Bacaan Tahlil Ringkas & Doa Tahlil Arwah (Panduan Lengkap)

tahlil doa arwah

Ini adalah panduan lengkap bacaan tahlil ringkas dan doa tahlil arwah.

Panduan ini disediakan secara tersusun untuk memudahkan anda mengikutinya.

Semoga panduan ini membantu anda 

Dianjurkan mengadakan majlis bacaan tahlil dan doa arwah sebagai menghadiahkan pahalanya kepada si mati.

Lafaz Bacaan Tahlil

Susunan bacaan tahlil ini adalah bersumberkan dari Kitab Majmu’ Syarif.

Saya juga menyertakan ejaan rumi dan terjemahan pada setiap bacaan.

Semoga susunan zikir, tahlil, dan doa tahlil berikut ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

1. Mulakan dengan ayat pembuka Al-Fatihah.

 Ilaa Hadrotin-nabiyyi sollallaahu ‘alaihi wassallama wa alihi wasohbihi syai’un lillahi lahumul-faatihah 

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Untuk yang terhormat Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, dan para sahabatnya. Bacaan Al-Fatihah ini kami tujukan kepada Allah dan pahalanya untuk mereka semua. Al-Fatihah…”


2. Seterusnya baca Al-Fatihah.

surah al fatihah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan Mentadbirkan Alam. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat). Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami Sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.


3. Seterusnya baca Surah Al-Ikhlas (3 kali).

al-ikhlas

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah, ‘Dialah yang maha esa. Allah adalah tuhan tempat bergantung oleh segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan-Nya.’” (3 kali).


4. Seterusnya Tahlil dan Takbir.

 Laa ilaha illallaahu wallahuakbar 

Tiada tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Allah maha besar.”


5. Seterusnya Surah Al-Falaq.

al falaq

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah, ‘Aku berlindung kepada tuhan yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluk-Nya. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan);. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia mendengki.’”


 6. Seterusnya mengucapkan Tahlil dan Takbir.

Tiada tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Allah maha besar.”

 Laa ilaha illallaahu wallahuakbar 


7. Seterusnya membaca Surah An-Nas.

cara solat taubat

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah (wahai Muhammad): “Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia.”Yang Menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, (Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia”.


8. Seterusnya mengucapkan Tahlil dan Takbir.

 Laa ilaha illallaahu wallahuakbar 

Tiada tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Allah maha besar.


9. Seterusnya membaca surah Al-Fatihah.

surah al fatihah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan Mentadbirkan Alam. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat). Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami Sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.


10. Seterusnya membaca ayat awal surah Al-Baqarah.

 Aliff Lam Mim. Dzaalikal-kitaabu laa raiba fiih, hudal lil-muttaqin. Alladziina yu’ minuuna bil-ghoibi wa yuqiimuunash-shalaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun. Walladziina yu’minuu bimaa unzila ilaika wa maa unzila min qablik, wa bil-aakhirati hum yuuqinuun. Ulaa ‘ika ‘alaa hudam mir rabbihim wa ulaa ‘ika humul-muflihuun 

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif lam mim. Demikian itu kitab ini tidak ada keraguan padanya. Sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Qur’an yang telah diturunkan kepadamu (Muhammad SAW) dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari tuhannya. Merekalah orang orang yang beruntung.”


11. Seterusnya Al-Baqarah ayat 163.

 Wa ilaahukum ilaahuw waahid, laa ilaaha illaa huwar-rahmaanur-rahiim 

Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha esa. Tiada tuhan yang layak disembah kecuali Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang.”


12. Seterusnya membaca Ayat Kursi (Surah Al-Baqarah ayat 255)

Allah, tiada yang layak disembah kecuali Dia yang hidup kekal lagi berdiri sendiri. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafa’at di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu dari ilmu-Nya kecuali apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat menjaga keduanya. Dia maha tinggi lagi maha agung.”


13. Seterusnya Al-Baqarah ayat 284-286.

Hanya milik Allah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan atau merahasiakan apa saja yang di hatimu, maka kamu dengan itu semua tetap akan diperhitungkan oleh Allah. Dia akan mengampuni dan menyiksa orang yang dikehendaki. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Rasulullah dan orang-orang yang beriman mempercayai apa saja yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Semuanya beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan kepada para utusan-Nya. ‘Kami tidak membeda-bedakan seorang rasul dari lainnya.’ Mereka berkata, ‘Kami mendengar dan kami menaati. Ampunan-Mu, wahai Tuhan kami, yang kami harapkan. Hanya kepada-Mu tempat kembali.’ Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ia mendapat balasan atas apa yang dia perbuat dan siksaan dari apa yang dia lakukan. ‘Tuhan kami, janganlah Kau siksa kami jika kami terlupa atau salah. Tuhan kami, jangan Kau tanggungkan pada kami dengan beban berat sebagaimana Kau bebankan kaum sebelum kami. Jangan pula Kau bebankan pada kami sesuatu yang kami tidak mampu. Ampunilah kami. Kasihanilah kami. Kau pemimpin kami. Tolonglah kami menghadapi golongan kafir,” (Surah Al-Baqarah ayat 284-286).


