Seruan Bacaan Bilal Solat Tarawih & Doa Selepas Solat Tarawih

Ini adalah panduan seruan bacaan bilal solat tarawih

Panduan ini disediakan secara lengkap dan tersusun untuk memudahkan anda.

Doa selepas solat tarawih juga turut disediakan untuk membantu anda mengerjakan ibadah tarawih dengan lebih sempurna.

Semoga panduan ini dapat membantu anda.

Seruan Bacaan Bilal Solat Tarawih

Petunjuk:

  • Bacaan untuk bilal ditandakan dengan warna biru
  • Bacaan untuk makmum adalah berwarna hitam

Selawat yang dinyatakan adalah untuk solat 8 rakaat

Pembukaan Solat


1. Biasanya untuk memulakan solat tarawih, bilal akan menyebut lafaz ini:

lafaz memulakan solat tarawih

  subhanallah walhamdulillah wa laa ilaaha illallaah wallahu akbar walaa haula walaa quwwata illaa billa hil aliyyil ‘azim  

Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, dan Allah Maha Besar. Tiada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan  Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung.


2. seterusnya bilal menyambung lagi dengan ayat:

 Allahumma solli ‘ala sayyidina Muhammad 

Ya Allah anugerahkanlah kesejahteraan ke atas junjungan kami Nabi Muhammad


3. kemudian para jemaah menjawab beramai-ramai:

seruan selawat solat tarawih

 Sollallaah Wasallama ‘Alaih 

Allah mencurahkan  rahmat dan kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad


4. Disambung bilal dengan lafaz selawat:

 Allahumma solli ‘ala sayyidina wa maulana Muhammad 

Ya Allah anugerahkanlah kesejahteraan ke atas junjungan kami ketua kami Nabi Muhammad


5. Para jemaah menjawab beramai-ramai:

seruan selawat solat tarawih

 Sollallaah Wasallama ‘Alaih 

Allah mencurahkan  rahmat dan kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad


6. Disambung lagi oleh bilal dengan lafaz:

 Allahumma solli ‘ala sayyidina wanabiyyina wahabibina wa syafi-‘ina wa zukh rinaa wa maulaanaa muhammad 

Ya Allah, anugerahkanlah kesejahteraan ke atas junjungan kami, kekasih kami, yang mensyafaatkan kami (kelak), pertaruhan kami, dan pemimpin kami Nabi Muhammad.


7. Para jemaah menjawab beramai-ramai:

seruan selawat solat tarawih

 Sollallaah Wasallama ‘Alaih 

Allah mencurahkan  rahmat dan kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad


8. Seterusnya bilal menyeru jemaah untuk mendirikan Solat Sunat Tarawih dengan lafaz:

seruan bilal solat tarawih

 solaatut taraawiihi min qiyaami syahri ramadhona asa bakumullah 

Solat Tarawih menghidupkan Bulan Ramadan, semoga Allah memberikan ganjaran pahala


9. Para jemaah menjawab beramai-ramai:

 Assolatu laa ilaha illallaah 

Dirahmati, tiada Tuhan melainkan Allah


Maka bangun untuk mengerjakan Solat Tarawih yang pertama sebanyak 2 rakaat.

Selepas Solat Pertama


1. Sesudah salam solat yang pertama, bilal akan melafazkan:

 Fadlan minallahi wa ni’mah 

Kelebihan kurnia daripada Allah Taala dan nikmatNya.


1. Kemudian makmum bersama-sama bilal menyebut:

 Wamaghfirotaw warahmah, Laa ila ha illallahu wahdahu laa syariikalah, lahul-mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu, wahuwa ‘ala kulli syai-in qadir 

Dan keampunan serta rahmatNya. Tiada Tuhan melainkan Allah, dia Yang Maha Esa! Tiada sekutu bagiNya, Dialah yang memiliki segala kerajaan dan bagiNya segala pujian, Dia yang menghidupkan dan mematikan dan Dia berkuasa di atas setiap sesuatu.


