Bacaan Bilal Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Bacaan selawat solat tarawih 20 rakaat

Ini adalah panduan selawat Solat Tarawih 20 rakaat.

Urutan bacaan ini disusun secara teratur dan dipermudahkan dengan ejaan rumi bagi membantu para pembaca.

Semoga memberi manfaat.

Penanda Dalam Panduan Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat Ini:

Berikut adalah penanda yang digunakan bagi membezakan bacaan bilal dan makmum:

  • Bilal @ Bilal = Bacaan yang perlu dilafazkan bilal
  • Makmum = Bacaan beramai-ramai bagi para makmum
  • Imam = Bacaan yang perlu dibaca oleh imam (doa-doa solat tarawih)

Pembukaan

Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

SubhaaNallah Walhamdulillah Wa Laa Ilaha Illallah Wallahu Akbar, Wa Laa Haula Walaa Quwwata Illa Billahil ‘Aliyyil ‘Aazimm.

Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tidak ada tuhan melainkan Allah dan Allah itu Maha Besar. Tidak ada kekuatan, dan tidak ada kekuatan kecuali oleh Allah Yang Maha Agung.


Bilal

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, Nabi Muhammad.


Makmum

Sollallahu Wasalllama ‘Alaihi

Selawat dan salam dari Allah ke atasnya.


Bilal

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidina WamaulaaNaa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, ketua kami, Nabi Muhammad.


Makmum

Sollallahu Wasallama ‘Alaihi

Selawat dan salam dari Allah ke atasnya.


Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidinaa Wa Nabiyyinaa Wa Habibina Wa Syafii’Inaa Wa Zuhrina Wa Maulaanaa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, kekasih kami, ingatan kami, ketua kami, Nabi Muhammad.


Makmum
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Sollallahu Wasallama ‘Alaihi

Selawat dan salam dari Allah ke atasnya.


Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Solaatut-taraawih Jaami’ah Min Qiyaami Syahri RamadhooNa AsaaBakumullah

Mari sembahyang Tarawih berjemaah di bulan Ramadhan semoga Allah mengurniakan pahala kepada kita.


Makmum
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Assolatu Laa Ilaaha Illallah

Sahaja kami bersolat kepada tiada tuhan selain Allah.

Maka bangun untuk mengerjakan Solat Tarawih sebanyak 2 rakaat.

Selepas Rakaat 2

Bilal

Fadlan Minallahi Wa Ni’mah

Bersyukur kepada Allah dan rahmatNya.


Makmum
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Wa Maghfiratan Warahmah, Laa Ilaha Illallahu Wahdahu Laa Syariikalahu, Lahul Mulku Walahul Hamdu Yuhyi Wayumiitu Wahuwa ‘Alaa Kulli Syai’in Qodirr

Dan pengampunan dan rahmat, tidak ada tuhan melainkan Allah sahaja, dan tidak ada pasangan baginya. Dialah raja, dan segala puji baginya, Dia akan sentiasa hidup dan tidak mati. Dialah pembeli segala kemampuan.


Bilal

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammmad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, Nabi Muhammad.


Makmum

Sollallahu Wasallama ‘Alaihi

Selawat dan rahmat Allah ke atasnya.


Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidinaa Wa Maulaanaa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, ketua kami, Nabi Muhammad.


Makmum

Sollallahu Wasallama ‘Alaihi

Selawat dan rahmat Allah ke atasnya.


Bilal

al-Badrul Muniru Muhammad, Sollu ‘Alaih

Bulan purnama yang paling terang, wahai Muhammad, selawat ke atasnya.


Makmum

Sollallahu Wasallama ‘Alaihi

Selawat dan rahmat Allah ke atasnya.

Selepas Rakaat 4

Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

SubHaaNal Malikil Ma’bud

Maha Suci Pemilik dan Tuhan kami.


Makmum
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

SubHaaNal Malikil Maujud, SubHaaNal Malikil Hayyil-Lazii Laa YaNaaMu Wa Laa YamuuTu Wala YaFuuTu Abada, SubbuHun Quddusun RobbuNaa Warobbul Malaa-ikati WarRuh. SubHaaNallah WalHamdulillahi Walaa Ilaha Illallahu Wallahu Akbar, Walaa Haula Wala Quwwata Illa Billahil ‘Aliyyil ‘Aziim.