14. Seterusnya baca surah Hud ayat 73

 Yaa armahar-rahimiinar-hamna (ulang 3 kali) 

Wahai Tuhan yang maha kasih, kasihani kami,” (3 kali).

 Rahmatullaahi wa barakaatuhuu ‘alaikum ahlal-baiit, innahuu hamiidun majiid 

Dan rahmat Allah serta berkah-Nya (kami harapkan) melimpah di atas kamu sekalian wahai ahlul bait. Sungguh Dia maha terpuji lagi maha pemurah,” (Surat Hud ayat 73).


15. Seterusnya baca surah Al-Ahzab ayat 33.

 Innamaa yuriidullaahu liyudz-hiba ‘ankumur-rijsa ahlal-baiti wa yuthahhirakum tath-hiiraa 

Sungguh Allah berkehendak menghilangkan segala kotoran padamu, wahai ahlul bait, dan menyucikanmu sebersih-bersihnya,” (Surat Al-Ahzab ayat 33).


16. Seterusnya baca surah Al-Ahzab ayat 56.

 Innallaaha wa malaa ‘ikatahuu yushalluuna ‘alan-nabiyy, yaa ayyuhalladziina aamanuu sollu ‘alaihi wa sallimuu taslimaa 

Sungguh Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah shalawat untuknya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”


17. Seterusnya selawat ke atas Nabi (3 kali).

tahlil

 Allahumma solli afdhola solatin ‘ala as’adi mahluuqotika sayyidina muhammadin wa ‘ala Alihi wasohbihi wassalim, Adada ma’luumatika wamidaada kalimaatika kullamaa zakarakaz-zakiruuna wa ghofala ‘andzikrikal-ghoofiluun 

Ya Allah, tambahkanlah rahmat dan kesejahteraan untuk pemimpin dan tuan kami Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sebanyak pengetahuan-Mu dan sebanyak tinta kalimat-kalimat-Mu pada saat zikir orang-orang yang ingat dan pada saat lengah orang-orang yang lalai berzikir kepada-Mu.”


18. Seterusnya salam ke atas Nabi

tahlil

 wasallim warodhiyallahu taala ‘an ashabi sayyidina rasuulillahi ajmaiin 

Semoga Allah yang maha suci dan tinggi meredhai para sahabat dari pemimpin kami (Rasulullah).”


19. Seterusnya surah Ali Imran ayat 173 dan Surat Al-Anfal ayat 40.

tahlil

 Subhanallahu wani’mal wakil. Ni’mal maulaa wani’man-nassiir 

Cukup Allah bagi kami. Dia sebaik-baik wakil. (Surat Ali Imran ayat 173). Dia sebaik-baik pemimpin dan penolong,” (Surat Al-Anfal ayat 40).


20. Seterusnya Hauqalah.

hauqalah

 Walaa haula walaa quwwata illaa billahil ‘aliyyil ‘adziim 

Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan agung.”


21. Seterusnya baca Istighfar (3 kali).

tahlil

 Astagfirullahal-adziim 

Saya mohon ampun kepada Allah yang maha agung.” (3 kali). (Allah) yang tiada tuhan selain Dia yang maha hidup, lagi terjaga. Aku bertobat kepada-Nya.”


22. Seterusnya baca ayat berikut.

tahlil

 Afdoluz-zikri fa’lam annahu laa ilaha illallaah 

Sebaik-baik zikir–ketahuilah–adalah lafal ‘La ilāha illallāh’, (tiada tuhan selain Allah)


 23. Seterusnya Tahlil 100 kali.

tahlil

 Laa ilaha illallaah 

Tiada tuhan selain Allah.” (100 kali).


 24. Seterusnya kalimah syahadah

tahlil

 Laa ilaha illaallahu muhammadur-rasulullah, sollallahu ‘alaihi wassalam 

“Tiada tuhan selain Allah. Nabi Muhammad SAW utusan-Nya.”

tahlil

 ‘alaiha nahyaa wa ‘alaihaa namuutu wa ‘alaihaa nub’atsu ‘insyaaAllahu taala minal Aaminiin 

Dengan kalimat itu, kami hidup. Dengannya, kami wafat. Dengannya pula insya Allah kelak kami dibangkitkan termasuk orang yang aman.”

tahlil

 Al Fatihah! 


25. Di akhiri dengan al-Fatihah

surah al fatihah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan Mentadbirkan Alam. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat). Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami Sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.

