Pengenalan, Maksud & Kepentingan Tazkiyah.

Tazkiyah boleh diumpamakan seperti proses penapisan air yang kotor untuk mendapatkan air yang bersih dan segar.

Apakah maksud tazkiyah?

Secara ringkas, tazkiyah boleh dimaksudkan dengan pembersihan jiwa.

Tazkiyah berasal dari kata akar yang sama dengan zakat. Kita juga dapat menemui kata kerja dari akar tazkiyah yang digunakan dalam Al-Quran dan Sunnah.

Dalam bahasa Arab, tazkiyah merangkumi makna:

  1. Pertumbuhan
  2. Kebersihan
  3. Keberkatan

(lihat Mufradat Alfadh al-Quran, m/s. 380-381, dan Manhaj al-Islam fi Tazkiyat al-Nafs, m/s. 8-13).

Jadi, tujuan proses tazkiyah adalah untuk membersihkan jiwa dari penyakit, membantunya tumbuh, dan memberkatinya dengan iman.

Analogi

Tazkiyah boleh diumpamakan seperti proses penapisan air yang kotor untuk mendapatkan air yang bersih dan segar.

Air yang kotor dan bercampur dengan kotoran dan bahan kimia berbahaya tidak sahaja tidak berguna, malah boleh membahayakan kesihatan.

Begitu juga dengan jiwa yang tercemar dengan perbuatan dosa dan pemikiran negatif, ia tidak akan memberi manfaat kepada diri sendiri atau orang lain.

Namun, dengan proses tazkiyah yang berterusan, seperti proses penapisan air, jiwa kita dapat dibersihkan dan diberkati dengan akhlak yang baik, kemuliaan, dan ketaqwaan.

Tazkiyah adalah satu konsep dari Quran

Allah berfirman:

Sesungguhnya Allah mensucikan (memberi tazkiyah) siapa yang dikehendaki-Nya.

― Al-Nisa (Q4:49)

Allah dalam ayat ini menyatakan bahawa Dialah sumber tazkiyah; Dialah yang mampu membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, dan memberkatinya semua dengan iman dan taqwa.

Pelajaran penting dari ayat ini adalah kita tidak dapat mencapai tazkiyah tanpa kembali kepada Allah dan meminta bantuan serta petunjuk-Nya.

Dengan kata lain, kita harus benar-benar ikhlas dan bergantung kepadaNya, bukan pada sesuatu atau orang lain.

Allah juga berfirman:

Sebagaimana [Kami memberkati kamu ketika] Kami mengutus di antara kamu seorang rasul dari kalangan kamu yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Kami dan membersihkan kamu (memberi tazkiyah) serta mengajarkan kepada kamu Kitab dan hikmah, dan mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. –

― -Al-Baqarah (Q2:151)

Nabi Muhammad ﷺ adalah orang yang menyampaikan risalah kepada kita dan merupakan contoh orang mukmin yang soleh.

Oleh itu, dialah yang boleh mengajarkannya dan menjadi petunjuk terbaik.

Ada pelajaran penting yang harus kita ambil dari ayat ini:

Oleh sebab tazkiyah merupakan salah satu tugas Nabi ﷺ yang diutus untuk dilakukan, kita perlu mencari kebersihan rohani dan pertumbuhan dalam ucapan dan tindakan baginda.

Allah adalah pemberi tazkiyah dan Nabi Muhammad ﷺ adalah guru dan modelnya.

Oleh itu, apa peranan kita disini?

Allah berfirman:

Orang yang membersihkan (melakukan tazkiyah) jiwanya akan berjaya, dan orang yang mengotori (melakukan tadsiyah) akan gagal.

― -Al-Baqarah (Q2:151)

Ini adalah tanggung jawab dan tugas kita di bumi ini untuk menempuh jalan tazkiyah.

Apabila kita melakukannya, kita membersihkan jiwa kita dan membiarkannya tumbuh dengan kebajikan dan akhlak mulia.

Pembersihan dan pertumbuhan saling berkaitan: tidak ada pertumbuhan yang nyata dan berkekalan tanpa pembersihan dari kekotoran, seperti taman yang tidak akan memberikan pohon dan buah yang subur melainkan kita membersihkannya dan melindunginya dari rumput liar, serangga, tikus, dan semua yang ingin merosakkannya.