Maha Suci Raja Yang Maha Mulia, Maha Suci Raja yang hidup, tidak tidur, tidak mati, dan tidak pernah ketinggalan. Kemuliaan Maha Suci Allah dan Tuhan para malaikat dan Roh. Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tidak ada tuhan melainkan Allah dan Allah itu Maha Besar. Dan tidak ada kekuatan dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa.


Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Allahumma Solli ‘Alaa SayyidiNaa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, Nabi Muhammad.


Makmum

Sollallahu Wassalama ‘Alaih

Selawat dan salam dari Allah ke atasnya.


Bilal

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidina Wa MaulaaNa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, ketua kami, Nabi Muhammad.


Makmum

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad

Selawat dan salam dari Allah ke atasnya.


Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidina Wa Nabiyyinaa Wa Habiibinaa Wa Syafii’Ina Wa Zuhrina Wa MaulaaNa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, kekasih kami, ingatan kami, ketua kami, Nabi Muhammad.


Makmum

Sollallahu Wassalama ‘Alaihi

Selawat dan salam dari Allah ke atasnya.

Doa Selepas Rakaat 4

Imam

Allahumma inna Nas Aluka Ridho Ka Waljannah Wa Na’Uzubika Min SaKhotika-wannar. Allahumma innaka ‘Affuwwun Karimun, Tuhibbul ‘Afwa Fa’fu ‘Anna, Wa ‘An Waa Lidinaa Wa An Jami’il Muslimina Wal Muslimat, Birahmatika Ya Arhamarrohimin. Wasollollahu ‘Ala Sayyidina Muhammadin Wa ‘Ala Alihi Wasohbihi Wabaaroka Wasallam 

Dengan nama Tuhan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga kami mendapat keredhaanMu dan syurgaMu, dan kami berlindung kepadaMu dari murka dan api nerakaMu. Ya Allah, engkaulah maha pengampun yang murah hati, Maha Melindungi, jadi ampunkan kami, ibu bapa kami, dan semua muslimin dan muslimat, demi Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat dari Allah kepada ketua kita Nabi Muhammad, keluarga, sahabat baginda, dan keberkatan dan kedamaiannya.

Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Al-Khilafatul Awwal Ba’da RasuuLillahi Sollallah ‘Alaihi Wassallama Amiirul Mu’minin Sayyidinaa Abu Bakrin As-Siddiq Radhiyallahu Anh

Khalifah pertama setelah Rasulullah, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, pemimpin orang-orang beriman, Saidina Abu Bakr As-Siddiq RA.


Makmum
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Radiyallahu Anh

Telah reda Allah ke atas beliau

Selepas Rakaat 6

Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Fadlan Minallahi Wa Ni’mah

Bersyukur kepada Allah dan rahmatNya.


Makmum
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Wa Maghfiratan Warahmah, Laa Ilaha Illallahu Wahdahu Laa Syariikalahu, Lahul Mulku Walahul Hamdu Yuhyi Wayumiitu Wahuwa ‘Alaa Kulli Syai’in Qodirr

Dan pengampunan dan rahmat, tidak ada tuhan melainkan Allah sahaja, dan tidak ada pasangan baginya. Dialah raja, dan segala puji baginya, Dia akan sentiasa hidup dan tidak mati. Dialah pembeli segala kemampuan.


Bilal

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammmad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, Nabi Muhammad.


Makmum

Sollallahu Wasallama ‘Alaihi

Selawat dan rahmat Allah ke atasnya.


Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidinaa Wa Maulaanaa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, ketua kami, Nabi Muhammad.


Makmum

Sollallahu Wasallama ‘Alaihi

Selawat dan rahmat Allah ke atasnya.


Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

al-Badrul Muniru Muhammad, Sollu ‘Alaih

Bulan purnama yang paling terang, wahai Muhammad, selawat ke atasnya.


Makmum

Sollallahu Wasallama ‘Alaihi

Selawat dan rahmat Allah ke atasnya.

Selepas Rakaat 8

Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

SubHaaNal Malikil Ma’bud

Maha Suci Pemilik dan Tuhan kami.