Selepas selesai tahlil, maka dibacakan pula doa arwah

Bacaan Doa Arwah

Dibawah ini adalah doa arwah yang boleh dibacakan setelah selesai tahlil.

Anda boleh memainkan audio yang saya sediakan bagi membantu bacaan anda

doa arwah
doa arwah
doa arwah
doa arwah

Kredit bacaan doa Inteam Digital

Seterusnya sambung dengan bacaan al-Fatihah dan doa penutup

(Rujuk pada bahagian bawah)


Maksudnya:

Segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam.

Pujian yang memadai dan menyamai akan pertambahan segala nikmatNya. Wahai Tuhan kami, kepadaMu tertumpu segala pujian sebagaimana layak bagi kebesaran pemerintahanMu.

Ya Allah, kami pohonkan selawat dan salamMu ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sebagai selawat yang melepaskan diri kami dari bala bencana, Tunaikanlah ya Allah segala hajat kami, dan selawat itu engkau bersihkan kami dari segala keburukan dan Engkau angkatkan kami disisiMu setinggi darjat dan Engkau sampaikan ke hujung harapan dan cita-cita kami dari segala kebaikan semasa kami hidup dan selepas mati.

Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak dapat mengira pujian kami ke atasMu sebagaimana Engkau puji ke atas diriMu, maka kepadaMu segala pujian sehingga Engkau redhai dan untukMu pujian apabila Engkau redha dan untukMu pujian selepas Engkau redha.

Ya Allah pohon selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad di permulaan dan pohon selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad di hari penghabisan dan pohon selawat ke atas Nabi Muhammad setinggi-tingginya sehingga hari kiamat dan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sehingga diwarisi bumi dan Engkau adalah sebaik-baik pewaris.

Ya Allah jadikanlah, sampaikanlah dan terimalah pahala bacaan yang kami baca daripada kitab Al-Quran yang agong, dan pahala bacaan yang kami tahlilkan dari “La ilaha illallah” dan pahala bacaan istighfarnya dan pahala bacaan zikir dari sebutan “Ya Allah” dan pahala selawat dan salam kami ke atas Nabi Muhammad pada saat yang berkat ini sebagai hadiah dari kami sebagai penghubung dan ia sebagai rahmat dariMu yang turun membawa berkat yang meliputi, juga sebagai sedekah yang diterima, dikemukakan dan dihadiahkan kehadrat penghulu kami Nabi Muhammad S.A.W. kemudian kepada roh-roh para isterinya, keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan tabiin, tabi’ tabiin bagi mereka kebaikan hingga hari kiamat.

Ya Allah, jadikan selawat itu pemisah, penyelamat, pendinding dan penebus mereka dari api neraka.

Ya Allah, ampunilah, kasihanilah, sihatkanlah dan maafkanlah mereka.

Kemudian berikanlah pahala sedemikian juga kepada roh-roh ibubapa kami dan guru-guru kami dan berikanlah juga pahala kepada ibubapa kami dan guru-guru kami dan berikanlah juga pahala kepada ibubapa dan guru-guru kepada ibubapa kami seterusnya sekelian orang Islam dari timur ke barat.

Ya Allah, jadikanlah kami dan rakan-rakan kami dan rakan ibubapa kami juga dengan sekelian yang hadir dan ibubapa mereka semuanya berada dalam rahmat dan kasih sayang.

Masukkan kami dan mereka ke dalam syurgaMu yang saujana luas, Wahai Tuhan yang Maha Kasih Sayang, penganugerahan yang mengindahkan langit dan bumi.

Wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.

Ya Allah, pohon pindahkan dari mereka kesempitan lubang kubur dan lahad kepada syurga abadiMu, kepada naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah dan buah-buahan yang banyak yang tidak terhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya dan tilam-tilam yang tebal lagi empuk bersama orang-orang yang mendapat nikmat yang terdiri dari para-para Nabi, siddiq, syahid, orang-orang Solih dan Orang-orang yang mendampingi mereka dengan baik, Wahai Tuhan Yang Amat Kasih Sayang.

Dan Allah telah beri rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Dan segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam.

Baca Al-Fatihah Dan Doa Penutup

doa penutup tahlil

Maksud doa penutup:

Perkenankanlah permintaan kami ya Allah, wahai tuhan yang mentadbir seluruh alam.

Ya Tuhan kami, terimalah doa kami, Sesunguhnya Engkaulah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya engkaulah Penerima taubat lagi Maha Mengasihani.

Janganlah Engkau mengenakan kami dosa-dosa besar, wahai Tuhan yang Maha Mulia dan kami akhiri doa ini dengan segala pujian bagi Mu Allah Tuhan semesta Alam.

Semoga Allah menerima doa kita semua.

Hukum Mengadakan Majlis Tahlil

Apakah hukum mengadakan tahlil?

