NIAT PUASA ENAM SYAWAL (Dan Puasa Qadha)

niat puasa enam

Bagaimana niat Puasa Enam Syawal?

Panduan ini disediakan secara lengkap dan tersusun mengenai topik Puasa Sunat Enam Syawal dan hukum berkaitan dengannya.

Apa yang menarik:

Terjemahan bahasa Melayu dan ejaan dalam rumi juga turut disertakan dalam niat tersebut bagi membantu mereka yang sukar membaca tulisan arab.

Semoga panduan ini dapat membantu anda melakukan ibadah puasa sunat enam syawal dengan sempurna.

Pengenalan Puasa Sunat

Puasa sunat Syawal sememangnya amat popular dalam kalangan masyarakat kita hari ini.

Dikesempatan ini saya suka menasihatkan semua yang ingin mengamalkan puasa sunat ini agar berhati-hati dari tipu daya syaitan yang kerap berjaya menjadikan seseorang individu yang berpuasa itu bermegah dan riya’ dengan amalannya.

Ibadah puasa adalah suatu amalan mulia yang amat digalakkan oleh Islam.

Selain puasa fardhu Ramadhan, umat Islam juga boleh melakukan ibadat puasa sunat.

Sebenarnya terdapat 3 jenis puasa sunat, iaitu:

  1. Bersifat mingguan (seperti berpuasa pada hari isnin dan khamis)
  2. Bersifat bulanan (tiga hari dalam sebulan)
  3. Bersifat tahunan (hari Arafah, Asyura dan enam hari dalam bulan Syawal).

Niat Puasa Enam Syawal

Niat puasa enam adalah seperti berikut

niat puasa enam syawal jawi

  Nawaitu Souma Ghodin ‘An  Sittatin Min SyawWaLin Sunnatan Lillahi Taala 

Niat dalam Bahasa Melayu:

Sahaja aku berniat puasa esok hari enam hari syawal kerana Allah Taala.

Niat Puasa Enam Syawal Gabung Dengan Puasa Ganti (Qadha Ramadan)

Jika anda ingin menggabungkan Puasa Qadha tersebut dengan Puasa Sunat Syawal, maka niatnya adalah seperti berikut:

    NawaiTu Sauma Ghodin ‘an Qodho’ie RomaDhoNa Ma’a SitTati SyawWaaLi Lillahi Taala   

Niat Dalam Bahasa Melayu:

Sahaja aku berniat puasa esok hari qadha fardhu Ramadan bersama puasa sunat enam hari bulan Syawal kerana Allah Taala.

Keistimewaan & Kelebihan Ibadah Puasa Sunat

Abu Hurairah ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda, Allah SWT berfirman (dalam hadis Qudsi) maksudnya:

Setiap amal manusia adalah untuk dirinya kecuali puasa, ia adalah untuk-Ku dan Aku memberi ganjaran dengan (amalan puasa itu).” 

(Rasulullah menjelaskan): “Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tanganNya, nafas orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah berbanding wangian kasturi.”

— Muslim no: 1151

Selain hadis di atas, terdapat banyak hadis lain yang menerangkan kelebihan puasa sunat.

 Abu Said Al-Khudri ra berkata, Rasulullah SAW bersabda maksudnya:

“Sesiapa yang berpuasa satu hari pada jalan Allah, nescaya Allah swt menjauhkan mukanya dari api neraka selama 70 tahun”.

— Al-Bukhari no: 2840

Dalil Puasa Sunat Enam Syawal

Abu Ayyub Al-Ansari ra berkata, Rasulullah saw bersabda yang bermaksud:

Sesiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian dia mengiringinya dengan enam hari dari bulan Syawal maka seperti ia berpuasa sepanjang tahun.”

— Muslim no: 1164

Di dalam hadis ini Rasulullah saw menyatakan bahawa puasa enam hari selepas bulan Ramadhan akan diganjari pahala seolah-olah berpuasa selama setahun.

Para ulama menghuraikan rahsia di sebalik ganjaran tersebut, kerana setiap amalan kebaikan manusia akan diganjari sebanyak 10 kali ganda.

Puasa 30 hari di bulan Ramadhan diganjari sebanyak 300 hari, manakala puasa 6 hari di bulan Syawal pula diganjari dengan 60 hari.

Jika dikira jumlahnya ialah 360 hari, ia hampir menyamai jumlah hari di dalam setahun sebanyak 360 hari.

Picture1

Hukum Puasa Enam Syawal

A. Hukumnya adalah sunat.

Berkata Imam An-Nawawi rh: “Hadis ini jelas menjadi dalil bagi mazhab Imam alSyafi‟e, Imam Ahmad, Daud dan ulama‟ yang sependapat dengan mereka bahawa disunatkan berpuasa enam hari (pada bulan Syawal).

B. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pula menganggap hukumnya makruh.

Sebabnya kerana bimbang orang ramai akan menyangka ia adalah sebahagian dari puasa Ramadhan (yang wajib hukumnya) padahal ia bukanlah dari puasa Ramadhan.” [Syarah Sahih Muslim 8/56]

Bilakah Dimulakan Puasa Sunat Enam Syawal?

Puasa sunat enam Syawal paling awal dimulakan pada 2 Syawal.

Ini kerana tarikh 1 Syawal adalah hari Eidil Fitri dan kita dilarang dari berpuasa pada hari tersebut.

Abu Hurairah ra berkata:

Nabi saw melarang puasa pada hari (Eidil) Fitri dan (Eidil) Adha.”

— Al-Bukhari no: 1991

Bagaimana Melaksanakan Puasa Sunat Enam Syawal?

Syarat dan adab bagi puasa sunat enam Syawal adalah sama seperti puasa wajib pada bulan Ramadhan.

Persoalan yang menjadi perbincangan di kalangan para ulama ialah:

1. Adakah ia dilaksanakan secara berturut-turut selama enam hari atau secara terputus?

Pandangan yang lebih tepat adalah ia boleh dilakukan secara terputus (tidak berturut-turut) asalkan jumlah enam hari dicukupkan sebelum berakhirnya bulan Syawal.

Ini kerana apabila Rasulullah menganjurkan puasa sunat enam hari ini, baginda menyebut bulan Syawal secara umum tanpa memberi ketentuan hari-harinya.

Maka puasa enam tersebut boleh dilaksanakan pada mana-mana hari dalam bulan Syawal asalkan bukan pada 1 Syawal dan bukan sesudah berakhir bulan Syawal.

Namun adalah lebih afdhal disegerakan pelaksanaan puasa enam Syawal berdasarkan umum firman Allah swt:

Dan bersegeralah kamu kepada (mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat) keampunan dari Tuhan kamu, dan (ke arah mendapatkan) Syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa.”

— Surah Ali Imran:133

2. Melaksanakan Puasa Sunat Enam Syawal Sebelum Men-qadha Puasa Ramadhan.

Wujud perbincangan di kalangan para ulama’, apakah dibolehkan berpuasa sunat enam Syawal jika seseorang itu memiliki hutang puasa Ramadhan yang belum diqadhanya?

Hasil daripada perbincangan ini menghasilkan dua pendapat:

Pendapat Pertama: Boleh Melakukannya

Berdasarkan dalil bahawa Aisyah radhiallahu ‘anha pernah mengakhirkan hutang puasa Ramadhan yang perlu diqadhanya hingga ke bulan Sya‟ban yang akan datang.

Aisyah ra berkata:

Maksudnya: “Aku memiliki hutang puasa bulan Ramadhan. Aku tidak mampu mengqadhanya kecuali pada bulan Sya‟ban.” Kerana sibuk (melayani) Rasulullah saw.

[Muslim no: 1146. Al-Bukhari, no: 1950]

Penjelasan “kerana sibuk melayani Rasulullah saw” ialah penjelasan salah seorang perawi hadis yang bernama Yahya bin Sa’id

Para ulama yang mengemukakan pendapat pertama berhujah, sudah tentu tidak mungkin isteri Rasulullah saw, yakni Aisyah ra, tidak melaksanakan puasa sunat enam Syawal.

Pasti beliau melaksanakannya dan tindakan beliau yang mengqadha puasa Ramadhan pada Bulan Syaban menunjukkan dibolehkan berpuasa sunat enam Syawal sekali pun seseorang itu memiliki hutang puasa Ramadhan.

Pendapat Kedua: Tidak Boleh Melakukannya

Berdasarkan hadis yang menganjurkan puasa sunat enam Syawal itu sendiri yang telah dikemukakan di awal risalah ini.

Hadis tersebut berbunyi: “Sesiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian dia mengiringinya dengan enam hari dari bulan Syawal maka seperti ia berpuasa sepanjang tahun.”

Rasulullah saw mensyaratkan “berpuasa Ramadhan” terlebih dahulu, kemudian barulah “mengiringinya dengan enam hari dari bulan Syawal”.

Ini menunjukkan puasa sunat enam Syawal hanya dilaksanakan sesudah seseorang itu menggenapkan puasa Ramadhannya.

Jika ada puasa Ramadhan ditinggalkan, ia perlu diqadha terlebih dahulu.

Kemudian barulah diiringi dengan puasa sunat enam Syawal.