Makmum
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

SubHaaNal Malikil Maujud, SubHaaNal Malikil Hayyil-Lazii Laa YaNaaMu Wa Laa YamuuTu Wala YaFuuTu Abada, SubbuHun Quddusun RobbuNaa Warobbul Malaa-ikati WarRuh. SubHaaNallah WalHamdulillahi Walaa Ilaha Illallahu Wallahu Akbar, Walaa Haula Wala Quwwata Illa Billahil ‘Aliyyil ‘Aziim.

Maha Suci Raja Yang Maha Mulia, Maha Suci Raja yang hidup, tidak tidur, tidak mati, dan tidak pernah ketinggalan. Kemuliaan Maha Suci Allah dan Tuhan para malaikat dan Roh. Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tidak ada tuhan melainkan Allah dan Allah itu Maha Besar. Dan tidak ada kekuatan dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa.


Bilal

Allahumma Solli ‘Alaa SayyidiNaa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, Nabi Muhammad.


Makmum

Sollallahu Wassalama ‘Alaih

Selawat dan salam dari Allah ke atasnya.


Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidina Wa MaulaaNa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, ketua kami, Nabi Muhammad.


Makmum

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad

Selawat dan salam dari Allah ke atasnya.


Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidina Wa Nabiyyinaa Wa Habiibinaa Wa Syafii’Ina Wa Zuhrina Wa MaulaaNa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, kekasih kami, ingatan kami, ketua kami, Nabi Muhammad.


Makmum

Sollallahu Wassalama ‘Alaihi

Selawat dan salam dari Allah ke atasnya.

Doa Selepas Rakaat 8

Imam

Allahumma inna Nas Aluka Ridho Ka Waljannah Wa Na’Uzubika Min SaKhotika-wannar. Allahumma innaka ‘Affuwwun Karimun, Tuhibbul ‘Afwa Fa’fu ‘Anna, Wa ‘An Waa Lidinaa Wa An Jami’il Muslimina Wal Muslimat, Birahmatika Ya Arhamarrohimin. Wasollollahu ‘Ala Sayyidina Muhammadin Wa ‘Ala Alihi Wasohbihi Wabaaroka Wasallam 

Dengan nama Tuhan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga kami mendapat keredhaanMu dan syurgaMu, dan kami berlindung kepadaMu dari murka dan api nerakaMu. Ya Allah, engkaulah maha pengampun yang murah hati, Maha Melindungi, jadi ampunkan kami, ibu bapa kami, dan semua muslimin dan muslimat, demi Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat dari Allah kepada ketua kita Nabi Muhammad, keluarga, sahabat baginda, dan keberkatan dan kedamaiannya.

Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Al-Khilafatus Tsani Ba’da RasuuLillahi Sollallah ‘Alaihi Wassallama Amiirul Mu’minin Sayyidinaa Umar Ibni al-Khattab Radhiyallahu Anh

Khalifah kedua setelah Rasulullah, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, pemimpin orang-orang beriman, Saidina Umar Al-Khattab RA.


Makmum

Radiyallahu Anh

Telah reda Allah ke atas beliau

Selepas Rakaat 10

Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Fadlan Minallahi Wa Ni’mah

Bersyukur kepada Allah dan rahmatNya.


Makmum
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Wa Maghfiratan Warahmah, Laa Ilaha Illallahu Wahdahu Laa Syariikalahu, Lahul Mulku Walahul Hamdu Yuhyi Wayumiitu Wahuwa ‘Alaa Kulli Syai’in Qodirr

Dan pengampunan dan rahmat, tidak ada tuhan melainkan Allah sahaja, dan tidak ada pasangan baginya. Dialah raja, dan segala puji baginya, Dia akan sentiasa hidup dan tidak mati. Dialah pembeli segala kemampuan.


Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammmad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, Nabi Muhammad.


Makmum

Sollallahu Wasallama ‘Alaihi

Selawat dan rahmat Allah ke atasnya.


Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidinaa Wa Maulaanaa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, ketua kami, Nabi Muhammad.


Makmum

Sollallahu Wasallama ‘Alaihi

Selawat dan rahmat Allah ke atasnya.


Bilal

al-Badrul Muniru Muhammad, Sollu ‘Alaih

Bulan purnama yang paling terang, wahai Muhammad, selawat ke atasnya.


