DOA HARIAN DALAM ISLAM UNTUK KANAK-KANAK (Rumi)

doa harian islam kanak-kanak

Ini adalah himpunan doa harian yang dikumpulkan bersama.

Panduan ini disediakan secara lengkap dan tersusun untuk memudahkan anda mencari doa yang diperlukan dan beramal dengan doa tersebut.

Apa yang menarik:

Transliterasi rumi juga turut disertakan dalam doa tersebut bagi membantu anda yang sukar membaca tulisan arab.

Semoga panduan ini dapat membantu anda mengamalkan doa harian dengan lebih baik.

Doa Sebelum Makan

Allahumma Barik LaNaa Fiimaa RaZaqTanaa Waqinaa ‘Adzaa Bannar

Ya Allah, berkatilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari azab api neraka

Doa Selepas Makan

Alhamdulillaahil ladzii ath’amanaa wa saqoonaa wa ja’alnaa muslimiin

Maksudnya:

Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami dan minuman kami, serta menjadikan kami sebagai orang-orang islam

Doa Selepas Minum

Alhamdu lillaahil ladzi ja’alahuu ‘adzbam furootam birohmatihii wa lamyaj’alhu milhan ujaajam bidzunuubinaa

Maksudnya:

Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini (minuman) segar dan menggiatkan dengan rahmat-Nya dan tidak menjadikan air ini (minuman) masin lagi pahit kerana dosa-dosa kami”

Doa Sebelum Tidur

BismikalloHumma Ahya Wa AmuuTu

Maksudnya:

Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, aku hidup dan aku mati”.

Doa Selepas Bangun Tidur

Alhamdu lillahil ladzii ahyaanaa ba’da maa amaa tanaa wa ilahin nusyuuru

Maksudnya:

Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami mati (membangunkan dari tidur) dan hanya kepada-Nya kami dikembalikan”

Doa Ketika Mendapat Mimpi Buruk

Allaahumma innii a’uudzubika min ‘amalisy syaithaani wa sayyiaatil ahlami

Maksudnya:

Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada Engkau dari perbuatan syaitan dan dari mimpi-mimpi yang buruk”

Doa Ketika Mendapat Mimpi Baik

Alhamdulillahil ladzii qodzoo haajaati

Maksudnya:

Segala puji bagi Allah yang telah memberi hajatku”

Doa Masuk Tandas

(Bismil-lah) allahumma innee aAAoozu bika minal-khubsi wal-khoba-ith

Maksudnya:

Dengan nama Allah, Ya Allah aku berlindung denganMu daripada syaitan jantan dan syaitan betina

Doa Keluar Tandas

Ghufraanaka. Alhamdulillaahil ladzii adzhaba ‘annjil adzaa wa’aafaanii.

Maksudnya:

Dengan mengharap ampunanMu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku”

Doa Masuk Rumah

Bismil-lahi walajna, wabismil-lahi kharajna, waAAala rabbina tawakkalna.

Maksudnya:

Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar dan kepada Allah kami bertawakal.

Doa Keluar Rumah

Bismil-lah, tawakkaltu AAalal-lah, wala hawla wala quwwata illa billah

Maksudnya:

Dengan nama Allah aku bertawakkal kepadaNya dan tiada daya serta upaya kecuali dengan keizinan Allah

Doa Ketika Azan

La Hawla wa La Quwwata Illa Billah

Maksudnya:

Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah

Doa Selepas Azan

Allaahumma Rabba haathid – da’watit – taammati wassalaatil-qaa’imati, ‘aati Muhammadanil-waseelata walfadheelata, wab ‘ath-hu maqaamam-mahmoodanil-lathee wa’adtahu, ‘innaka laa tukhliful-mee’aad

Maksudnya:

Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan Azan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad keutamaan dan kelebihan, kemuliaan dan darjat yang tinggi serta limpahkanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Doa Ketika Menuju Ke Masjid

Alloohummaj-‘al fii qolbhii nuuroon wa fii lisaanii nuuroon wa fii bashorii nuuroon wa fii sam’ii nuuroon wa’an yamiinii nuuroon wa’an yasaarii nuuroon wa fauqii nuuroo wa tahtii nuuroo wa amaamii nuuroon wa khofii nuuroon waj-‘al lii nuuroon

Maksudnya:

Ya Allah, jadikanlah dihatiku cahaya, pada lisanku cahaya dipandanganku cahaya, dalam pendengaranku cahaya, dari kananku cahaya, dari kiriku cahaya, dari atasku cahaya, dari bawahku cahaya, dari depanku cahaya, belakangku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya.”

