Kepentingan Menjaga Hati Dalam kehidupan Seorang Muslim

Mengapa hati kita sangat penting dalam Islam?

Hati merupakan pusat kehidupan rohani kita dan kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati.

Tulisan ini akan menerangkan bagaimana hati mempengaruhi kehidupan kita sebagai Muslim..

… dan bagaimana kita bisa melakukan perubahan diri dengan fokus pada hati.

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Halal itu jelas dan haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar yang ramai orang tidak tahu hukumnya. Oleh itu, sesiapa yang mengelakkan perkara samar akan melindungi agama dan nama baiknya. Dan orang yang terjatuh ke dalam perkara samar akan terjatuh dalam perkara haram, seperti gembala yang menggembalakan ternak di sekitar kawasan larangan dan hampir melintasinya. Sesungguhnya, setiap raja memiliki kawasan larangan dan kawasan larangan Allah adalah larangan-Nya. Sesungguhnya di dalam tubuh ada sepotong daging yang jika baik, seluruh tubuh menjadi baik; dan jika rosak, maka seluruh tubuh akan rosak. Itulah hati.”

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (52) dan Muslim (1599), dan lafaz ini adalah milik Muslim.

Komentar Hadis

Bahagian tubuh yang paling penting ialah hati, dan keadaannya menentukan kualiti kehidupan dan iman kita.

Mengikut halal dan mengelakkan perkara syubhah dan haram hanya berlaku kerana takwa hati.

Memahami Sifat Hati Kita

Cuba ingat kembali disaat anda merasa sangat gembira dan berpuas hati.

Mungkin anda baru sahaja menerima berita baik atau anda berada dalam suasana yang gembira.

Kembali ke masa itu dan cuba ingat: Bagaimana reaksi tubuh anda?

Adakah ia juga gembira? Adakah mata anda gembira, menemui keindahan dalam segala yang anda lihat? Adakah lidah anda gembira, meluahkan kelembutan dan kebaikan kepada semua orang di sekeliling anda? Adakah anda rasa berpuas hati dengan hidup anda? Adakah anda merasa lebih sabar dan memaafkan kesilapan dan kesalahan orang lain?

Sekarang, sila beralih dan ingati pula saat di mana anda sedang bersedih dan tertekan.

(saya minta maaf, tetapi ia akan membantu kita dalam sesi refleksi ini)

 • Adakah mata anda juga sedih, gagal melihat kegembiraan dan hanya nampak ketidaksempurnaan di sekeliling anda?
 • Adakah lidah anda sedih, mengulangi kata-kata kecewa dan melemparkan kemarahan pada orang atau benda di sekeliling anda?
 • Adakah anda lebih cenderung untuk menghukum dan memaki mereka yang menyinggung anda?
 • Adakah anda merasa kehabisan tenaga? Adakah anda merasa letih atau sakit secara fizikal?

Kesan emosi terhadap tubuh badan kita tidak dapat dinafikan. Malah, emosi boleh membuat kita lebih sihat atau sakit secara fizikal.

Apabila kita merasa tertekan, ia akan mengubah tahap serotonin dalam tubuh dan membuat kita lebih sensitif terhadap rasa sakit. Kemurungan juga menggugat sistem imun kita, menjadikan kita kurang mampu untuk melawan jangkitan dan penyakit.

Ia juga meningkatkan tahap hormon stres dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Terdapat juga kajian yang menunjukkan bahawa kebahagiaan mempunyai pengaruh positif secara fizikal terhadap tubuh.

Dalam cara yang sama dan seperti yang diperkatakan oleh hadis, keadaan agama dalam hati menentukan bagaimana keadaan agama pada tubuh dan sejauh mana ia teguh.

Oleh itu, kesihatan hati akan mempengaruhi kesihatan dan kesejahteraan tubuh.

Nabi Muhammad ﷺ menyebutkan bahawa hati adalah sepotong daging kecil, menekankan ukurannya yang kecil berbanding kekuatan yang dimilikinya.

Abu Hurairah r.a., berkata:

“Hati itu ialah raja dan anggota badan ialah askarnya. Jadi, jika raja itu baik, tenteranya akan baik. Dan jika dia jahat, maka tenteranya akan jahat.” 

― Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Shu’ab al-Iman (108).

Hati menetapkan perintah untuk seluruh tubuh seperti raja mengarahkan askar di bawah pemerintahannya.

Mari kita ilustrasikan dengan contoh lain.

Hati menetapkan arahan bagi seluruh tubuh seperti kapten kapal mengarahkan kelasi kapalnya.