Makmum

Sollallahu Wasallama ‘Alaihi

Selawat dan rahmat Allah ke atasnya.

Selepas Rakaat 12

Bilal

SubHaaNal Malikil Ma’bud

Maha Suci Pemilik dan Tuhan kami.


Makmum
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

SubHaaNal Malikil Maujud, SubHaaNal Malikil Hayyil-Lazii Laa YaNaaMu Wa Laa YamuuTu Wala YaFuuTu Abada, SubbuHun Quddusun RobbuNaa Warobbul Malaa-ikati WarRuh. SubHaaNallah WalHamdulillahi Walaa Ilaha Illallahu Wallahu Akbar, Walaa Haula Wala Quwwata Illa Billahil ‘Aliyyil ‘Aziim.

Maha Suci Raja Yang Maha Mulia, Maha Suci Raja yang hidup, tidak tidur, tidak mati, dan tidak pernah ketinggalan. Kemuliaan Maha Suci Allah dan Tuhan para malaikat dan Roh. Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tidak ada tuhan melainkan Allah dan Allah itu Maha Besar. Dan tidak ada kekuatan dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa.


Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Allahumma Solli ‘Alaa SayyidiNaa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, Nabi Muhammad.


Makmum

Sollallahu Wassalama ‘Alaih

Selawat dan salam dari Allah ke atasnya.


Bilal

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidina Wa MaulaaNa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, ketua kami, Nabi Muhammad.


Makmum

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad

Selawat dan salam dari Allah ke atasnya.


Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidina Wa Nabiyyinaa Wa Habiibinaa Wa Syafii’Ina Wa Zuhrina Wa MaulaaNa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, kekasih kami, ingatan kami, ketua kami, Nabi Muhammad.


Makmum
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Sollallahu Wassalama ‘Alaihi

Selawat dan salam dari Allah ke atasnya.

Doa Selepas Rakaat 12

Imam

Allahumma inna Nas Aluka Ridho Ka Waljannah Wa Na’Uzubika Min SaKhotika-wannar. Allahumma innaka ‘Affuwwun Karimun, Tuhibbul ‘Afwa Fa’fu ‘Anna, Wa ‘An Waa Lidinaa Wa An Jami’il Muslimina Wal Muslimat, Birahmatika Ya Arhamarrohimin. Wasollollahu ‘Ala Sayyidina Muhammadin Wa ‘Ala Alihi Wasohbihi Wabaaroka Wasallam 

Dengan nama Tuhan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga kami mendapat keredhaanMu dan syurgaMu, dan kami berlindung kepadaMu dari murka dan api nerakaMu. Ya Allah, engkaulah maha pengampun yang murah hati, Maha Melindungi, jadi ampunkan kami, ibu bapa kami, dan semua muslimin dan muslimat, demi Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat dari Allah kepada ketua kita Nabi Muhammad, keluarga, sahabat baginda, dan keberkatan dan kedamaiannya.

Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Al-Khilafatul Tsalist Ba’da RasuuLillahi Sollallah ‘Alaihi Wassallama Amiirul Mu’minin Sayyidinaa ‘Utsmaan Ibnu ‘Affan Radhiyallahu Anh

Khalifah pertama setelah Rasulullah, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, pemimpin orang-orang beriman, Saidina Usman bin Affan RA.


Makmum

Radiyallahu Anh

Telah reda Allah ke atas beliau

Selepas Rakaat 14

Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Fadlan Minallahi Wa Ni’mah

Bersyukur kepada Allah dan rahmatNya.


Makmum
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Wa Maghfiratan Warahmah, Laa Ilaha Illallahu Wahdahu Laa Syariikalahu, Lahul Mulku Walahul Hamdu Yuhyi Wayumiitu Wahuwa ‘Alaa Kulli Syai’in Qodirr

Dan pengampunan dan rahmat, tidak ada tuhan melainkan Allah sahaja, dan tidak ada pasangan baginya. Dialah raja, dan segala puji baginya, Dia akan sentiasa hidup dan tidak mati. Dialah pembeli segala kemampuan.


Bilal

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammmad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, Nabi Muhammad.


