mulia, namun ia tidaklah sempit sebegitu.

Sunnah Nabi adalah rujukan dan ia terdedah kepada tafsiran.

Maka sikap berlapang dada dan bertoleransi adalah sifat yang paling baik yang perlu kita amalkan.

Soal Jawab Masalah Berkaitan Doa Qunut

Berikut disenaraikan beberapa permasalah berkaitan Doa Qunut:

Apakah Hukum Doa Qunut?

Imam Syafi’e berpendapat bahawa bacaan Qunut dalam Solat Subuh merupakan sunat muakkad iaitu sunat yang sangat digalakkan.

Adakah Sah Solat Subuh Jika Tidak Dibaca Doa Qunut?

Solat subuh sah walaupun tidak dibaca Doa Qunut. Tetapi ini adalah sunnah yang digalakkan dan rugi jika tidak dilakukan.

Bagaimana Jika Tertinggal Doa Qunut?

Disunatkan melakukan Sujud Sahwi di akhir solat sebelum memberi salam.

Jika Saya Tidak Hafal Doa Qunut, Bolehkah Saya Membaca Doa Lain?

Jika masih belum menghafal bacaan doa qunut maka harus seseorang itu membaca doa yang lain yang dia ingat.

Photo of author

Muhamad Naim

Bertugas sebagai pendidik dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Telah menubuhkan dan menulis di web akuislam.com semenjak tahun 2010. Saya berharap laman web ini memberi manfaat kepada anda semua. Semoga Allah redha.

Suka Apa Yang Anda Baca?

Daftarkan nama dan email anda untuk mendapatkan panduan dan perkongsian berkualiti terus ke inbox anda secara PERCUMA!Privasi anda adalah keutamaan kami. Kami tidak bertolak ansur dengan spam dan kebocoran maklumat kepada pihak ketiga.

Tinggalkan Komen Anda..

DAFTAR NOTIFIKASI DI SINI..
Maklumkan saya jika terdapat:
guest

104 Comments
Komen Terbaru
Komen Terdahulu Paling disukai
Inline Feedbacks
View all comments
Zaini
Zaini
3 bulan yang lalu

Ikut mazhab tu wajib kah,

Amir
Amir
4 bulan yang lalu

Assalam,
Berkenaan doa qunut. Jika seseorang itu memang tak baca doa qunut dengan sengaja semasa solat subuh, kerana dia memang tak hafal. Adakah dia masih perlu buat sujud sahwi.

Harap penjelasan.

Muhd safaramannullah
Muhd safaramannullah
6 bulan yang lalu

Assalamualaikum ustaz doa qunut utk palestin ada tak? Share² ustaz…terima kasih

Hg
Hg
9 bulan yang lalu

Sebelum ni saya selalu baca Wainnahu Laa Yadzilu dengan Wainnahu Laa Yuzilu ,apakah makna ayat itu berubah menjadi sesuatu’ ayat yang buruk

Azlan Mat Jan
Azlan Mat Jan
1 tahun yang lalu

Salam Ustaz..

Bacaan yg mana satu yg betul Ustaz.. Waqinii syarramaa qadhait.. atau Waqinii birohmatika syarramaa qadhait..

atau birohmatika hanya digunakan untuk solat berjemaah sahaja.

Azlan Mat Jan
Azlan Mat Jan
Reply to  Muhamad Naim
1 tahun yang lalu

Alhamdulillah..
Terima kasih Ustaz.. atas pencerahan dari Ustaz..

Roman
Roman
1 tahun yang lalu

Assalamualaikum ustaz, saya tak hafal doa qunut tapi boleh ke saya baca dari ipad? Maksud nya saya letak ipad di depan saya. Terima kasih ustaz

Kerul
Kerul
1 tahun yang lalu

sekiranya seseorang itu solat berjemaah dan iman baca doa qunut, seseorang itu tdak tahu baca atau tidak ingat nak baca doa qunut boleh ker dia berdiam diri atau perlu baca doa yang lain?

Last edited 1 tahun yang lalu by Kerul
Izan
Izan
1 tahun yang lalu

Assalamualaikum ustaz …saya nak bertanya….apa hukum nya saya tertinggal ayat nabiyil ummiyyi dalam doa qunut…

Uwais Qarni
Uwais Qarni
1 tahun yang lalu

Boleh atau tidak boleh kita baca doa qunut berjemaah pada solat subuh besendirian

Amir
Amir
2 tahun yang lalu

Doa qunut yang dibacakan imam tulisan biru tu, di pertengahan dibaca makmum sendiri, selepas itu bukan ada lagi ke imam sambung untuk habiskan? Mohon pencerahan.

Amir
Amir
Reply to  Muhamad Naim
2 tahun yang lalu

Terima kasih atas pencerahan