Tadsiyah Adalah Lawan Kepada Tazkiyah

Ia adalah tindakan menguburkan jiwa dalam penghinaan dan kemudaratan.

Kita boleh fahami bahawa perkataan tadsiyah bermakna sesuatu yang dimasukkan ke dalam tempat yang sempit, sesuatu yang tersembunyi dan menghilang, dan sesuatu yang rendah dan tiada manfaat.

Apabila jiwa mengalami perkara ini, ia kehilangan potensinya dan kebaikan yang ada di dalam jiwa seolah-olah menghilang.

Hati juga menghadapi masalah seperti kegelisahan, kebosanan, serta hilangnya rasa penting dan arah hidup.

Lama-kelamaan, hati terbiasa terperangkap dalam lingkaran kejahatan dan ketidakadilan, serta tidak mahu meninggalkannya.

Tazkiyah pula sebaliknya mencadangkan hal yang berlawanan.

Berasaskan konsep pertumbuhan dan keberkatan yang ada, kita mengecapi makna kejayaan, kekayaan, kebesaran, dan manfaat.

Seterusnya, kita juga belajar kepentingan untuk mengelak daripada ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam hidup kita.

Tazkiyah juga disebutkan dalam Sunnah.

Nabi ﷺ mendefinisikan tazkiyah dalam hadis penting berikut:

“Terdapat tiga perkara yang jika dilakukan seseorang, mereka akan merasakan keimanan: mereka menyembah Allah dengan sepenuh hati, meyakini bahawa tiada yang berhak disembah selain Allah; mereka dengan sukarela mengeluarkan zakat daripada harta mereka, bersedia memberikannya setiap tahun, dan tidak memberikan yang usang, sakit, atau yang terkena penyakit kudis atau yang hina, melainkan dari apa yang mereka miliki, kerana Allah tidak meminta kita memberikan yang terbaik dan tidak memerintahkan kita memberikan yang terburuk; serta seseorang menjalani tazkiyah jiwa.”

Kemudian, seorang lelaki bertanya: “Apakah maksud tazkiyah jiwa itu?”

Baginda menjawab: “Menyedari bahawa Allah sentiasa bersama kita di mana jua kita berada.”

― Diriwayatkan oleh al-Tabarani dan al-Baihaqi dan dinyatakan sahih oleh al-Albani (al-Silsilah al Sahihah, jil. 3, m/s. 38).

Kita temui dalam penjelasan Nabi ﷺ mengenai tazkiyah, terdapat kaedah dan matlamatnya.

Matlamatnya adalah menghayati Ihsan, di mana seseorang menyembah Allah seolah-olah dia melihat-Nya atau seakan-akan Allah melihatnya.

Ini juga berperanan sebagai proses tazkiyah itu sendiri.

Meningkatkan dan memperkuat keyakinan bahawa Allah senantiasa bersama kita setiap waktu – melihat kita, mendengar kita, mengetahui apa yang berlaku dalam fikiran dan hati kita – semua ini membawa kita ke tahap yang lebih tinggi dalam muraqabah (pemerhatian dan kewaspadaan) terhadap perbuatan dan pemikiran kita, tawakkul (bergantung) kepada Allah, dan kecintaan kepada-Nya.

Dengan demikian, tazkiyah adalah konsep penting dalam Islam yang melibatkan pembersihan jiwa, pertumbuhan rohani, dan keberkatan dengan iman.

Melalui tazkiyah, kita dapat mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Allah dan mengikuti jejak Nabi ﷺ dalam beribadah dan menjalani kehidupan yang soleh.

Tazkiyah membantu kita mengatasi kelemahan dan kekurangan dalam diri kita serta membentuk akhlak yang mulia, yang pada akhirnya akan mendekatkan kita kepada kebahagiaan dan kejayaan di dunia ini dan di akhirat.

Sertai Newsletter Tazkiyah

Pada setiap minggu, saya akan menghantar satu siri emel yang mengandungi perkongsian berkaitan refleksi, nasihat dan motivasi muslim yang dinamakan ‘Tazkiyah’.

Jika anda berminat untuk menyertai newsletter ini, anda boleh sertainya melalui form di bawah:
Privasi anda adalah keutamaan kami. Kami tidak bertolak ansur dengan spam dan kebocoran maklumat kepada pihak ketiga.

Selepas anda mengisi form di atas, sila periksa emel anda untuk klik pada butang pengesahan dari kami.

Terima kasih.