Makmum

Sollallahu Wasallama ‘Alaihi

Selawat dan rahmat Allah ke atasnya.


Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidinaa Wa Maulaanaa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, ketua kami, Nabi Muhammad.


Makmum
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Sollallahu Wasallama ‘Alaihi

Selawat dan rahmat Allah ke atasnya.


Bilal

al-Badrul Muniru Muhammad, Sollu ‘Alaih

Bulan purnama yang paling terang, wahai Muhammad, selawat ke atasnya.


Makmum

Sollallahu Wasallama ‘Alaihi

Selawat dan rahmat Allah ke atasnya.

Selepas Rakaat 16

Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

SubHaaNal Malikil Ma’bud

Maha Suci Pemilik dan Tuhan kami.


Makmum
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

SubHaaNal Malikil Maujud, SubHaaNal Malikil Hayyil-Lazii Laa YaNaaMu Wa Laa YamuuTu Wala YaFuuTu Abada, SubbuHun Quddusun RobbuNaa Warobbul Malaa-ikati WarRuh. SubHaaNallah WalHamdulillahi Walaa Ilaha Illallahu Wallahu Akbar, Walaa Haula Wala Quwwata Illa Billahil ‘Aliyyil ‘Aziim.

Maha Suci Raja Yang Maha Mulia, Maha Suci Raja yang hidup, tidak tidur, tidak mati, dan tidak pernah ketinggalan. Kemuliaan Maha Suci Allah dan Tuhan para malaikat dan Roh. Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tidak ada tuhan melainkan Allah dan Allah itu Maha Besar. Dan tidak ada kekuatan dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa.


Bilal

Allahumma Solli ‘Alaa SayyidiNaa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, Nabi Muhammad.


Makmum

Sollallahu Wassalama ‘Alaih

Selawat dan salam dari Allah ke atasnya.


Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidina Wa MaulaaNa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, ketua kami, Nabi Muhammad.


Makmum

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad

Selawat dan salam dari Allah ke atasnya.


Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidina Wa Nabiyyinaa Wa Habiibinaa Wa Syafii’Ina Wa Zuhrina Wa MaulaaNa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, kekasih kami, ingatan kami, ketua kami, Nabi Muhammad.


Makmum

Sollallahu Wassalama ‘Alaihi

Selawat dan salam dari Allah ke atasnya.

Doa Selepas Rakaat 16

Imam
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Allahumma inna Nas Aluka Ridho Ka Waljannah Wa Na’Uzubika Min SaKhotika-wannar. Allahumma innaka ‘Affuwwun Karimun, Tuhibbul ‘Afwa Fa’fu ‘Anna, Wa ‘An Waa Lidinaa Wa An Jami’il Muslimina Wal Muslimat, Birahmatika Ya Arhamarrohimin. Wasollollahu ‘Ala Sayyidina Muhammadin Wa ‘Ala Alihi Wasohbihi Wabaaroka Wasallam 

Dengan nama Tuhan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga kami mendapat keredhaanMu dan syurgaMu, dan kami berlindung kepadaMu dari murka dan api nerakaMu. Ya Allah, engkaulah maha pengampun yang murah hati, Maha Melindungi, jadi ampunkan kami, ibu bapa kami, dan semua muslimin dan muslimat, demi Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat dari Allah kepada ketua kita Nabi Muhammad, keluarga, sahabat baginda, dan keberkatan dan kedamaiannya.

Bilal
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Al-Khilafatur-raabi’ Ba’da RasuuLillahi Sollallah ‘Alaihi Wassallama Amiirul Mu’minin Sayyidinaa Ali Ibni Abi Thalib Karamallahu Wajhah

Khalifah pertama setelah Rasulullah, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, pemimpin orang-orang beriman, Saidina Ali bin Abi Talib RA.


Makmum

Radiyallahu Anh

Telah reda Allah ke atas beliau

Selepas Rakaat 18

Bilal

Fadlan Minallahi Wa Ni’mah

Bersyukur kepada Allah dan rahmatNya.