Doa Masuk Masjid

Allahummaf tahlii abwaaba rohmatik

Maksudnya:

Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu”

Doa diatas dibaca pada saat masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan.

Doa Keluar Masjid

Allahumma innii asaluka min fadlik

Maksudnya:

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan dari-Mu

(Doa diatas dibaca pada saat keluar ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan)

Doa Memakai Pakaian

Alhamdu lillahil-lazi kasani hatha (athwab) warazaqaneehi min ghayri hawlin minnii wala quwwah.

Maksudnya:

Segala puji bagi Allah yang memakaikan aku (pakaian)ini dan memberi rezeki kepadaku tanpa daya da kekuatan dariku

Doa Naik kenderaaan

Subhana-alladhi sakh-khara la-na hadha wa ma kunna la-hu muqrinin. Wa inna ila Rabbi-na la munqalibun.

Maksudnya:

Segala puji bagi Allah, Maha suci tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami,sedang kami sebelum ini tidak terdaya menguasainya.

Doa Sampai Ke Tempat Tujuan

Alhamdulillahil ladzi sallamani wal ladzi awani wal ladzi jama’asy syamla bi

Maksudnya:

Segala puji bagi Allah, yang telah menyelamatkan aku dan yang telah melindungiku dan yang mengumpulkanku dengan keluargaku.”

Doa Ketika Pulang Dari Perjalanan Yang Jauh (Musafir)

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku, wa lahul-hamdu, wa Huwa alaa kulli shay in Qadeer, aaiboona, taaiboona, aabidoona, lirabbinaa haamidoona, sadaqallaahu wadahu, wa nasara abdahu, wa hazamal-ahzaaba wahdahu.

Maksudnya:

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Yang Maha Esa tiada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan dan bagiNya kepujian dan Dia berkuasa keatas setiap sesuatu. Kami kembali dengan bertaubat, menghambakan diri kepadaTuhan kami mengucapkan puji-pujian. Allah telah menepati janjiNya dan membela hambanya dan mengalahkan tentera musuh dengan sendirinya.

Doa Sebelum Belajar

Yaa robbi zidnii ‘ilman warzuqnii fahmaa

Maksudnya:

Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kefahaman”

Doa Memohon Ilmu Yang Bermanfaat

Alloohumma innii as-aluka ‘ilmaan naafi’aan wa rizqoon thoyyibaan wa ‘amalaan mutaqobbalaan

Maksudnya:

Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ilmu yang berguna, rezeki yang baik dan amal yang baik diterima. (H.R. Ibnu Majah)”

Doa Diterangkan Fikiran

Allaahummaj’al lii nuuran fii qalbii, wa nuuran fii qabrii, wa nuuran fii sam’ii wa nuuran fii basharii wa nuuran fii sya’rii wa nuuran fii basyarii wa nuuran fii lahmii wa nuuran fii damii wa nuuran fii ‘idhaamii. Wa nuuran mim baini yadayya wa nuuram min khalfii wa nuuran ‘an yamiinii wa nuuran ‘an syimaalii wa nuuran min fauqii wa nuuram min tahtii. Allahumma zidnii nuuraw wa a’thinii nuuraw waj’al lii nuuraw waj’alnii nuuraan.

Maksudnya:

Ya Allah jadikanlah cahaya dalam hatiku, cahaya dalam kuburku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dalam rambutku, cahaya dalam kulitku, cahaya dalam dagingku, cahaya dalam darahku dan cahaya dalam tulang-tulangku. Dan cahaya di hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku dan cahaya di bawahku. Ya Allah tambahkanlah cahaya kepadaku, berikanlah cahaya kepadaku dan jadikanlah cahaya bagiku dan jadikanlah diriku cahaya.”