Ini adalah jawapan dari Mufti Wilayah Persekutuan, Dato’ Zulkifli Mohamad Al-Bakri:

Amalan membaca yasin, tahlil dan kenduri arwah seperti yang diamalkan oleh masyarakat Islam kita di Malaysia merupakan salah satu daripada permasalahan khilafiah.

Berkenaan isu ini, Mesyuarat Panel Kajian Syariah (Panel Pakar Syariah) yang bersidang pada 23 – 25 Februari 2006 telah bersetuju memutuskan bahawa:

  • Amalan membaca yasin, tahlil dan kenduri arwah merupakan perkara khilafiah yang tidak perlu diperbincangkan secara meluas kerana ia boleh mencetuskan kekeliruan dan perpecahan masyarakat.
  • Mesyuarat mengesyorkan supaya JAKIM, JAIN dan Jabatan Mufti memperbanyakkan agenda penerangan kepada masyarakat secara menyeluruh mengenai isu khilafiah dengan pendekatan secara hikmah melalui penulisan, terjemahan buku, khutbah, kurikulum program takmir masjid dan wacana.
  • JAKIM dengan kerjasama agensi berkaitan hendaklah memberi teguran kepada individu-individu tertentu supaya isu khilafiah ini tidak diperbesarkan.

Amalan tahlil merupakan gabungan antara bacaan ayat dan surah daripada al-Quran, zikir kepada Allah SWT yang merangkumi tasbih, tahmid, takbir dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta memberi makan kepada orang ramai.

Semua perkara tersebut merupakan amalan yang disyariatkan di dalam Islam.

Dalam satu haditih yang diriwayatkan daripada Abdullah Ibn Salam RA, bahawa Rasulullah SAW bersabda maksudnya: 

Wahai manusia, sebarkanlah salam, jamukanlah makan (kepada orang ramai) dan bersembahyanglah ketika orang sedang tidur, maka kamu akan masuk ke dalam Syurga dengan sejahtera.

Begitu juga, berdoa kepada mereka yang telah meninggal dunia adalah sesuatu yang digalakkan Islam sepertimana yang disebut oleh al-Quran maksudnya: 

Oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu (wahai Muhammad) bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadaNya bagi salah silap yang engkau lakukan, dan bagi dosa-dosa orang-orang yang beriman – lelaki dan perempuan; dan (ingatlah), Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu (di dunia) dan keadaan penetapan kamu (di akhirat).

(Surah Muhammad : 19)

Kami meraikan ‘uruf dan adat setempat yang telah diamalkan oleh masyarakat Islam di sini sejak sekian lama.

Maka, kami menerima pengamalan tersebut selagimana amalan tersebut tidak mengandungi perkara yang bertentangan dengan syariat Islam dan dilaksanakan dengan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan.

Penutup: Tidak Perlu Bertengkar Mengenai Hukum Tahlil

Ulama silam telah membahaskan secara panjang lebar tentang isu-isu ranting seperti bacaan tahlil.

Hasilnya, ada para ulama berpendapat bahawa tahlil dibolehkan, tetapi terdapat juga pandangan ulama lain tidak sebegitu.

Mereka berbeza pendapat dalam suasana harmoni.

Maka sikap berlapang dada dan bertoleransi adalah sifat yang paling baik yang perlu kita amalkan.

Sertai Channel Telegram Kami

Dapatkan newsletter terbaru dari kami melalui Telegram secara PERCUMA!

Tinggalkan Komen Anda..

53 Comments
Komen Terbaru
Komen Terdahulu
Inline Feedbacks
View all comments
Zan
18 hari yang lalu

Terima kasih atas perkongsian. Jika saya hendak khususkan kepada nama arwah yg tertentu di mana harus saya tambah, tuan?

Muhammad Asyraf Bin Rohim
19 hari yang lalu

Terima kasih admin atas perkongsian, lengkap dgn penerangan berkenaan persoalan khilaf.

Mohd Fadli
1 bulan yang lalu

No 17 tu kan ulang 3x tapi ada patah perkataan yang beza sikit kan

Buletinsyiar
1 bulan yang lalu

Sangat Bermanfaat..terimakasih..dan ijin share buat cetak juga’semoga manfaat dunia akhirat’.

Last edited 1 bulan yang lalu by Buletinsyiar
Jaz Askme
1 bulan yang lalu

Assalamualaikum. Semoga dirahmati Allah swt. Syukur Alhamdulilah adanya penerangan tentang hal ini. Semoga bermenafaat dan sesiapa yg mengamalkan bacaan tahlil ini. In sya Allah ana doakan kalian mendapat Husnul Khotimah dari Allah swt. Layari FB ana Jaz Askme. Assalamualaikum

Jaz Askme
Reply to  Jaz Askme
1 bulan yang lalu

Mohon Izin mencetaknya.