Untuk menggambarkannya, bayangkan kapal yang besar, dengan kelasi yang memastikan segala sesuatu berjalan lancar.

Kapten kapal memutuskan arah yang akan diambil, kelajuan, dan tugas yang harus dilakukan oleh kelasi kapal. Keselamatan dan kelancaran perjalanan kapal sangat bergantung pada kepemimpinan kapten tersebut.

Dalam contoh ini, kapten kapal mewakili hati kita. Seperti kelasi kapal, apa yang dilihat mata kita, apa yang didengar telinga kita, apa yang dikatakan lidah kita, dan apa yang dilakukan anggota tubuh kita, semuanya diarahkan oleh hati.

Jika hati kita melakukan tugasan dengan baik – sihat dan waspada – maka seluruh tubuh kita akan berfungsi dengan baik.

Tetapi jika hati kita sakit atau terganggu, seluruh tubuh kita akan terganggu dan tidak berfungsi dengan baik.

Jadi, kali seterusnya mata anda melihat sesuatu, ingatlah kapten kapal yang mengendalikan kelasi kapalnya dan tanyakan pada diri sendiri, mengapa orang di bilik kawalan saya (iaitu hati saya) melihat ini? Dan bagaimana keadaan ini menggambarkan tentang keadaan hati saya?

Bagaimana Kita Dapat Melakukan Perubahan Diri?

Sebarang azam perubahan mesti termasuk dalam pembaharuan hati, jika tidak ia pasti gagal.

Nabi ﷺ mengaitkan kesejahteraan luaran kita dengan kesejahteraan dalaman dalam hadis ini, dan kita faham bahawa tidak ada pembaikan luaran tanpa pembaikan dalaman.

Sebenarnya, pembaikan dalaman adalah asas bagi sebarang perubahan pada bahagian luaran. Nabi ﷺ bersabda:

“Takwa ada di sini,” sambil menunjuk ke dada.

― Diriwayatkan oleh Muslim (2564).

Ini bermakna takwa bermula dan berada di hati, dan mengalir dari situ ke seluruh tubuh.

Dan hatilah tempat di mana perubahan paling signifikan berlaku. Nabi ﷺ bersabda:

“Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kamu tetapi melihat kepada hati kamu,” dan baginda menunjuk jari ke dadanya. 

― Diriwayatkan oleh Muslim (2564).

Sebagai tempat yang paling utama yang dipandang Allah, kita perlu memberikan perhatian terbesar kepada hati kita.

Kita biasanya melibatkan diri dalam pelbagai ibadah dengan tujuan menjadi Muslim yang lebih baik. 

Dan pada masa yang sama, kita juga mungkin mengabaikan rawatan hati dalam ibadah kita. Kita gagal untuk mengurus hati kita seperti kita mengurus tubuh kita. Kita lupa bahawa hati juga memerlukan makanan dan perhatian.

Hasilnya adalah ketidakseimbangan antara hati dan tubuh kita, yang mengakibatkan kita tidak dapat merasai kemanisan ibadah yang kita lakukan.

Akhirnya, kita mudah terjebak dalam ibadah dan amalan yang sia-sia.

Nabi ﷺ bersabda:

“Seorang lelaki menyelesaikan [solatnya] dan hanya satu persepuluh pahala daripada solatnya dicatatkan baginya, satu persembilan, satu perlapan, satu pertujuh, satu perenam, satu perlima, satu perempat, satu pertiga, satu perdua”

― Diriwayatkan oleh Abu Dawud (796) dan al-Albani menyatakannya sebagai hasan dalam Sahih Abi Dawud (796).

Kita hanya fokus pada bentuk dan penyempurnaannya kerana orang lain melihat kita; kita fokus pada bentuknya sahaja kerana kita salah sangka bahawa melaksanakan ibadah hanyalah melakukannya secara fizikal.

Kita mungkin obses dengan hal-hal kecil tapi pada masa yang sama kita mengabaikan apa yang lebih penting pada hati.

Jika kita menyedari perkara ini, maka mudah untuk memahami ungkapan dari Sahabat Nabi ﷺ, Abu al-Darda:

“Carilah perlindungan Allah daripada ketaatan yang munafik.” 

Dia ditanya: “Apakah ketaatan yang munafik?”

Dia menjawab: “Kamu melihat tubuh yang taat, tetapi hatinya tidak.”

― Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Shu’ab al-Iman (6567).

Amalan fizikal kita mungkin nampak seperti baik dan berjaya, tetapi jika kita melihat lagi jauh ke dalam, kita mungkin menemukan padang yang tandus, hati yang penuh dengan keraguan dan ketidakpuasan.

