Cara Niat Solat Yang Betul (Siri Panduan Solat Sempurna)

panduan niat solat

Bagaimanakah niat solat yang betul dan sempurna?

Panduan ini akan menerangkan secara lengkap mengenai niat dalam solat yang betul dan tepat dalam solat.

Soal jawab soalan lazim berkaitan niat dalam solat juga turut disediakan bagi membantu anda.

Pengenalan

Ini adalah bab 3 dari siri panduan solat sempurna.

Untuk bab ini, saya akan menerangkan mengenai rukun solat berkaitan niat dalam solat secara spesifik.

Matlamat panduan ini adalah agar kita semua tahu dan faham mengenai niat dalam solat secara sempurna seterusnya ibadah kita menjadi lebih baik.

Mari kita mulakan..

Maksud Niat

Apakah maksud niat?

Niat ialah gerak hati sendiri untuk melakukan sesuatu bersama-sama dengan perbuatannya.

Dan perbuatannya itu bukan dilakukan dengan secara terpaksa.

Firman Allah:

Dan tidaklah mereka disuruh melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas kepadaNya dalam agama…

— Surah al-Bayyinah ayat 5

Ijmak ulama mengatakan perlunya niat dalam solat dan ibadah umum.

Tujuannya adalah untuk:

  • Membezakan ibadah dengan adat
  • Membezakan ibadah sama ada fardu, sunat atau nazar
  • Membezakan jenis-jenis ibadah sama ada solat subuh, zuhur, asar… dll.

Rasulullah SAW bersabda:

Sesungguhnya amal-amal itu dinilai dengan niat, dan sesungguhnya untuk setiap seseorang pahalanya berdasarkan apa yang dia niatkan.

(Hadis ini masyhur riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan selain mereka.

Syarat Sah Niat Solat

Terdapat beberapa syarat sah bagi niat:

1. Hendaklah dilakukan dengan hati

1. Berniat ketika takbiratul ihram iaitu menghadirkan niat bermula dari huruf Alif dalam kalimah َللّٰهُ dan sebelum huruf Ra’ dalam kalimah أَكْبَرُ (disebut muqaranah kamaliyyah).

Niat boleh dihadirkan di antara kedua-dua huruf itu (muqaranah ‘urfiyyah)

1. Ketika berniat, 3 perkara ini wajib ada dalam niat:

  • Qashad, Ta’arrudh dan Ta’yin, jika solat fardu.
  • Qashad dan Ta’yin, jika solat sunat yang ada waktu
  • Qashad sahaja jika solat sunat Mutlak

Makna Qashad, Ta’arrudh dan Ta’yin Dalam Sesuatu Niat

Para ulama menetapkan beberapa syarat yang perlu ada dalam niat solat.

Dalam melafazkan sesuatu niat, ia akan terdiri daripada tiga komponen.

3 komponen atau perkara ini dikenali sebagai Qashad, Ta’arrudh dan Ta’yin.

Tiga bahagian ini disyaratkan untuk solat fardu.

Untuk solat sunat pula, hanya dua sahaja bahagian yang disyaratkan.

Manakala untuk solat sunat mutlak hanya satu daripadanya disyaratkan.

Tanpa perkara-perkara ini, niat tidak sah dan tidak sempurna.

IstilahMaknaMerujuk Kepada Sebutan
QashadMelakukan sesuatu kerana gerak hati sendiri“Usholli” (Sahaja aku)
Ta’arrudh / FardhiyyahMenyatakan fardu“Fardu”
Ta’yinMenentukan solat fardu apa (Subuh, Zuhur …)“Zuhri”, “Asri”

Bahagian Wajib Dan Sunat Dalam Sesuatu Niat

niat solat ta'yin ta'arrudh qashad

Qashad Dan Ta’yin Dalam Solat Sunat

Jenis solat sunatContohMesti adaContoh
(i) Solat sunat yang mempunyai waktu

(ii) Solat sunat yang mempunyai sebab
Contoh solat yang mempunya waktu:
Solat sunat rawatib