Makmum
Selawat Solat Tarawih 20 Rakaat

Wa Maghfiratan Warahmah, Laa Ilaha Illallahu Wahdahu Laa Syariikalahu, Lahul Mulku Walahul Hamdu Yuhyi Wayumiitu Wahuwa ‘Alaa Kulli Syai’in Qodirr

Dan pengampunan dan rahmat, tidak ada tuhan melainkan Allah sahaja, dan tidak ada pasangan baginya. Dialah raja, dan segala puji baginya, Dia akan sentiasa hidup dan tidak mati. Dialah pembeli segala kemampuan.


Bilal

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammmad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, Nabi Muhammad.


Makmum

Sollallahu Wasallama ‘Alaihi

Selawat dan rahmat Allah ke atasnya.


Bilal

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidinaa Wa Maulaanaa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, ketua kami, Nabi Muhammad.


Makmum

Sollallahu Wasallama ‘Alaihi

Selawat dan rahmat Allah ke atasnya.


Bilal

al-Badrul Muniru Muhammad, Sollu ‘Alaih

Bulan purnama yang paling terang, wahai Muhammad, selawat ke atasnya.


Makmum

Sollallahu Wasallama ‘Alaihi

Selawat dan rahmat Allah ke atasnya.

Setelah selesai tarawih 20 Rakaat, maka bacalah Doa Tarawih seperti dibawah

Doa Selepas Tarawih Sebelum Witir

Setelah selesai 8 atau 20 rakaat dan bacaan selawat, imam mengakhiri solat sunat Tarawih dengan membaca doa ini:

Kredit bacaan doa kepada Ustaz Ikmal Zaidi Hashim

Bismillahirrahmanir rahim.

Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassolatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala Alihi wasohbihi ajmain, Allahummaj ‘alna bil imani kamilin,  walifara idhika muaddin. Wa lissolati haafizin. wa lizzakati faa ilin, wa limaa ‘indaka tholibin, wa li ‘afwika raajiina wa bil hudaa mutamassikiin.

Wa anil laghwi mu’ridhiin. Wa fiddunya zaahidin. Wa fil aakhirati ra ghibin. Wa bil qadaa i raa dhiin. Wa binnu amaa i syaakirin. Wa alal balaa ya saabiriin. Wa tahta liwaa i sayyidinaa muhammmadin sallaahu alaihi wa sallama yaumal qiyamaati saa iriin. Wa ilal haudhi waaridiin. Wafil jannati daakhiliin.

Wa Alaa sariiratil karaa mati qaa idiiin. Wa bihuurin linim mutazawwajiin. Wa min sundusiw waistabraqiw wadiibaajim mutalabbisiin. Wa min to aamil jannati aa kilin. Wa mil labaniw wa asalim musoffaini syaaribiin. bi akwaa biw wa abaariiqa wakaksim mimma ‘in. ma Allaziina an amta alaihim minan nabiyyiina wassiddiiqiina wasy syuhadaa iwassoolihin.

Allahummaj ‘alna fii haazihil lailatisy syahrisy syariifatil mubaarakati minassu Adaail maqbuuliin. Wa alaa  taj ‘alnaa allaahumma minal asy qiyaa ilmarduudiin. ilaahana Aafinaa wa’fu annaa waghfir allaahumma lanaa. waliwaalidiina wali ummahaatina wali ikhwaaninaa wali akhawaatinaa wali azwaajinaa wali ahliinaa wali ahli baitinaa

wali ajdaadinaa wali jaddatinaa wali masyaa ikhinaa wali mu allimiinaa, wa jamii il muslimiina wal muslimaati wal mukminiina wal mukminaat., al ahya i minhum wal amwaat.

Waktubillahummas-salaamata wal aafiyata alai na wa alaa abiidikal hujjaaji wal ghuzaati wazzuwaar, wal musaafiriina wa muqiimiina fil barri wal bahri minal muslimin.

Waqinaa syarrazh zholimin. Wan surnaa alal qaumil kaafiriin, ya mujiibassaa iliin. Wakh tim lanaa yaa rabbanaa minka bikhairiyyaa arhamar raahimin,

Wassollahu ‘ala khairi kholqihi muhammadin wa ‘ala Alihi wasohbihi wassallam. Walhamdulillahi robbil  Aalamin.


