Doa Ziarah Perkuburan Baqi’ Madinah (Transliterasi RUMI)

Doa ziarah perkuburan baqi'

Bagaimanakah adab dan doa ziarah Perkuburan Baqi’ di Madinah?

Dalam panduan ini, saya akan berkongsi sejarah, adab-adab dan doa semasa menziarahi perkuburan Baqi’.

Setiap bacaan akan dipermudahkan dengan transliterasi RUMI. Semoga bermanfaat!

Pengenalan Perkuburan Baqi’

Perkuburan Baqi’, yang dikenali juga sebagai Jannatul Baqi’, merupakan salah satu tapak perkuburan Islam yang paling bersejarah dan penting.

Ia terletak di Madinah, bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Namanya, yang bermaksud ‘Taman Baqi”, mencerminkan status dan kehormatan tempat ini dalam Islam.

Baqi’ adalah tempat persemadian terakhir bagi ribuan sahabat Nabi Muhammad S.A.W., ahli keluarga Baginda, serta tokoh-tokoh terkemuka dalam sejarah awal Islam.

Sejak zaman Nabi Muhammad S.A.W., Baqi’ telah menjadi simbol penyatuan dan kasih sayang dalam masyarakat Muslim. Ini kerana Baqi’ bukan sahaja tempat pemakaman bagi ahli keluarga Nabi, tetapi juga bagi sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut setia Baginda yang berasal daripada pelbagai latar belakang.

Di dalam Islam, menziarahi kubur dianggap sebagai amalan yang mengingatkan tentang kematian dan kehidupan akhirat.

Oleh itu, Baqi’ tidak sekadar menjadi tempat peringatan sejarah, tetapi juga sebuah pusat pembelajaran dan muhasabah. Ia mengajar umat Islam tentang kefanaan dunia dan pentingnya mempersiapkan diri untuk akhirat.

Sejarah Ringkas Perkuburan Baqi’

Baqi’ mula digunakan sebagai tempat pemakaman semasa zaman Nabi Muhammad S.A.W. Usman bin Maz’oon, seorang sahabat Nabi yang terkenal, adalah orang pertama dari kalangan umat Islam yang dikebumikan di sini.

Sejak itu, Baqi’ menjadi tempat pemakaman utama bagi penduduk Madinah, termasuk sahabat Nabi, ahli keluarga Baginda, dan beberapa generasi umat Islam awal.

Ini termasuk anak-anak Nabi, isteri-isteri Baginda, dan tokoh-tokoh penting seperti Imam Hassan bin Ali, serta tokoh-tokoh terkemuka lain dari kalangan Ahlul Bayt dan Sahabat.

Antara kepentingan perkuburan Baqi’ dalam Islam

 • Saksi Sejarah Islam. Baqi’ dianggap sebagai sebuah muzium terbuka yang menyimpan cerita dan sejarah Islam. Setiap makam di sini mengisahkan perjuangan dan pengorbanan para tokoh Islam dalam menyebarkan dan mempertahankan ajaran Nabi Muhammad S.A.W.
 • Simbol Keimanan dan Pengorbanan. Baqi’ mengingatkan umat Islam tentang pengorbanan yang dilakukan oleh generasi awal Muslim. Ia mengajar tentang kesetiaan kepada ajaran Nabi dan kesabaran dalam menghadapi cabaran.
 • Tempat Pembelajaran dan Muhasabah. Ziarah ke Baqi’ memberi peluang kepada umat Islam untuk merenung dan mengambil iktibar dari kehidupan para sahabat dan ahli keluarga Nabi. Ini memperkuatkan keimanan dan memberikan inspirasi untuk mengikuti jejak langkah mereka.

Tokoh Islam Yang Dikebumikan Di Baqi

Antara beberapa yang paling terkenal dalam Islam yang disemadikan di perkuburan Baqi’ adalah:

 1. Ahli Keluarga Nabi Muhammad S.A.W.
  • Fatimah binti Rasulullah. Puteri kesayangan Nabi Muhammad S.A.W., walaupun terdapat perdebatan mengenai lokasi sebenar kuburnya.
  • Isteri-isteri Nabi Muhammad S.A.W. (Ummahatul Mu’minin). Beberapa isteri Nabi, termasuk Ummu Salamah dan Aisyah binti Abu Bakar, dikebumikan di Baqi’. Mereka memainkan peranan penting dalam sejarah awal Islam dan dalam menyampaikan hadis.
 2. Sahabat-sahabat Nabi
  • Usman bin Affan. Khalifah ketiga dalam Islam, yang pembunuhan tragisnya menandakan permulaan konflik besar dalam Islam, dikebumikan di Baqi’.
  • Abbas bin Abdul Muttalib. Bapa saudara Nabi Muhammad S.A.W. dan salah satu pendukung awal Baginda.
  • Hasan bin Ali. Cucu Nabi Muhammad S.A.W., anak kepada Ali bin Abi Talib dan Fatimah.
  • Ibnu Umar dan Aisha binti Talha. Sahabat Nabi yang terkenal dengan pengetahuan dan dedikasi mereka kepada ajaran Islam.
  • Sa’id bin Zayd. Salah satu dari Sepuluh Sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi Muhammad S.A.W., juga menemui peristirahatan terakhirnya di Baqi’.
 3. Tokoh-tokoh Awal Islam
  • Imam Malik bin Anas. Pengasas Mazhab Maliki, salah satu dari empat mazhab Sunni utama, juga dikebumikan di Baqi’. Beliau dikenali kerana sumbangannya yang besar dalam bidang fiqh dan hadis.