Contoh solat yang mempunya sebab:
Solat minta hujan dan gerhana
(i) Qashad dan (ii) Ta’yin

*Tidak wajib berniat ‘sunat’, tetapi sunat jika berniat ‘sunat’

أُصَلِّى سُنَّةَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلِيَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

1) Qashad:
Usolli (sahaja aku)

2) Ta’yin:
Qabliyyatan (sebelum)
Solat sunat mutlakSolat yang tidak mempunyai waktu dan sebab, semata-mata sunat sahajaQashad sahaja
أُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى
Qashad: Usolli (sahaja aku solat)

Soal Jawab berkaitan Dengan Niat Dalam Solat

1. Adakah niat adalah sebahagian daripada rukun solat ataupun syarat sah solat?

Menurut mazhab Syafi’e dan Maliki, niat termasuk dalam rukun hati (qalbi).

Justeru itu, solat tidak sah tanpa niat atau tanpa niat yang betul.

Sementara pada mazhab Hanbali dan Hanafi dan sebahagian Sarjana mazhab Maliki, mereka menganggapnya sebagai syarat sah solat.

Bagaimana pun, keempat-empat imam mazhab sepakat menyatakan solat tidak sah tanpa niat.


2. Kita perlu niat dahulu atau takbirratul ihram dahulu?

Niat dalam ibadah berbeza dengan rukun-rukun lain.

Ini kerana, niat adalah qasad dan kehendak bagi melakukan sesuatu ketika melakukannya.

Sekiranya niat dilakukan sebelum takbiratul ihram, ia dinamakan azam, iaitu sesuatu yang dicita-cita tetapi belum dilakukan.

Sekiranya seseorang itu bercadang untuk solat zuhur di masjid pada waktu zuhur nanti, itu adalah azam bukan niat.

Takrif niat ini dijelaskan dengan lebih sempurna dalam kitab I’anatul-Thalibin seperti berikut:

(Niat) dari segi syaraknya pula ialah keinginan bagi melakukan sesuatu dengan disertai perbuatan melaksanakan. Iaitu keinginan bagi melakukan sesuatu dalam keadaan ketika menginginkannya itu disertai dengan perbuatan bagi mendapatkan sesuatu itu.

(I’anatul-Thalibin, jilid 1, muka surat 126)

Sekiranya mendirikan solat subuh, niat atau keinginan bagi mendirikan solat subuh dua rakaat semata-mata kerana Allah, perlu hadir dalam hatinya ketika dia melafazkan takbiratul ihram.

Tidak sah solatnya sekiranya dia berniat sebelum atau selepasnya.


3. Mengapa kita perlu berniat? Bukankah kita berniat secara automatik apabila melakukan sesuatu perkara?

Niat dalam ibadah berperanan membezakan sesuatu perbuatan itu sama ada ia menjadi ibadah ataupun sekadar adat kebiasaan.

Perbuatan yang dilakukan sebagai ibadah perlu dilakukan semata-mata kerana Allah, bukan kerana sebab lain ataupun kerana tidak sengaja.

Banyak perbuatan kita yang sama dengan ibadah, tetapi tidak dianggap ibadah kerana tidak dilakukan semata-mata kerana Allah.

Misalnya, mereka yang berpuasa kerana mahu menjaga bentuk badan tidak dianggap sebagai puasa sunat ataupun wajib.

Mereka yang melakukan pergerakan dalam solat yang mirip dengan pergerakan senaman, tidak dianggap ibadah jika dilakukan semata-mata demi menjaga kesihatan.

Mereka yang berada di dalam masjid kerana menunggu rakan tidak mendapat pahala iktikaf sekiranya tidak berniat melakukan iktikaf


4. Bolehkah angkat takbir tanpa menyebut “Usolli” terlebih dahulu?

Niat ialah keinginan hati yang hadir seiring dengan perbuatan.

Memandangkan ia perbuatan hati, sudah tentu empunya diri sahaja yang tahu.

Lafaz Usolli yang diucapkan sebelum takbiratul ihram hanya lafaz niat yang sunat diucapkan.