Jika kita melihat dan merasai ini dalam diri kita, maka kita harus segera memberikan perhatian kepada memperbaiki hati kita dan menghubungkan amalan ibadah fizikal kita dengan hati kita.

Seperti yang dikatakan al-Hasan al-Basri:

Rawatlah hatimu, kerana apa yang Allah inginkan dari manusia adalah kesejahteraan hati mereka.

― Jami ‘al-Ulum wa al-Hikam (hal. 211).

Jika kita memberi perhatian, dengan adil, kepada prestasi luaran kita, kita juga seharusnya memberi perhatian yang lebih besar kepada prestasi dalaman kita.

Kecemerlangan dan pembaikan hati yang akan membantu kita ketika kita bertemu dengan Allah Yang Maha Tinggi pada Hari Kiamat.

Allah berfirman:

Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak akan memberi manfaat, kecuali bagi orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih.

― Al-Syu’araa (Ayat 88-89)

Hati yang bersih adalah yang bebas dari kerosakan, penuh dengan pengabdian kepada Yang Maha Pengasih.

Kepentingan Hati Kepada Kita

Selain daripada segala yang telah dikatakan sebelumnya, hati adalah bahagian tubuh yang paling penting kerana:

 1. Semua perintah Allah dalam Islam, termasuk larangan, diterima terlebih dahulu oleh hati, dan hatilah yang menerima atau menolak mereka, memutuskan untuk mengikutinya atau menghindarinya. Tubuh datang kedua.
 2. Pada saat tubuh tidak mampu melakukan perintah ini atau terpaksa melakukan haram kerana keadaan darurat, hati tetap teguh dalam penerimaan halal dan penolakan haram. Sama halnya ketika seseorang terpaksa mengucapkan kata-kata kekufuran kerana takut akan kematian atau penyiksaan, iman di hatinya yang membuatnya tetap menjadi Muslim.
 3. Hati memiliki ibadah khusus yang tidak melibatkan tubuh badan, sementara ibadah yang melibat tubuh badan selalu melibatkan hati. Cinta, tawakal, keikhlasan, dan kepuasan adalah contoh tindakan hati yang tidak bergantung pada tubuh.
 4. Niat hati, seperti ingin melakukan kebaikan atau kejahatan, menghasilkan pahala atau dosa yang besar meskipun tubuh tidak melakukan apa-apa secara aktif. Dan ketika seseorang berniat melakukan kebaikan tetapi tidak mampu melakukannya, niat baiknya memberikan pahala penuh untuk amalan tersebut.
 5. Kerana ia menjadi pusat, tindakan hati dan ibadahnya merupakan asas bagi tindakan tubuh, oleh kerana itu lebih bernilai dan lebih dapat banyak pahala. Ibadah tubuh tidak ada ertinya tanpa niat (hati). Sebaliknya, pahala untuk ibadah yang melibatkan tubuh bergantung dan meningkat kerana hati: semakin banyak niat dan kebaikan hati, semakin banyak pahala. Misalnya, dua orang dapat melakukan ibadah yang sama tetapi berbeza dalam pahala kerana salah satunya lebih ikhlas.
 6. Tubuh memiliki batasan dalam apa yang dapat dilakukan, sementara hati dapat melibatkan diri dalam ibadah selama ia terjaga. Niat hati juga dapat mengubah pergerakan fizikal biasa menjadi ibadah.
 7. Kepentingan hati menjadikannya sasaran utama syaitan. Inilah sebabnya syaitan menyerangnya secara konsisten dengan keraguan dan godaan. Hati adalah medan perang di mana iman menang atau kalah.
kepentingan hati

Dengan memahami kepentingan hati dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, kita akan lebih bersemangat untuk menjaga dan merawatnya agar selalu dalam keadaan baik.

Dalam proses ini, kita akan dapat merasakan manisnya iman dan kehidupan yang lebih dekat dengan Allah SWT.

Photo of author

Muhamad Naim

Bertugas sebagai pendidik dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Telah menubuhkan dan menulis di web akuislam.com semenjak tahun 2010. Saya berharap laman web ini memberi manfaat kepada anda semua. Semoga Allah redha.

Suka Apa Yang Anda Baca?

Daftarkan nama dan email anda untuk mendapatkan panduan dan perkongsian berkualiti terus ke inbox anda secara PERCUMA!Privasi anda adalah keutamaan kami. Kami tidak bertolak ansur dengan spam dan kebocoran maklumat kepada pihak ketiga.

Tinggalkan Komen Anda..

DAFTAR NOTIFIKASI DI SINI..
Maklumkan saya jika terdapat:
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments