Doa Ketika Membina Rumah Atau Bangunan

Berikut adalah doa yang boleh diamalkan apabila ingin membina rumah atau sesuatu bangunan agar mendapat redha Allah:

doa membina rumah atau bangunan

Rabbanā Taqabbal Minnā, Innaka Antas-Samī‘Ul-‘Alīm. Rabbanā Waj‘Alnā Muslimaini Laka Wa Min Żurriyyatinā Ummatam Muslimatal Laka Wa Arinā Manāsikanā Wa Tub ‘Alainā, Innaka Antat-Tawwābur-Raḥīm

Baca Sepenuhnya