Kalau diperhatikan secara teliti, pendapat yang kedua lebih rajih (kuat)

Kerana ianya lebih menepati dalil puasa sunat enam Syawal itu sendiri.

Selain dari itu, membayar hutang yang wajib hendaklah didahulukan dari memberi sedekah yang sunat.

Ini disokong dengan ayat 133 surah Ali Imran yang dikemukakan sebelum ini, yang menganjurkan kita untuk menyegerakan amal kebajikan.

Sudah tentu amal yang wajib lebih perlu disegerakan daripada amal yang sunat.

Namun, sekiranya seorang itu tidak berkesempatan (disebabkan keuzuran) untuk melakukan qadha kemudian berpuasa enam dan dia berkeyakinan akan sempat mengqadhakannya sebelum Ramadhan tahun berikutnya, maka pendapat yang pertama boleh diterima, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Aisyah ra.

Menurut Imam An-Nawawi rh, Mazhab Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafie, Ahmad dan jumhur salaf dan khalaf mengatakan:

Qadha puasa Ramadhan bagi mereka yang berbuka kerana uzur seperti kedatangan haid dan musafir, maka kewajipan mengqadhanya adalah secara bertangguh (’ala at-tarakhi), tidak disyaratkan qadha terus apabila boleh melakukannya”.

— Syarah Sahih Muslim 8/22

Menurut Al-Khatib Asy-Syarbini:

“Sesiapa yang tertinggal puasa Ramadhan, sunat dia mengqadhakannya secara berturut-turut dan makruh bagi orang yang ada qadha Ramadhan melakukan puasa sunat”.

[Mughni Al-Muhtaj 2/181 cet, Darul Kutub al-Ilmiah, Beirut].

Hukum Menggabungkan Puasa Qadha Dan Puasa Enam

YouTube video

Di antara persoalan yang sering timbul sekitar puasa enam ialah adakah harus menggabungkan di antara dua puasa iaitu puasa qada dan puasa enam hari di bulan Syawal.

Adakah diganjari dengan kedua-dua pahala tersebut dengan puasa yang satu?

Persoalan ini berlaku KHILAF  di kalangan ulama.

Sebahagiannya yang berpendapat tidak boleh mencampurkan niat puasa sunat dengan puasa fardhu yang lain atau dengan puasa sunat yang lain.

Sekiranya dilakukan maka puasanya itu tidak sah, tidak bagi yang fardhu dan tidak bagi yang sunat.

Tetapi ada juga di kalangan ulama Syafi’iyyah berpendapat bahawa ganjaran puasa enam tetap akan diperolehi apabila seseorang berpuasa qadha sekalipun ia tidak berniat menggabungkan kedua duanya, namun pahala yang diperolehi kurang daripada seorang yang berpuasa kedua-duanya secara berasingan.

[Lihat: Mughni Al-Muhtaj 2/184, Hasyiah Asy-Syarqawi 1/428, Fatawa Al-Azhar 9/261 Al-Maktabah Asy-Syamilah]

Setelah dikaji, pandangan ulama yang membolehkan puasa dua dalam satu ini, tidak bersandarkan mana-mana dalil al-Quran dan al-Sunnah.

Mereka juga mengatakan amalan ini hanya mendapat pahala kerana kebetulan berpuasa qada dalam bulan Syawal, sama seperti pahala sunat tahiyatul masjid dengan solat fardu (orang yang terus melakukan solat fardhu apabila masuk ke dalam masjid akan mendapat juga pahala sunat tahiyatul masjid).

Wallahu a’lam.

Oleh itu, lakukanlah dua ibadat puasa ini (fardhu dan sunat) secara berasingan.

Kerana sebagai seorang hamba yang tunduk kepada Allah SWT, memperbanyakkan amalan taqarrub dengan memisahkan di antara yang menjadi kewajipan dengan yang menjadi galakan (sunat) tentulah lebih menunjukkan kesungguhan diri sebagai seorang hamba yang mencari keredhaan Tuhannya.

Ini juga lebih berhati-hati (ahwat) dalam ibadat, serta melakukan ibadat dengan yakin adalah lebih utama (aula).

setuju
Khilaf dalam perkara hukum ialah rahmat

Penutup: Ganjaran Puasa Sunat di sisi Allah adalah Sangat Besar

Sebagai kesimpulan, puasa sunat semata-mata kerana Allah (bukan kerana sakit atau ingin berdiet) mempunyai kelebihan yang besar di sisi Allah swt dan sangat digalakkan oleh Rasulullah saw.

Sebagaimana yang diketahui semua amalan sunat adalah sebagai penampal kepada mana-mana kekurangan dalam amalan fardhu.