Doa Semasa Ziarah Perkuburan Baqi’

Tanah Perkuburan ini terletak tidak begitu jauh dari Masjid Nabawi.

Di sini dimakamkan Khalifah ketiga Uthman bin Affan, isteri-isteri dan juga anak-anak Baginda Rasulullah SAW. Diriwayatkan juga di sinilah dimakamkan kira-kira 10,000 orang sahabat Nabi SAW.

Ketika anda berziarah ke tempat ini sila baca doa seperti di bawah:

Doa di perkuburan Baqi'

Assalamu Alaikum Daara Qaumin Mukminiin, Wa Inna In Shaa-allahu Bikum Laahiqun, Antum Salafuna Wa Nahnu Bil-asar. Yaghfirullahu Lana Wa Lakum Wa Yarhamullahul-mustaqdimiina Minkum Wal-mustak-khiriin. Allahumma La Tahrimna Ajrahum Wa La Taftinna Ba’dahum Waghfirlana Wa Lahum, Allahummagh-fir Li-ahlil-baqi’il-gharqad

“Selamat sejahtera kepadamu wahai penghuni negeri kaum mukminin. Kami insya-Allah akan menyusul kamu sekalian. Kamu semua mendahului kami dan kami akan menyusulmu. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni kami dan juga kamu dan Allah mengasihi mereka yang terdahulu dari kami sekalian dan mereka terkemudian. Ya Allah janganlah meluputkan kami ganjaran untuk mereka, jangan pula memberi fitnah kepada kami sesudah mereka serta ampunilah kami dan juga mereka. Ya Allah ampunilah ahli Bagi.”

Ucapan Salam Kepada Uthman Bin Affan

Seterusnya ucapkan salam kepada Khalifah Uthman bin Affan dengan bacaan seperti berikut:

Ucapan Salam Kepada Uthman Bin Affan

Assalamu’ alaika Ya Zannurain ‘Usman bin ‘Affan, Assalamua’alaika Ya Saalisal-khulafa-irrasyidin. Assalamu’alaika Ya Mujahhiza Jaisyin Al-Usrati Bin-naqdi Wal-‘Aini Wa Jama’al-Quran Bainad-dafataini, Jazaakallahu ‘An Ummati Rasuulillahi Sallallahu ‘Alaihi Wasallama Khairal Jazak. Allahummar-dha ‘Anhu Warfa’ Darajaatahu Wa Akrim Maqamahu Wa Ajzil Sawaabahu. Aamin

“Salam sejahtera ke atas engkau wahai Saidina Uthman bin Affan yang mempunyai dua cahaya. Salam sejahtera kepada engkau wahai Khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga, salam sejahtera ke atas engkau wahai orang yang membekalkan senjata, harta benda dan wang kepada bala tentera Islam di dalam masa kesusahan (perang Tabuk), salam sejahtera ke atas engkau wahai orang yang mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab yang tersusun, mudah-mudahan Tuhan akan memberi ganjaran sebaik-baik pembalasan di atas segala amalanmu demi untuk kebaikan dan kebajikan ummat Muhammad SAW. Ya Allah tinggikan pangkat dan darjat kebesarannya, muliakanlah kedudukannya, dan kurniakan pahala kepadanya.”

Ucapan Salam Kepada Isteri-Isteri Nabi Muhammad ﷺ

Ucapan Salam Kepada Isteri-Isteri Nabi Muhammad ﷺ

Assalamua’alaikunna Ya Azwaaja Rasuulillah, Assalaamu’alaikunna Ya Azwaaja Nabiyyillahi Ummahaatil-mukminiina Warahmatullahi Wabarakaatuh. Allahummar-dho ‘Anhunna Warfa’ Darajatahunna Wa Akrim Maqamahunna Wa Ajzil Sawaabahunna. Aamin

“Salam sejahtera wahai engkau isteri-isteri Rasulullah, salam sejahtera ke atas puan-puan isteri Nabi yang juga sebagai ibu-ibu kaum mukminin dan semoga rahmat dan berkat Allah tetap ke atas puan-puan semua. Ya Allah redhailah mereka. Ya Allah tinggikan pangkat dan darjat kebesaran mereka, muliakanlah kedudukan mereka, dan kurniakan pahala kepada mereka. Amin.”