Mazhab Syafi’e dan Hanbali menghukum lafaz niat sebagai sunat yang bertujuan menetapkan niat dalam hati.

Terdapat perbezaan pendapat dalam mazhab Maliki dan Hanafi yang beranggapan lafaz niat tidak disyariatkan dalam solat.

Kecuali sekiranya, orang yang hendak mengerjakan solat itu was-was.

Oleh yang demikian, semua mazhab utama tidak melarang secara mutlak lafaz niat ini.


5. Saya tidak dapat melafazkan niat dalam bahasa Arab. Bolehkah saya lafaz niat dalam bahasa melayu?

Lafaz niat hukumnya sunat, bukan wajib.

Ia bertujuan membantu hati menetapkan niat.

Oleh itu dibolehkan mengucap lafaz niat dalam bahasa yang difahami.


6. Adakah niat perlu selari dengan takbiratul ihram? Bagaimana sekiranya niat itu hadir lebih awal ataupun sedikit lewat daripada takbiratul ihram?

Ulama mazhab syafi’e mensyaratkan niat solat perlu selari dengan takbiratul ihram.

Menurut mereka, sekiranya niat hadir sebelum perbuatan, ia dikira sebagai azam, bukan niat.

Ini kerana, mazhab syafi’e meletakkan niat sebagai salah satu rukun niat.

Oleh itu, rukun niat tidak boleh berpisah dengan rukun perbuatan yang lain.

Mazhab lain beranggapan niat yang diselarikan dengan takbiratul ihram adalah lebih utama dan digalakkan.

Mereka juga membolehkan sekiranya niat hadir sedikit lebih awal daripada perbuatan.

Ketetapan ini dapat difahami kerana ketiga-tiga mazhab, iaitu Hanafi, Maliki dan Hanbali tidak menjadikan niat sebagai rukun solat, tetapi sebagai syarat sah solat yang terpisah daripada perbuatan solat.


7. Adakah sah solat jika niat tidak disertakan dengan “Lillahi Taala”?

Sah solat tanpa menetapkan kerana Allah (lillahi taala), kerana semua ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah.

Tetapi digalakkan mengaitkan perbuatan itu kerana Allah bagi menguatkan rasa hati.


8. Saya berniat untuk solat ganti isyak tetapi berubah niat bagi melakukan solat tunai isyak. Adakah ini dibenarkan?

Tidak sah solat yang berubah daripada solat ganti kepada solat tunai.

Ini kerana, salah satu syarat niat solat adalah tetap jenis solat yang dilakukan — sama ada tunai atau qada, sunat atau fardu.


9. Saya mengerjakan Solat Zuhur pada lewat waktu. Semasa rakaat kedua, baru saya sedar waktu tersebut sebenarnya sudah Asar. Bolehkah saya ubat niat kepada Solat Asar?

Solat yang dilakukan di luar waktunya tidak sah.

Menukar niat kepada solat yang lain juga tidak diharuskan kerana niat memerlukan ketetapan jenis solat yang dikerjakan.

Ini kerana awak sudah memutuskan niat solat fardu yang pertama, sedangkan niat solat fardu yang kedua tidak dilakukan ketika takbiratul ihram.


10. Saya was-was sama ada sudah niat solat atau tidak ketika takbiratul ihram. Adakah saya perlu ulang semula takbiratul ihram atau berhenti solat dan ulang semula solat?

Solat adalah ibadah yang memerlukan niat.

Melakukan solat dalam keadaan syak dan tidak pasti menyebabkan solat tidak sah.

Ulama mazhab Syafi’e menyatakan dalam situasi ini, anda hendaklah berhenti daripada solat itu dan mengulangi semula daripada takbiratul ihram dan niat.

Ini kerana asal sesuatu perkara yang diragui dianggap seperti tiada.


11. Selesai solat, saya baru teringat yang saya tidak menetapkan jumlah rakaat dalam niat ketika takbiratul ihram. Adakah saya perlu ulang solat?