Puasa enam hari pada bulan Syawal ini pula thabit dari sunnah Rasulullah SAW

Sempurnakan dahulu qada beberapa hari yang tertinggal, kerana kita tidak tahu apakah hayat dan kesihatan yang ada akan berterusan sehingga kita dapat menunaikannya di masa hadapan.

Bagi orang yang tidak sempat melakukan puasa sunat kerana sibuk dengan puasa wajib diharapkan Allah swt akan memberi ganjaran berdasarkan niat dan azamnya.

Semoga kita semua diberi taufiq dan hidayah oleh Allah swt ke jalan yang di redhaiNya.

Informasi dan persoalan-jawapan berkaitan dengan puasa enam ini dipetik dari artikel oleh Tuan Guru Dr. Basit Bin Abdul Rahman (Abu Anas Al Madani)

Photo of author

Muhamad Naim

Bertugas sebagai pendidik dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Telah menubuhkan dan menulis di web akuislam.com semenjak tahun 2010. Saya berharap laman web ini memberi manfaat kepada anda semua. Semoga Allah redha.

Suka Apa Yang Anda Baca?

Daftarkan nama dan email anda untuk mendapatkan panduan dan perkongsian berkualiti terus ke inbox anda secara PERCUMA!Privasi anda adalah keutamaan kami. Kami tidak bertolak ansur dengan spam dan kebocoran maklumat kepada pihak ketiga.

Tinggalkan Komen Anda..

DAFTAR NOTIFIKASI DI SINI..
Maklumkan saya jika terdapat:
guest

121 Comments
Komen Terbaru
Komen Terdahulu Paling disukai
Inline Feedbacks
View all comments
Mohd Faisal
Mohd Faisal
3 bulan yang lalu

Assalamualaikum Ustad,
Ada sedikit isu dan perlukan pencerahan.
Seperti yg saya dimaklumkan, sekiranya saya belum/terlupa niat puasa sunat isnin/khamis. saya bole meneruskan puasa sunat tersebut as long saya tidak mkn/minum.
Bagaimana pula dgn puasa 6? Sekiranya saya terlupa niat puasa, bole ke saya teruskan berpuasa dan adakah diterima?

Mohd Faisal
Mohd Faisal
Reply to  Muhamad Naim
2 bulan yang lalu

Noted. Jazakallah Ustad. Terbaik penjelasan.

Hairil
Hairil
3 bulan yang lalu

assalam bagaimana pula niat buka puasa enam syawal ya? Terima kasih

Samsiah
Samsiah
1 tahun yang lalu

Utz nak tanya macamana kalau puasa 6 tu takk sempat nak habiskan tak cukup 6 dapat 5 je dah penghujung syawal…ni.
Pada mulanya saya niat qada puasa sehari

along
along
1 tahun yang lalu

assmualaikum ustaz. klu pose sy tgl tu 6hari ,jd pose bln syawal pn bt 6hri jgk ke mcm mne

Ruslan
Ruslan
1 tahun yang lalu

Bukankah islam itu memudahkan penganutnya

Janah Bt Abdullah
Janah Bt Abdullah
1 tahun yang lalu

Assalamualaikum..Ustaz..Adakah puasa sunat dan puasa enam..perlu ambil sahur dulu..sy org baru.

Someone
Someone
1 tahun yang lalu

Assalamualaikum ustaz, kalau Kita berniat untuk puasa 6 hujung ii Bulan syawal Tu, tapi Dalam Hari ketiga Tu datang haid jadi kene qada puasa 6 Tu ke?

Wahidah
Wahidah
2 tahun yang lalu

Salam ustaz, boleh tak sya puasa qada dalam bulan syawal?

Hawa Ismail
Hawa Ismail
2 tahun yang lalu

Assalam ustaz. Sy lafaz niat nak puasa 6 syawal saja dan lupa teruskan dgn kerana Allah taala. Dlm kul 10pagi baru sedar niat tak lengkap, sy tak makan dan terus sy niat semula puasa sunat syawal kerana Allah taala. Ada kah puasa sunat syawal itu sah.
Boleh tak puasa sunat syawal di mulakan har i jumaat dan di sambung dengan hari isnin pulak
Terima kasih

Norfarahidayu Binti Abdol Razak
Norfarahidayu Binti Abdol Razak
3 tahun yang lalu

Askum ustaz,sblum sya mula dtg haid sya pernah tidak berpuasa disebabkan faktor kesihatan selama 3 hari?blh tak saya qada 3 hari tersebut kemudian saya berpuasa 6 hari kemudian saya menggantikan kembali 8 hari ketika dtg haid?