3. Bilal berselawat:

selawat ke atas nabi

 Allahumma solli ‘ala Muhammad 

Ya Allah, anugerahkan kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad


4. Makmum menjawab selawat:

seruan selawat solat tarawih

 Sollallaah Wasallama ‘Alaih 

Berilah kesejahteraan dan keselamatan ke atasnya.


4. Disambung bilal dengan lafaz selawat:

 Allahumma solli ‘ala sayyidina wa maulana Muhammad 

Ya Allah anugerahkanlah kesejahteraan ke atas junjungan kami ketua kami Nabi Muhammad


5. Makmum menjawab selawat:

seruan selawat solat tarawih

 Sollallaah Wasallama ‘Alaih 

Berilah kesejahteraan dan keselamatan ke atasnya.


6. Disambung oleh bilal dengan lafaz: 

seruan bilal solat tarawih

 al Badrul muniiru muhammad 

Bulan yang bercahaya Nabi Muhammad


7.  Para jemaah menjawab  beramai-ramai:
seruan selawat solat tarawih

 Sollallaah Wasallama ‘Alaih 

Berilah kesejahteraan dan keselamatan ke atasnya.


Maka bangun untuk mengerjakan solat tarawih yang kedua  

Sesudah Solat Kedua


1. Sesudah salam solat kedua, bilal akan menyebut lafaz:

 Subhanal malikil ma’bud 

Maha Suci Allah, Tuhan Pemilik (Alam)


2. Para jemaah beramai-ramai menjawab:

 Subhanal malikil maujud, subhanal malikil hayyillazi la yanaa mu wa la yamuu tu wa la yafuu tu abada. Subbuhun quddusun robbuna wa robbul mala’ikati warruhi, subhanallah wal hamdulillah wa la ilaha illallahu wallahu akhbar, wa la hau la wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘azim. 

Maha Suci Tuhan Pemilik yang hidup, tidak mati dan tidak hilang selama-lamanya. Maha Suci, Maha Qudus, Tuhan kami, dan Tuhan Malaikat dan roh. Maha Suci Allah, dan segala pujian bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Yang Maha Besar. Tiada satu daya dan upaya melainkan dengan kekuatan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.


3. Seterusnya bilal berselawat:

selawat ke atas nabi

 Allahumma solli ‘ala Muhammad 

Ya Allah, kurniakanlah kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad SAW.


4. Makmum menjawab selawat:

seruan selawat solat tarawih

 Sollallaah Wasallama ‘Alaih 

Berilah kesejahteraan dan keselamatan ke atasnya.


5. Disambung oleh bilal dengan selawat:

 Allahumma solli ‘ala sayyidina wa maulana Muhammad 

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, ketua kami, Nabi Muhammad.


6. Para jemaah menjawab beramai-ramai:

seruan selawat solat tarawih

 Sollallaah Wasallama ‘Alaih 

Berilah kesejahteraan dan keselamatan ke atasnya.


7. Disambung oleh bilal dengan lafaz:

 Allahumma solli ‘ala sayyidina wanabiyyina wahabibina wa syafi-‘ina wa zukh rinaa wa maulaanaa muhammad 

Ya Allah, anugerahkanlah kesejahteraan ke atas junjungan kami, Nabi kami, kekasih kami, yang mensyafaatkan kami (kelak), pertaruhan kami, dan pemimpin kami Nabi Muhammad.


8. Para jemaah menjawab:

seruan selawat solat tarawih

 Sollallaah Wasallama ‘Alaih 

Berilah kesejahteraan dan keselamatan ke atasnya.