Ucapan Salam Kepada Puteri-Puteri Rasulullah ﷺ

Ucapan Salam Kepada Puteri-Puteri Rasulullah ﷺ

Assalamu’alaikunna Ya Banaata Rasuulillah, Assalamu’alaikunna Ya Banaata Nabiyyillahi Warahmatullahi Wabarakaatuh

Salam sejahtera ke atas kamu sekalian wahai puteri-puteri Rasulullah SAW, salam sejahtera ke atas kamu semua wahai puteri-puteri Nabi Allah SAW, semoga rahmat dan berkat Allah tetap ke atas kamu semua.

Ucapan Salam Kepada Saidina Abbas, Fatimah Az-Zahra & Saidina Hasan Bin Ali

Ucapan Salam Kepada Saidina Abbas, Fatimah Az-Zahra & Saidina Hasan Bin Ali

Assalamua’ alaika Ya Abbaasu ‘Ammu Rasulillah, Assalamu’alaika Ya ‘Ammu Nabiyvilla, Assalamu’alaika Ya Sayyidatu Fatimatuz-zahra’, Assalamu’alaika Ya Sayyidata Nisaa-il-aalamin, Assalamua’alaika Ya Ummu Sayyidi Syabaabi Ahlil-Jannati fil-jannah. Assalamu’alaika Hasan Bin ‘Ali Ya Hubba Rasuulillah. Ya Man Qaala Fi Haqqika Jadduka Rasuulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, Allahumma Inni Uhibbuhu Fa-ahibbuhu, Assalamu’alaika Ya Sayyid Syabaabi Ahlil-jannati, Assalamu’alaika Ya Ahla Baitin-nubuwwah Warahmatullahi Wabarakaatuh

“Salam sejahtera ke atas engkau wahai Saidina Abbas bapa saudara Rasulullah SAW, salam sejahtera ke atas engkau wahai bapa saudara Nabi Allah, Salam sejahtera ke atas engkau wahai Fatimah Az-Zahra. Salam sejahtera ke atas engkau wahai ketua dari seluruh perempuan di alam ini, Salam sejahtera ke atas engkau wahai ibu kepada ketua pemuda ahli syurga di dalam syurga, salam sejahtera ke atas engkau wahai Hasan bin Ali kesayangan Rasulullah SAW, salam sejahtera ke atas engkau wahai orang yang didoakan oleh datuk engkau (Nabi Muhammad SAW) dengan ucapan, “Ya Allah aku sangat sayangkannya, maka kasihanilah oleh-Mu akan dia”, salam sejahtera ke atas engkau wahai ketua pemuda ahli syurga, salam sejahtera ke atas kamu sekalian wahai seluruh keluarga Nabi Muhammad SAW dan semoga rahmat dan berkat Allah tetap dicurahkan ke atas kamu semua.”

Ucapan Salam Kepada Abi Sa’id Al-Khudri

Abi Sa’id Al-Khudri adalah salah seorang periwayat hadis terbanyak:

Ucapan Salam Kepada Abi Sa'id Al-Khudri

Assalamu’alaika Ya Aba Sa’id Al-Khudri Sohiba Rasulillah, Assalamu’alaika Ya Rawiya Ahaadiisi Nabiyyillah, Jazaakallahu ‘an Ummati Rasulillahi Khairal-jazak

Salam sejahtera ke atas engkau wahai Abi Said Al-Khudri sahabat Rasulullah SAW, salam sejahtera ke atas engkau wahai orang yang telah banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Allah SAW, hanya Tuhanlah yang memberi sebaik-baik ganjaran di atas segala amalan kebaikan engkau demi untuk kebaikan dan kebajikan umat Muhammad SAW.

Ucapan Salam ke Atas Saad bin Muaz

Saad bin Muaz adalah seorang sahabat yang arwahnya menggegarkan ‘Arasy

Ucapan Salam ke Atas Saad bin Muaz

Assalamu’alaika Ya Sa’id bin Mu’az Soohiba Rasulillah, Assalamu’alaika Ya Man Ihtazza Limautihi ‘Arsyur-rahmaan, Jazaakallahu ‘An Ummati Rasulillahi khairal-jazak

“Salam sejahtera ke atas engkau wahai Sa’id bin Muaz sahabat Rasulullah SAW, salam sejahtera ke atas engkau wahai orang yang kematiannya menyebabkan bergegarnya ‘Arasy Allah, semoga Allah memberi kepadamu sebaik-baik ganjaran di atas amalan engkau demi kebaikan dan kebajikan umat Nabi Muhammad SAW.”