Maksudnya:

Segala puji untuk Allah Tuhan sekalian alam, sebagai pujian yang menyempurnakan nikmatNya dan mencukupkan pertambahannya. Wahai Tuhan kami, bagiMu pujian seperti yang selayakNya dan kemudian ZatMu dan kebesaran pemerintahanMu. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad dan keluarga serta sahabat-sahabatNya. Ya Allah Ya Tuhan kami, jadikanlah iman kami iman yang sempurna. Segala kewajipan zakat kami laksanakan dan segala apa yang ada di sisiMu kami pohonkan dan keampunanMu kami harapkan. Kami berpegang dengan petunjukMu dan menjauhi perkara yang sia-sia, zuhud dengan dunia dan cinta akhirat, redha dengan ketentuanMu, bersyukur dengan nikmat-nikmatMu, dan bersabar dengan bala bencana. Kami berlindung di bawah panji-panji Nabi Muhammad pada hari kemudian, kami berkehendak kepada perlindunganMu dan dapat memasuki syurgaMu dan duduk di atas katil yang mulia (di syurga), berkahwin dengan bidadari-bidadari dan memakai perhiasan-perhiasan di syurga, memakan makanan di Syurga, minum susu dan madu yang suci dari gelas-gelas yang indah bersama mereka yang telah Engkau beri nikmat daripada golongan nabi-nabi, rasul-rasul, para syuhada dan orang soleh. Ya Allah, jadikan kami pada malam yang mulia dan penuh keberkatan ini daripada orang yang berbahagia kerana diterima amalannya, dan janganlah jadikan kami orang yang berdukacita kerana ditolak amalan kami. Ya Tuhan kami, afiatkan kami dan berikan kami keafiatan, Ya Tuhan kami, ampuni kami, ibu bapa kami, saudara-saudara kami, suami/isteri kami dan guru-guru kami dan mereka yang kami ajarkan, dan mereka yang mempunyai hak ke atas kami, dan mereka yang mencintai kami dan berbuat baik kepada kami, dan mereka yang membimbing kami dan yang kami bimbing kepada kebaikan, dan mereka yang berwasiat kepada kami dan yang kami wasiatkan dengan doa, dan seluruh muslimin dan muslimat. Dan Ya Allah, tulislah keselamatan dan keampunan untuk kami dan ke atas hamba-hambaMu yang terdiri daripada para jemaah haji dan umrah, peniaga-peniaga, orang yang berziarah, musafir-musafir dan orang yang bermukim, di darat atau di laut daripada orang Islam. Dan jauhkan kami daripada orang yang zalim, dan bantulah kami menghadapi orang kafir, wahai Tuhan yang memperkenankan orang yang bermohon. Dan sempurnakanlah untuk kami wahai Tuhan kami daripadaMu dengan kebaikan wahai Tuhan Yang Maha Pengasih daripada segala segala yang mengasihani. Selawat dan salam ke atas sebaik-baik kejadian, Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya dan Sahabat-sahabatnya, dan segala puji untuk Allah Tuhan sekalian alam.

Bacaan Sebelum Solat Witir

Selepas berdoa, diikuti dengan solat sunat witir sebanyak tiga rakaat.

Solat witir didirikan sebanyak 3 rakaat dengan dua salam.

Bilal

Untuk memulakan solat sunat witir, bilal menyeru:

A. Lafaz bilal untuk awal Ramadan sehingga malam 15 Ramadan

Autiruu Wa Majjidu Wa ‘Azzimu Syahrokum Syahrossiyami Rahimaku-mullah. 

Berwitirlah kamu, muliakan dan agungkanlah kamu akan bulan kamu iaitu bulan puasa. Mudah-mudahan kamu semua dirahmati Allah.

B. Lafaz bilal untuk malam 16 Ramadan hingga akhir Ramadan:

Autiruu Wa Majjidu Wa ‘Azzimu WaqNutuu Syahrokum Syahrossiyami Rahimaku-Mullah. 

Berwitirlah kamu, muliakan dan agungkanlah serta berqunutlah kamu akan bulan kamu iaitu bulan puasa. Mudah-mudahan kamu semua dirahmati Allah.


Makmum

Makmum menjawab beramai-ramai:

 Assolatu laa ilaha illallaah  

Dirahmati, tiada Tuhan melainkan Allah


Bilal

This image has an empty alt attribute; its file name is selawat-tarawih-3.jpg

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, Nabi Muhammad.


Makmum

This image has an empty alt attribute; its file name is Solat-tarawih-4.jpg

Sollallahu Wasalllama ‘Alaihi

Selawat dan salam dari Allah ke atasnya.


Bilal

This image has an empty alt attribute; its file name is selawat-tarawih-5.jpg

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidina WamaulaaNaa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, ketua kami, Nabi Muhammad.


Makmum

This image has an empty alt attribute; its file name is Solat-tarawih-4.jpg

Sollallahu Wasallama ‘Alaihi

Selawat dan salam dari Allah ke atasnya.


Bilal

This image has an empty alt attribute; its file name is selawat-tarawih-8.jpg

Allahumma Solli ‘Alaa Sayyidinaa Wa Nabiyyinaa Wa Habibina Wa Syafii’Inaa Wa Zuhrina Wa Maulaanaa Muhammad

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, kekasih kami, ingatan kami, ketua kami, Nabi Muhammad.


Makmum

This image has an empty alt attribute; its file name is Solat-tarawih-4.jpg

Sollallahu Wasallama ‘Alaihi

Selawat dan salam dari Allah ke atasnya.

Lakukan solat witir 3 rakaat dengan 2 salam.

Nota

Pada malam ke-16 hingga akhir bulan Ramadan, disunatkan membaca Doa Qunut para rakaat yang akhir solat sunat witir.

Doa Qunut tersebut adalah sama seperti doa qunut solat fardu subuh

Doa Penutup

Selesai Solat Witir, bacalah doa penutup sebagaimana berikut:

Imam
Kredit bacaan doa Inteam Digital

Allahumma Rabbana Taqabbal Minna Solatana Wasiyamana Waqiyamana Waruku Aana Wasujudana Wata Khosyu Aana Wata Aabbu Dana Wata Dorru Aana Watammim Taksii Rana Ya Allah, Birahmatika Ya ArhamarRaahimin, Ya Rabbal Aalamin. Wasollallahu ‘Ala Sayyidina Muhammadin Wa ‘Ala Aalihi Wasohbihi Wabaroka Wasallam, Walhamdulillahi Rabbil ‘Alamin

Maksud:

Ya Tuhan, Tuhan kami, terimalah doa dan puasa kami, doa kami, doa kami, sujud kami, ibadah kami, penghormatan kami, dan keletihan kami, dan kesulitan kami, dengan rahmatMu, kasihanilah wahai Tuhan sekalian alam. Dan selawat dan salam Allah kepada ketua kita Muhammad, keluarga, sahabat baginda, dan keberkatan serta kedamaian, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.

Penutup

Setelah selesai melaksanakan solat witir, maka selesailah Solat Sunat Tarawih untuk malam tersebut.

Ambillah peluang ini untuk beramah mesra sesama keluarga untuk mengeratkan hubungan silaturrahim.

Semoga kita semua mendapat keberkatan di bulan Ramadan yang mulia ini.

Suka Apa Yang Anda Baca?

Daftarkan nama dan email anda untuk mendapatkan panduan dan perkongsian berkualiti terus ke inbox anda secara PERCUMA!Privasi anda adalah keutamaan kami. Kami tidak bertolak ansur dengan spam dan kebocoran maklumat kepada pihak ketiga.

Tinggalkan Komen Anda..

DAFTAR NOTIFIKASI DI SINI..
Maklumkan saya jika terdapat:

7 Comments
Komen Terbaru
Komen Terdahulu Paling disukai
Inline Feedbacks
View all comments
sho
5 bulan yang lalu

Masyaallah. terima kasih

mohd
6 bulan yang lalu

assalammualaikum tuan.. izinkan sy print utk di letakan di surau kg sy

Norehan Salbidi
1 tahun yang lalu

Sangat bagus, mudah diikuti.

Hamba Allah kkk
1 tahun yang lalu

Terima kasih admin .. 8 Ramadhan 1443 terbaik kkk

Milik Allah
1 tahun yang lalu

Alhamdulillah… love you… terima kasih…

Adawiyah Azrol
2 tahun yang lalu

Alhamdulillah terima kasih..sangat membantu ☺️