9. Imam membaca doa setiap kali selesai satu tarawih (4 rakaat)
doa antara tarawih

Kredit bacaan doa Inteam Digital

 Allahumma inna nas aluka ridho ka wajannah wa na u’zubika min sahotika wannar. Allahumma innaka affuwwu karimun tuhibbul afwa fagfu anna wa an waa lidinaa wa an jami’il muslimina wal muslimat, birahmatika ya arhamarrohimin. Wasollollah ‘ala sayyidina muhammadin wa ‘ala Alihi wasohbihi wabaroka wasallam 

Dengan nama Tuhan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga kami mendapat keredhaanMu dan syurgaMu, dan kami berlindung kepadaMu dari murka dan api nerakaMu. Ya Allah, engkaulah maha pengampun yang murah hati, Maha Melindungi, jadi ampunkan kami, ibu bapa kami, dan semua muslimin dan muslimat, demi Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat dari Allah kepada ketua kita Nabi Muhammad, keluarga, sahabat baginda, dan keberkatan dan kedamaiannya.


10. Sesudah doa, bilal menyebut:

 al khalifatul awwalu amiirul mu’minin sayyiduna abu bakri as-Siddiq 

Khalifah yang pertama, pemimpin para ulama muslimin, saidina Abu Bakar as-Siddiq


11. Para jemaah menjawab:

 radiyallahu anh 

Telah reda Allah ke atas beliau


Maka bangun untuk mengerjakan solat tarawih yang ketiga  

Sesudah Solat Ketiga


1. Sesudah selesai memberi salam, bilal akan melafazkan:

 Fadlan minallahi wa ni’mah 

Kelebihan kurnia daripada Allah Taala dan nikmatNya.


2. Disambung oleh para jemaah:

 Wamaghfirotaw warahmah, Laa ila ha illallahu wahdahu laa syariikalah, lahul-mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu, wahuwa ‘ala kulli syai-in qadir 

Dan keampunan serta rahmatNya. Tiada Tuhan melainkan Allah, dia Yang Maha Esa! Tiada sekutu bagiNya, Dialah yang memiliki segala kerajaan dan bagiNya segala pujian, Dia yang menghidupkan dan mematikan dan Dia berkuasa di atas setiap sesuatu.


3. Disambung oleh bilal dengan lafaz selawat:

selawat ke atas nabi

 Allahumma solli ‘ala Muhammad 

Ya Allah, anugerahkan kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad


4. Para jemaah beramai-ramai menjawab:

seruan selawat solat tarawih

 Sollallaah Wasallama ‘Alaih 

Berilah kesejahteraan dan keselamatan ke atasnya.


5. Disambung oleh bilal dengan selawat:

 Allahumma solli ‘ala sayyidina wa maulana Muhammad 

Ya Allah, rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan besar kami, ketua kami, Nabi Muhammad.


6. Para jemaah beramai-ramai menjawab:

seruan selawat solat tarawih

 Sollallaah Wasallama ‘Alaih 

Berilah kesejahteraan dan keselamatan ke atasnya.


7. Disambung bilal dengan lafaz:

seruan bilal solat tarawih

 al Badrul muniiru muhammad 

Bulan yang bercahaya Nabi Muhammad


8. Para jemaah menjawab beramai-ramai:

seruan selawat solat tarawih

 Sollallaah Wasallama ‘Alaih 

Berilah kesejahteraan dan keselamatan ke atasnya.


Maka bangun untuk mengerjakan solat tarawih yang keempat 

Sesudah Solat Keempat


1. Sesudah salam, bilal akan menyebut:

 Subhanal malikil ma’bud 

Maha Suci Allah, Tuhan Pemilik (Alam)


2. Para jemaah beramai-ramai menjawab:

 Subhanal malikil maujud, subhanal malikil hayyillazi la yanaa mu wa la yamuu tu wa la yafuu tu abada. Subbuhun quddusun robbuna wa robbul mala’ikati warruhi, subhanallah wal hamdulillah wa la ilaha illallahu wallahu akhbar, wa la hau la wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘azim. 

Maha Suci Tuhan Pemilik yang hidup, tidak mati dan tidak hilang selama-lamanya. Maha Suci, Maha Qudus, Tuhan kami, dan Tuhan Malaikat dan roh. Maha Suci Allah, dan segala pujian bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Yang Maha Besar. Tiada satu daya dan upaya melainkan dengan kekuatan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.