Doa Sebelum Membaca Al Quran

Alloohummaftah ‘alayya hikmataka wansyur ‘alayya rohmataka wa dzakkirnii maanasiitu yaa dzal jalaali wal ikhroomi

Maksudnya:

Ya Allah bukakanlah hikmahMu padaku, bentangkanlah rahmatMu padaku dan ingatkanlah aku terhadap apa yang aku lupa, wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan.”

Doa Selepas Membaca Al Quran

Allahummarhamnii bil qur’aani. waj’alhu lii imaaman wa nuuran wa hudan wa rohman. Allahumma dzakkirnii minhu maa nasiitu wa’allimnii minhu maa jahiltu. wazuqnii tilaa watahu aanaa-al laili wa athroofan nahaari. waj’alhu lii hujjatan yaa robbal ‘aalamiina.

Maksudnya:

Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran yang agung, jadikanlah ia bagiku ikutan cahaya petunjuk rahmat. Ya Allah, ingatkanlah apa yang telah aku lupa dan ajarkan kepadaku apa yang tidak aku ketahui darinya, anugerahkanlah padaku kesempatan membacanya pada sebagian malam dan siang, jadikanlah ia hujjah yang kuat bagiku, wahai Tuhan seru sekalian alam.”

Doa Minta Hujan

Allaahumma ‘asqinaa ghaythan mugheethan maree’an maree’an, naafi’an ghayradhaarrin, ‘aajilan ghayra ‘aajilin

Maksudnya:

Ya, Allah siramilah kami dengan hujan yang menyuburkan dan yang baik kesudahannya yang bertapis-tapis yang memberi manfaat dan tidak memberi mudharat yang segera dan tidak lambat

Doa Ketika Hujan

Allaahumma sayyiban naafi’an

Maksudnya:

Ya Allah, cucurilah kami dengan hujan yang bermanfaat

Doa Selepas Hujan

Mutirnaa bifadhlillaahi wa rahmatihi

Maksudnya:

Kami telah diturunkan hujan dengan limpah kurnia dan rahmat Allah.

Doa Ketika Melawat Orang Sakit

Allahumma rabban naas mudzhibal ba’si isyfi antasy-syaafii laa syafiya illaa anta syifaa’an laa yughaadiru saqoman

Maksudnya:

Ya Allah Wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembukanlah ia. (hanya) Engkaulah yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dariMu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi.” ( HR. Bukhari, No. 5742; Muslim, No. 2191).

Doa Ringkas Selepas Solat Fardu

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin. Hamdayyu-waafii ni’amahuuwayukaafi’u maziidah. Yaa rabbanaa lakalhamdu wa lakasy syukruka-maa yambaghiilijalaaliwajhika wa ‘azhiimisul-thaanik.

Maksudnya:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmatNya dan menjamin tambahannya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu-lah segala puji, dan bagi-Mu-lah segalah syukur, sebagaimana layak bagi keluhuran zat-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu.

Anda boleh melihat doa-doa selepas solat fardu yang lain pada pautan ini: WIRID & DOA SELEPAS SOLAT

Doa Memohon Ketenangan Hati

Doa 1

Allahumma inni a’uuzubika min jahdil bala’. Wa darkish shaqa’. Wa suu il qadhaa’. Wa shamaamatil a’daa’.

Maksudnya:

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menemui penderitaan, dari takdir yang buruk & dari keberhasilan musuh

Doa 2

Yaa hayyu yaa qayyuumm. Bi rahmatika astaghiiths

Maksudnya:

Wahai Rabb Yang Maha Hidup, wahai Rabb Yang Berdiri Sendiri tidak memerlukan segala sesuatu, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan.

Doa 3

Allahumma la sahla illa ma ja’altahu sahla wa anta taj’alul hazna iza syi’ta sahla

Maksudnya:

Wahai Tuhanku, tiada kemudahan melainkan apa yang Engkau jadikan mudah dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah apabila Engkau mengkehendakinya.”