FAQ Berkaitan Ziarah Perkuburan Baqi’

Apa itu Perkuburan Baqi’?

Perkuburan Baqi’, atau Jannatul Baqi’, adalah perkuburan Islam bersejarah yang terletak di Madinah, berhampiran dengan Masjid Nabawi. Ia adalah tempat peristirahatan bagi banyak sahabat Nabi Muhammad S.A.W., ahli keluarga Baginda, dan tokoh-tokoh penting Islam.

Siapakah yang dikebumikan di Perkuburan Baqi’?

Di antara yang terkenal dikebumikan di Baqi’ adalah ahli keluarga Nabi Muhammad S.A.W., termasuk puteri Baginda, Fatimah, dan beberapa isteri Baginda, serta sahabat seperti Usman bin Affan dan Hasan bin Ali.

Apakah kepentingan ziarah ke Perkuburan Baqi’?

Ziarah ke Perkuburan Baqi’ dianggap sebagai amalan yang mengingatkan umat Islam tentang kematian dan kehidupan akhirat. Ia juga merupakan cara menghormati dan mendoakan mereka yang telah meninggal, serta mengambil iktibar dari sejarah dan kehidupan mereka.

Bagaimanakah adab ziarah kubur menurut Mazhab Syafie?

Adab ziarah kubur menurut Mazhab Syafie termasuklah berdoa untuk penghuni kubur, mengucapkan salam, bertafakur mengenai kematian, menjaga kesopanan, serta menghindari perbuatan yang tidak disyariatkan seperti meratap atau berbicara dengan keras.

Bolehkah wanita melakukan ziarah kubur di Baqi’?

Dalam Mazhab Syafie, terdapat perbezaan pendapat mengenai wanita melakukan ziarah kubur. Beberapa ulama membenarkannya dengan syarat tertentu, sementara yang lain menyarankan agar wanita tidak melakukannya. Namun untuk perkuburan Baqi’, pihak mengurusan tidak membenarkan wanita masuk ke kawasan tersebut.

Apakah doa yang disarankan ketika ziarah ke Perkuburan Baqi’?

Doa yang disarankan termasuk memohon keampunan dan rahmat Allah bagi penghuni kubur, serta doa-doa khusus yang mengingatkan tentang kesementaraan dunia dan keabadian akhirat.

Bagaimanakah kita dapat menghormati Perkuburan Baqi’ jika tidak dapat berkunjung secara langsung?

Mereka yang tidak dapat berkunjung ke Baqi’ secara langsung masih dapat menghormatinya dengan mendoakan mereka yang dikebumikan di sana dalam doa harian mereka. Ini juga termasuk mempelajari sejarah dan sumbangan mereka yang dikebumikan di Baqi’

Penutup

Sebagai penutup, ziarah ke Perkuburan Baqi’ bukan sekadar adab menziarahi madinah, tetapi juga amalan yang mengandungi pelbagai hikmah dan baraqah.

Melalui doa dan ingatan kepada mereka yang telah mendahului kita, kita tidak hanya memberikan penghormatan kepada mereka, tetapi juga memperkaya jiwa kita dengan kesedaran tentang kematian dan keabadian akhirat.

Oleh itu, marilah kita mengambil peluang ini untuk menghayati keagungan dan kebesaran Allah SWT, serta memperbaharui komitmen kita dalam mengikuti jejak langkah Rasulullah S.A.W. dan para sahabatnya dalam setiap aspek kehidupan kita.

Semoga Allah SWT menerima doa dan ziarah kita, dan menjadikan amalan ini sebagai sumber pahala, InsyaAllah.

Photo of author

Muhamad Naim

Bertugas sebagai pendidik dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Telah menubuhkan dan menulis di web akuislam.com semenjak tahun 2010. Saya berharap laman web ini memberi manfaat kepada anda semua. Semoga Allah redha.

Suka Apa Yang Anda Baca?

Daftarkan nama dan email anda untuk mendapatkan panduan dan perkongsian berkualiti terus ke inbox anda secara PERCUMA!Privasi anda adalah keutamaan kami. Kami tidak bertolak ansur dengan spam dan kebocoran maklumat kepada pihak ketiga.

Tinggalkan Komen Anda..

DAFTAR NOTIFIKASI DI SINI..
Maklumkan saya jika terdapat:
guest

1 Comment
Komen Terbaru
Komen Terdahulu Paling disukai
Inline Feedbacks
View all comments
Zairul
Zairul
6 bulan yang lalu

Terima kasih atas panduan ini