3. Disambung bilal dengan lafaz selawat.

selawat ke atas nabi

 Allahumma solli ‘ala muhammad 

Ya Allah, anugerahkan kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad


4. Para jemaah beramai-ramai menjawab:

seruan selawat solat tarawih

 Sollallaah Wasallama ‘Alaih 

Allah mencurahkan  rahmat dan kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad


5. Disambung oleh bilal dengan lafaz selawat:

selawat bilal solat tarawih

 Allahumma solli ‘ala sayyidina muhammad 

Ya Allah, anugerahkan kesejahteraan ke atas junjungan kami, Nabi Muhammad


6. Para jemaah beramai-ramai menjawab:

seruan selawat solat tarawih

 Sollallaah Wasallama ‘Alaih 

Allah mencurahkan  rahmat dan kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad


7. Disambung bilal dengan lafaz selawat:

 Allahumma solli ‘ala sayyidina wa maulana Muhammad 

Ya Allah anugerahkanlah kesejahteraan ke atas junjungan kami ketua kami Nabi Muhammad


8. Para jemaah menjawab beramai-ramai:

seruan selawat solat tarawih

 Sollallaah Wasallama ‘Alaih 

Allah mencurahkan  rahmat dan kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad


9. Disambung oleh bilal dengan lafaz selawat:

 Allahumma solli ‘ala sayyidina wa nabiyyina wahabibina wa syafi’ina wa zukh rinaa wa mau laana muhammad 

Ya Allah, anugerahkan kesejahteraan ke atas junjungan kami, nabi kami, kekasih kami, yang mensyafaatkan kami (kelak), pertaruhan kami, dan pemimpin kami Nabi Muhammad


10. Para jemaah menjawab beramai-ramai:

seruan selawat solat tarawih

 Sollallaah Wasallama ‘Alaih 

Allah mencurahkan rahmat dan kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad


Setelah habis tarawih 8 rakaat ini, maka bacalah Doa Tarawih seperti dibawah

 

Doa Selepas Solat Tarawih

Setelah selesai 8 atau 20 rakaat dan bacaan selawat, imam mengakhiri solat sunat Tarawih dengan membaca doa ini:

doa selepas solat tarawih

Kredit bacaan doa kepada Ustaz Ikmal Zaidi Hashim

Bismillahirrahmanir rahim.

Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassolatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala Alihi wasohbihi ajmain, Allahummaj ‘alna bil imani kamilin,  walifara idhika muaddin. Wa lissolati haafizin. wa lizzakati faa ilin, wa limaa ‘indaka tholibin, wa li ‘afwika raajiina wa bil hudaa mutamassikiin.

Wa anil laghwi mu’ridhiin. Wa fiddunya zaahidin. Wa fil aakhirati ra ghibin. Wa bil qadaa i raa dhiin. Wa binnu amaa i syaakirin. Wa alal balaa ya saabiriin. Wa tahta liwaa i sayyidinaa muhammmadin sallaahu alaihi wa sallama yaumal qiyamaati saa iriin. Wa ilal haudhi waaridiin. Wafil jannati daakhiliin.

Wa Alaa sariiratil karaa mati qaa idiiin. Wa bihuurin linim mutazawwajiin. Wa min sundusiw waistabraqiw wadiibaajim mutalabbisiin. Wa min to aamil jannati aa kilin. Wa mil labaniw wa asalim musoffaini syaaribiin. bi akwaa biw wa abaariiqa wakaksim mimma ‘in. ma Allaziina an amta alaihim minan nabiyyiina wassiddiiqiina wasy syuhadaa iwassoolihin.

Allahummaj ‘alna fii haazihil lailatisy syahrisy syariifatil mubaarakati minassu Adaail maqbuuliin. Wa alaa  taj ‘alnaa allaahumma minal asy qiyaa ilmarduudiin. ilaahana Aafinaa wa’fu annaa waghfir allaahumma lanaa. waliwaalidiina wali ummahaatina wali ikhwaaninaa wali akhawaatinaa wali azwaajinaa wali ahliinaa wali ahli baitinaa

wali ajdaadinaa wali jaddatinaa wali masyaa ikhinaa wali mu allimiinaa, wa jamii il muslimiina wal muslimaati wal mukminiina wal mukminaat., al ahya i minhum wal amwaat.