Tidak disyaratkan menetapkan jumlah rakaat setiap solat fardu yang dikerjakan, asalkan ditetapkan jenis solat itu.

Solat anda sah dan tidak perlu diulang.

Tetapi digalakkan menetapkan jumlah rakaat untuk bebas daripada perbezaan pendapat dengan ulama-ulama lain yang mewajibkannya.

Nota Rujukan

Rujukan panduan ini adalah:

  1. Praktikal Solat Sempurna, Ustaz Muhadir Haji Joll
  2. Anda Bertanya Ustaz Menjawab Mengenai Solat, Ustaz Rohidzir Rais
  3. Ensiklopedia Solat A-Z Tentang Solat, Dr. Nik Yusri Musa
  4. Indahnya Hidup Bersyariat, Modul Fardu Ain Diri, Keluarga dan Masyarakat Sepanjang Hayat, Dato’ Ismail Kamus dan Mohd Azrul Azlen Ab. Hamid.

Penutup

Semoga panduan ini memberi manfaat kepada anda semua dalam meningkatkan kualiti solat.

Jika ada sebarang persoalan berkaitan topik ini, bolehlah nyatakan hal tersebut pada ruangan di bawah.

Sertai Channel Telegram Kami

Dapatkan newsletter terbaru dari kami melalui Telegram secara PERCUMA!

Tinggalkan Komen Anda..

22 Comments
Komen Terbaru
Komen Terdahulu
Inline Feedbacks
View all comments
AthiefAsyraf
1 bulan yang lalu

Assalamualaikum Ustaz, adakah sah solat jika niat solat slma ini salah.
Contohnya,(sahaja aku solat fardhu Zohor mengikut imam…)

John Cena
2 bulan yang lalu

Salam uztaz, selama ini saya tidak berniat dalam hati ketika takbiratul ikram, saya hanya melafazkan niat sebelum solat. Adakah solat saya sebelum ini diterima dan perlukah saya qada semua solat saya?

Katijah Rahmat
3 bulan yang lalu

Salam Ustaz, dalam niat berjemaah..makmuman @ imaman, apakah hukumnya wajib atau sunat?

Linda
4 bulan yang lalu

Salam Ustaz, adakah ia wajib untuk berniat dalam bahasa melayu? Adakah solat saya sah jika saya hanya berniat dalam bahasa Arab?

Azrieana
5 bulan yang lalu

Assalamualaikum tuan. Saya agak tidak jelas dengan cara melafazkan niat tersebut. Adakah boleh kita berhenti sebagai contoh kita berhenti sekejap setelah kalimah “Allah” Untuk berniat dalam hati, baru kita sambung “hu akbar”?

Contohnya macam ni. Saya lafazkan kalimah ” Allah” di mulut. Kemudian saya berhenti seketika untuk berniat di dalam hati ‘aku solat sunat tahajjud’, kemudian baru saya kembali melafazkan di mulut “hu akbar”. Bolehka begitu?

Lagi satu perkara, adakah sah niat saya tanpa ‘sahaja aku’ dan tanpa saya nyatakan berapa rakaat beserta ‘kerana Allah taala’? Mohon penjelasan.

Maaf kerana soalan yg terlampau paniang😅

Hamba Allah
Reply to  Muhamad Naim
4 bulan yang lalu

Ustad masih kurang jelas tentang niat dalam hati ketika takbir
Sbb ketika melafazkan takbir
Hanya terfokus kepada takbir
Dan tidak dapat niat dalam hati dalam masa yg bersamaan ketika takbir di lafazkan,
Ada petua ka ustad agar boleh melafazkan takbir dalam masa yg sma boleh niat solat sekali..

Hamba Allah
Reply to  Muhamad Naim
4 bulan yang lalu

Atau seperti ini kah cara nya
 
Ketika takbir Allahuakbar
Ketika mula menyebut alif terus niat “sahaja solat fardhu subuh dua rakaat tu ia kerana Allah Taala”
Maksud nya bersamaan biar pon dah habis takbir tp kita tetap niat dalam hati smpai habis..
Bgitu ka ustad..
Maaf ustad..