Doa Memohon Berlindung Dari Rasa Sedih

Allahumma inni a’uuzubika minal hammi wal hazan. wa a’udzubika minal ajzi wal kasali, wa a’udzubika minal jubni wal bukhli, wa a’udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijaal.

Maksudnya:

Ya Allah, aku berlindung padaMu dari rasa sedih dan gelisah, aku berlindung daripada sifat lemah dan malas, dan aku berlindung padamu dari sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung padaMu dari cengkaman hutang dan penindasan orang.

Doa Ketika Menghadapi Masalah dan Kesusahan

Laa ilaaha illa anta subhaanaka inni kuntu minaz zholimin

Maksudnya:

Tiada Tuhan melainkan Engkau (ya Allah)! Maha Suci Engkau, Sesungguhnya aku adalah dari pada orang-orang yang menganiaya diri sendiri.

Doa Agar Dipermudahkan Urusan

Rabbish rahli sadri. Wayassirli amri. Wahlul uqdatam millisani. Yafqahu qauli

Maksudnya:

Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, dan mudahkanlah bagiku urusanku, dan lancarkanlah lidahku supaya mereka faham ucapanku.

Penutup: Doa Menghubungkan Kita Dengan Allah

YouTube video

Doa adalah tali penghubung antara manusia dengan pencipta.

Orang yang sentiasa berhubung dengan Allah adalah orang yang selalu mengingatiNya, sekali gus mengingati perintahNya dan menjauhi laranganNya.

Allah menyatakan di dalam al-Quran yang bermaksud:

Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenteram

Surah Ar-Rad ayat 28

Rasulullah SAW berkata mengenai ganjaran pahala yang menanti,

Barang siapa yang membaca satu huruf daripada al-Quran, akan mendapat satu kebaikan. Sedang satu kebaikan akan dilipatkan sepuluh misalnya. Aku tidak berkata, Alif Laam Miim, satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.

— Riwayat at-Tirmizi

Para pembaca dinasihatkan supaya selalu merendah diri kepada Allah.

Selalu memohon ampun dan seboleh-bolehnya berdoa dalam keadaan suci serta menunaikan sekurang-kurangnya sembahyang sunat dua rakaat.

Semoga dengan usaha yang kecil ini mendapat keredaan Allah di dunia dan akhirat.

Photo of author

Muhamad Naim

Bertugas sebagai pendidik dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Telah menubuhkan dan menulis di web akuislam.com semenjak tahun 2010. Saya berharap laman web ini memberi manfaat kepada anda semua. Semoga Allah redha.

Suka Apa Yang Anda Baca?

Daftarkan nama dan email anda untuk mendapatkan panduan dan perkongsian berkualiti terus ke inbox anda secara PERCUMA!Privasi anda adalah keutamaan kami. Kami tidak bertolak ansur dengan spam dan kebocoran maklumat kepada pihak ketiga.

Tinggalkan Komen Anda..

DAFTAR NOTIFIKASI DI SINI..
Maklumkan saya jika terdapat:
guest

62 Comments
Komen Terbaru
Komen Terdahulu Paling disukai
Inline Feedbacks
View all comments
Maz Ejaa
Maz Ejaa
4 bulan yang lalu

ada dlm bentuk pdf x?

Maz Ejaa
Maz Ejaa
Reply to  Muhamad Naim
3 bulan yang lalu

baik, saya tunggu ada pdf punya pulak, snng nk rujuk

Admin-naim
Admin-naim
1 tahun yang lalu

Test sistem komen terbaharu

Admin-naim
Admin-naim
1 tahun yang lalu

Test sistem komen terbaharu

Muhamad Naim
Muhamad Naim
1 tahun yang lalu

Iyolah

Admin-naim
Admin-naim
1 tahun yang lalu

Test sistem komen terbaharu

Muhamad Naim
Muhamad Naim
1 tahun yang lalu

Iyolah

Admin-naim
Admin-naim
1 tahun yang lalu

Test sistem komen terbaharu

Muhamad Naim
Muhamad Naim
1 tahun yang lalu

Iyolah

Admin-naim
Admin-naim
1 tahun yang lalu

Test sistem komen terbaharu

Muhamad Naim
Muhamad Naim
1 tahun yang lalu

Iyolah