Waktubillahummas-salaamata wal aafiyata alai na wa alaa abiidikal hujjaaji wal ghuzaati wazzuwaar, wal musaafiriina wa muqiimiina fil barri wal bahri minal muslimin.

Waqinaa syarrazh zholimin. Wan surnaa alal qaumil kaafiriin, ya mujiibassaa iliin. Wakh tim lanaa yaa rabbanaa minka bikhairiyyaa arhamar raahimin,

Wassollahu ‘ala khairi kholqihi muhammadin wa ‘ala Alihi wasohbihi wassallam. Walhamdulillahi robbil  Aalamin.


Maksudnya:

Segala puji untuk Allah Tuhan sekalian alam, sebagai pujian yang menyempurnakan nikmatNya dan mencukupkan pertambahannya. Wahai Tuhan kami, bagiMu pujian seperti yang selayakNya dan kemudian ZatMu dan kebesaran pemerintahanMu. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad dan keluarga serta sahabat-sahabatNya. Ya Allah Ya Tuhan kami, jadikanlah iman kami iman yang sempurna. Segala kewajipan zakat kami laksanakan dan segala apa yang ada di sisiMu kami pohonkan dan keampunanMu kami harapkan. Kami berpegang dengan petunjukMu dan menjauhi perkara yang sia-sia, zuhud dengan dunia dan cinta akhirat, redha dengan ketentuanMu, bersyukur dengan nikmat-nikmatMu, dan bersabar dengan bala bencana. Kami berlindung di bawah panji-panji Nabi Muhammad pada hari kemudian, kami berkehendak kepada perlindunganMu dan dapat memasuki syurgaMu dan duduk di atas katil yang mulia (di syurga), berkahwin dengan bidadari-bidadari dan memakai perhiasan-perhiasan di syurga, memakan makanan di Syurga, minum susu dan madu yang suci dari gelas-gelas yang indah bersama mereka yang telah Engkau beri nikmat daripada golongan nabi-nabi, rasul-rasul, para syuhada dan orang soleh. Ya Allah, jadikan kami pada malam yang mulia dan penuh keberkatan ini daripada orang yang berbahagia kerana diterima amalannya, dan janganlah jadikan kami orang yang berdukacita kerana ditolak amalan kami. Ya Tuhan kami, afiatkan kami dan berikan kami keafiatan, Ya Tuhan kami, ampuni kami, ibu bapa kami, saudara-saudara kami, suami/isteri kami dan guru-guru kami dan mereka yang kami ajarkan, dan mereka yang mempunyai hak ke atas kami, dan mereka yang mencintai kami dan berbuat baik kepada kami, dan mereka yang membimbing kami dan yang kami bimbing kepada kebaikan, dan mereka yang berwasiat kepada kami dan yang kami wasiatkan dengan doa, dan seluruh muslimin dan muslimat. Dan Ya Allah, tulislah keselamatan dan keampunan untuk kami dan ke atas hamba-hambaMu yang terdiri daripada para jemaah haji dan umrah, peniaga-peniaga, orang yang berziarah, musafir-musafir dan orang yang bermukim, di darat atau di laut daripada orang Islam. Dan jauhkan kami daripada orang yang zalim, dan bantulah kami menghadapi orang kafir, wahai Tuhan yang memperkenankan orang yang bermohon. Dan sempurnakanlah untuk kami wahai Tuhan kami daripadaMu dengan kebaikan wahai Tuhan Yang Maha Pengasih daripada segala segala yang mengasihani. Selawat dan salam ke atas sebaik-baik kejadian, Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya dan Sahabat-sahabatnya, dan segala puji untuk Allah Tuhan sekalian alam.

 

Menutup Solat Tarawih Dengan Solat Witir

Selepas berdoa, diikuti dengan solat sunat witir sebanyak tiga rakaat.

Solat witir didirikan sebanyak 3 rakaat dengan dua salam.


1. Untuk memulakan solat sunat witir, bilal menyeru:

Lafaz bilal untuk awal Ramadan sehingga 15 Ramadan

seruan solat witir

 autiruu wa majjidu wa azzhimu syahrokum syahrossiyami rahimaku mullah. 

Berwitirlah kamu, muliakan dan agungkanlah kamu akan bulan kamu iaitu bulan puasa. Mudah-mudahan kamu semua dirahmati Allah.

Lafaz bilal untuk malam 16 Ramadan hingga akhir Ramadan ialah:

bacaan witir malam 16

 autiruu wa majjidu wa azzhimu waqnutuu syahrokum syahrossiyami rahimaku mullah. 

Berwitirlah kamu, muliakan dan agungkanlah serta berqunutlah kamu akan bulan kamu iaitu bulan puasa. Mudah-mudahan kamu semua dirahmati Allah.


2. Makmum menjawab beramai-ramai:

 Assolatu laa ilaha illallaah  

Dirahmati, tiada Tuhan melainkan Allah


3. Disambung oleh bilal dengan lafaz selawat:

selawat ke atas nabi

 Allahumma solli ‘ala Muhammad  

Ya Allah, anugerahkan kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad


4. Para jemaah menjawab beramai-ramai:

seruan selawat solat tarawih

 Sollallaah Wasallama ‘Alaih  

Berilah kesejahteraan dan keselamatan ke atasnya.


5. Disambung oleh bilal dengan lafaz selawat:

 Allahumma solli ‘ala Muhammad  

Ya Allah, kurniakanlah kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad SAW.


6. Para jemaah menjawab beramai-ramai:

seruan selawat solat tarawih

 Sollallaah Wasallama ‘Alaih  

Berilah kesejahteraan dan keselamatan ke atasnya.


7. Disambung lagi oleh Bilal dengan selawat:

 Allahumma solli ‘ala sayyidina wa nabiyyina wahabibina wa syafi’ina wa zukh rinaa wa mau laana muhammad  

Ya Allah, anugerahkan kesejahteraan ke atas junjungan kami, nabi kami, kekasih kami, yang mensyafaatkan kami (kelak), pertaruhan kami, dan pemimpin kami Nabi Muhammad


8. Makmum menjawab selawat: 

seruan selawat solat tarawih

 Sollallaah Wasallama ‘Alaih   

Allah mencurahkan  rahmat dan kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad


9.Sebelum bangun untuk solat, bilal akan memberitahu para jemaah dengan lafaz:

seruan solat witir

  Solatul witri asa bakumullah  

Didirikan solat witir diberikan oleh Allah ganjaran pahala


10. Para menjawab beramai-ramai: 

 Assolatu laa ilaha illallaah 

Dirahmati, tiada Tuhan melainkan Allah


Lakukan solat witir 3 rakaat dengan 2 salam.

Peringatan

Pada malam ke-16 hingga akhir bulan Ramadan, disunatkan membaca Doa Qunut para rakaat yang akhir solat sunat witir.

Doa Qunut tersebut adalah sama seperti doa qunut solat fardu subuh

 

Doa Penutup Selepas Witir

Selepas selesai mengerjakan solat witir. baca sedikit wirid.

1. Selepas solat sunat witir dibaca tahlil pendek.

Bacaan dimulai dengan ucapan di bawah sebanyak dua kali:

 Yaa latiffu ya kafii ya hafizu ya syafii 

Maksudnya:

Wahai Maha Lemah Lembut, Maha Mencukupi, Maha Memelihara, Maha Menyembuhi.


2. Kemudian disambung dengan ucapan di bawah sebanyak satu kali.

tahlil

 Yaa latiffu ya wafii ya karimmu antallah 

Maksudnya:

Wahai Maha Lemah Lembut, Maha Setia, Maha Mulia, Engkaulah Allah.


3. Seterusnya zikir tahlil seberapa banyak yang disukai:

tahlil

 Laa ilah ha illallah 

Maksudnya:

Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah.


4. Kemudian baca doa penutup berikut:

doa penutup tarawih

Kredit bacaan doa Inteam Digital

 Allahumma rabbana taqabbal minna solatana wasiyamana waqiyamana waruku aana wasujudana wata khosyu aana wata aabbu dana wata dorru aana watammim taksii rana ya Allah, birahmatika ya arhamarraa himin, ya rabbal aalamin. Wasollallahu ‘ala sayyidina muhammadin wa ‘ala Aalihi wasohbihi wabaroka wasallam, walhamdulillahi rabbil ‘alamin


Ya Tuhan, Tuhan kami, terimalah doa dan puasa kami, doa kami, doa kami, sujud kami, ibadah kami, penghormatan kami, dan keletihan kami, dan kesulitan kami, dengan rahmatMu, kasihanilah wahai Tuhan sekalian alam. Dan selawat dan salam Allah kepada ketua kita Muhammad, keluarga, sahabat baginda, dan keberkatan serta kedamaian, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.

 

 

Bacaan Bilal Untuk Solat Tarawih 20 Rakaat

Jika anda berminat mengerjakan Solat Tarawih 20 rakaat, pihak In-team ada mengeluarkan satu video panduan bacaan bilal untuk solat tarawih 20 rakaat.

Video panduan tersebut boleh dirujuk di bawah:

 

Persediaan Solat Sunat Aidulfitri dan Khutbah di Rumah

khutbah raya

Hari Raya Aidilfitri kali ini akan menyaksikan sejarah umat Islam di Malaysia mengerjakan solat sunat Aidilfitri di rumah masing-masing.

Ini mungkin menjadi detik bersejarah buat kebanyakkan ketua keluarga yang akan membacakan khutbah buat kali pertama dihadapan keluarga masing-masing.

Oleh itu, saya ada menyediakan beberapa panduan lengkap (dalam rumi) bagi membantu anda melakukan ibdah tersebut di rumah.

Selain itu anda juga boleh merujuk panduan bacaan tahlil dan doa yassin bagi menggantikan amalan menziarah kubur.

 

Penutup

Setelah selesai melaksanakan solat witir, maka selesailah solat sunat tarawih untuk malam tersebut.

Ambillah peluang ini untuk beramah mesra sesama keluarga untuk mengeratkan hubungan silaturrahim.

Semoga kita semua mendapat keberkatan di bulan Ramadan yang mulia ini.

Sertai Channel Telegram Kami

Dapatkan newsletter terbaru dari kami melalui Telegram secara PERCUMA!

Tinggalkan Komen Anda..

484 Comments
Komen Terbaru
Komen Terdahulu
Inline Feedbacks
View all comments
Wardina azhar
6 bulan yang lalu

Sewaktu PKP bila mana nak tarawih dirumah website ni laa panduan saya…. Terima kasih admin

Harmie
6 bulan yang lalu

Tuan yg di muliakan Allah swt, bagaimana sya nak download suara bacaan doa Imam tu, doa selepas 8 rakaat Tarawih.

Samsuddin Nurdin
6 bulan yang lalu

Subhanallah, walhamdulillah, wala ila ha illallah, wallahuakhbar..

Alhamdulillah Syukur, perkongsian ini telah memudahkan kami sekeluarga dlm menunaikan solat terawih sepjg bln Ramadhan.

Jazakallahu khairan kathira.. & Salam Aidil Fitri 1441H
Maaf Zahir dan Batin.

Nizan yaacob
6 bulan yang lalu

Alhamdulilah.terimakasih kerana berkongsi panduan solat tarawih. Sebulan bulan ramadan saya jadikan panduan,semoga diberi ganjaran pahala kepada tuan yg memudahkan saya keluarga.mohon halal segala yg diberikan semoga dipermudahkan segala urusan dunia akhirat.

Mino Arshad
6 bulan yang lalu

Alhamdulillah. Semoga Allah mempermudahkan urusan dunia dan akhirat tuan. Insya Allah. Aamiin.